Ed Brown er klar for å lede Stefanusalliansens arbeid i Afrika, Asia, Midtøsten og Det tidligere Sovjet.

Ed Brown er klar for å lede Stefanusalliansens arbeid i Afrika, Asia, Midtøsten og Det tidligere Sovjet.  


– Jeg er begeistret. Selv om jeg trives godt i Helsingforskomiteen, blir det som å komme hjem til Stefanusalliansen – til en organisasjon og mange mennesker jeg kjenner godt og er glad i, sier Ed Brown. Han ble ansatt av styret like før påske.

– Hva er det første du vil gjøre?

– Jeg vil bli bedre kjent med gamle og nye kolleger og bygge tettere relasjoner. Deretter vil jeg gjøre det samme med partnerne ute. Alle må bli hørt. Så vil jeg tenke: Hvordan kan vi være enda bedre til å gjøre hverandre enda bedregode? Jeg har ikke nå sterke meninger om kursendringer eller nye prosjekter. Jeg må først lytte, høre hvor det brenner mest, og så får vi se om det skal skje nye satsinger eller om vi skal starte prosjekter nye steder. Det viktigste er at vi sammen jobber målbevisst for å forbedre situasjonen for kristne og andre som diskrimineres og forfølges på grunn av sin religiøse tro, identitet eller praksis.  

Velmenende
– Både mens du var i Stefanusalliansen fram til 2016 og i Helsingforskomiteen etterpå har du arbeidet med parlamentarikere i kampen for trosfriheten. Er det, som FNs tidligere spesialrapportør Heiner Bielerfeldt sier, «mye hykleri om trosfrihet»?

– Jeg er langt på vei enig. Mange er velmenende for trosfrihet. Men de er ofte ikke klar over hvor langt denne friheten strekker seg. De er gjerne først og fremst opptatt av trosfrihet for egen gruppe – enten det er bahaier, kristne, muslimer eller buddhister. At trosfriheten må gjelder alle, tenker mange ikke på. Dette gjelder særlig representanter for den religiøse majoriteten i et land. De har skaffet seg fordeler gjennom lovgivning og kultur. For at minoriteter skal få respektert sine tros- og livssynsfrihet innfridd, må majoritetens privilegier nødvendigvis begrenses. Politikere og andre med makt må minnes om ansvaret for fellesskapet, ikke bare for egne trosfeller.

Stå opp for alle
– Hva er vårt kristne ansvar?

– Vi som forsvarer kristne har et ansvar for å forsvare kristne over hele verden, men samtidig må vi også tydelig stå opp for buddhister, muslimer, bahaier, ateister og andre. Dette må vi gjøre ut fra at alle mennesker er skapt i Guds bilde, og ut fra det dobbelte kjærlighetsbud. En bi-effekt av å stå opp for alle er at dette er lettere å få større respekt for og hjelp til også er beste måten å beskytte diskriminerte og forfulgte kristne på.

– Så mens vi driver misjon blant muslimer, skal vi kjempe for deres trosfrihet?

– Ja. Profetene i Det gamle testamentet og Jesus i det nye testamentet var klare: vi skal beskytte de minste, de svake. Minoriteter er ofte i en svak posisjon. I vår del av verden er muslimer en minoritet. Vi må også kritisere og utfordre muslimske majoriteter i land der kristne og andre minoriteter undertrykkes. Samtidig: alle har rett til å overbevise andre – ved å drive misjon på en etisk og fredelig måtte. Dette er ikke motsetninger.

– Men noen kristne frykter muslimsk innflytelse. Hva sier du til dem?

– Vi skal være lys og salt i verden, uten å undergrave andres rettigheter. Det var dette de kristne i urkirken gjorde. Vi ser det samme hos kristne som forfølges for sin tro i dag. De holder fast ved troen og setter Jesus Kristus i sentrum.

 

Vi ser det (...) hos kristne som forfølges for sin tro i dag. De holder fast ved troen og setter Jesus Kristus i sentrum.

Ed Brown

 

Betydelig aktør
– Hvilken posisjon har Stefanusalliansen i norsk samfunnsliv?

– Organisasjonen har utviklet seg til å bli en vesentlig aktør i arbeidet for religions- og livssynsfrihet. Stefanusalliansen blir lagt merke til, særlig blant NGO-er. Folk kjenner oss på en helt annen måte enn for 20 år siden. Det gjelder også i politiske og diplomatiske miljøer. Vi kan arbeide for bedre innpass i akademia og forretningslivet.

– Bør Stefanusalliansen være mer aktivistisk?

– Vi må gjøre det som er mest virkningsfullt i praksis. I noen saker har vi, av folk som er under press, blitt bedt om ikke å gå til ut offentligheten, men i stedet bruke stille diplomati og oppfordring til bønn. I troskap mot dem har vi valgte slike kanaler, mens andre aktører har valgt offentlig aktivisme og fått oppmerksomhet – som i noen tilfeller har skadet saken de kjempet for. Derfor må vi velge aktivisme i offentligheten eller ta sakene bakveien alt etter hva som gagner dem vi kjemper for.

Glad i mennesker

– Hvem er Ed Brown?

– Jeg er amerikaner og preget av en oppvekst der familien flyttet mye. Jeg ble opptatt av møte med nye mennesker og å utvikle kulturelle antenner. Jeg er glad i mennesker. Og jeg er en leken person som har drevet idrett alltid hele livet – fotball, amerikansk fotball, baseball, bryting, golf og frisbee-golf.

– Hva leser du?

– Jeg leser romaner, science fiction, fantasy og krim. Jeg leser om menneskerettigheter, kristendom, apologetikk, samfunnspolitikk og om lederskap ­ – om hvordan lede seg selv og andre. I det siste har jeg lest meg opp igjen i psykologi, mitt første fag

 

Ed Brown

Født: 1964

Familie: Gift. To barn

Bor: Nærsnes

Arbeidet i Stefanusalliansen fra 2001 til 2016, først med ansvar for ungdomsarbeid. Fra 2005 til 2014: menneskerettighetsrådgiver, så leder for arbeidet med menneskerettigheter og trosfrihet.

Siden 2016: seniorrådgiver i Helsingforskomiteen. Har koordinert et internasjonalt parlamentarikernettverk (IPPFoRB) som han var sentral i opprettelsen av mens han arbeidet i Stefanusalliansen.

Tidligere baptistpastor.

 

Støtt kampen for trosfriheten

Stefanusalliansen får hovedvekten av midlene gjennom gaver fra enkeltpersoner, grupper og menigheter. Vil du hjelpe oss å hjelpe mennesker som må kjempe for retten til å praktisere sin tro?

Gi en gave

AKTUELT