India: Fader Stan Swamy er fengslet for sin kamp for urfolks rettigheter.

India: Fader Stan Swamy er fengslet for sin kamp for urfolks rettigheter.  


Dette er det siste i en rekke angrep mot utfolk og deres forsvarere i delstaten Jharkand. Angrepene kommer enten fra myndigheter eller hinduistiske mobber., melder trosfrihetsorganisasjonen CSW.

Fader Stan Swamy ble arrestert i sitt hjem i jesuittenes sosiale senter i Ranchi, hovedstaden i delstaten Jharkhand. Han ble satt i varetekt av National Intelligence Agency (NIA) 8. oktober.

Et par dager før han ble arrestert, publiserte fader Swamy en video. Der forteller han at han har anlagt en sak i Jharkhand High Court på vegne av 3000 unge fengslede adivasi. Adivasi er sørasiatiske urfolkstammer på det indiske subkontinent.

Jesuittpresten mener at han målrettet angripes av statlige myndigheter som et resultat av den kampen han har ført for adivasi-samfunnet. Før han ble arrestert, ble han avhørt både i juli og august 2020. Ved en anledning varte avhøret i nesten 15 timer over fem dager.

Kritiserer arrestasjonen

Fader Swamy, som selv lider av flere sykdommer, ble fraktet til Mumbai med fly 9. oktober klokken 9.30. Der ble han siktet i Sessions Court etter ‘lov om forebygging av ulovlige aktiviteter’. Han er sendt til Taloja fengsel nær Mumbai, foreløpig frem til 23. oktober.

Menneskerettsorganisasjoner og menneskerettsforkjempere over hele India har kritisert arrestasjonen og myndighetenes påstand om at han er assosiert med aktivitetene til venstreorienterte maoister.

«Regimet tolererer ikke sannhet»

Fader Cedric Prakash, en jesuittprest og indisk menneskerettighetsaktivist, sier til CSW: “Regjeringens og spesielt NIAs umenneskelige behandling av en skrøpelig og syk innbygger, viser hvordan dette regimet ikke tolererer stemmer som viser uenighet og som står for sannhet og rettferdighet, spesielt de som taler på vegne av samfunnets laveste.»

CSWs grunnlegger Mervyn Thomas sier: «Vi er alvorlig bekymret for de indiske myndigheters etterforskning og deres hårdhendte behandling av en menneskerettighetsaktivist som lenge har kjempet for stammesamfunnets rettigheter. Vi ser i dag en bekymringsfull trend i India der stemmer som taler for sannhet og rettferdighet, blir undertrykt. Regjeringen godtar eller er selv direkte ansvarlig for ulovlig og urimelig behandling av dem som uttaler seg om menneskerettsbrudd i landet. Vi oppfordrer det internasjonale samfunnet til å ta opp disse spørsmålene i direkte samtaler, og vi oppfordrer India til å gjenopprette de demokratiske verdiene som landet ble bygget på.»

 

«Vi er alvorlig bekymret for de indiske myndigheters etterforskning og deres hårdhendte behandling av en menneskerettighetsaktivist som lenge har kjempet for stammesamfunnets rettigheter.

Mervyn Thomas

Syv kristne menn ble tvangsklippet og tvunget til å synge en hindubekjennelse da en mobb angrep med med falske beskyldninger om lovbrudd. Foto: CSW.

Lynsjet av hindumobb


16. september ble sju kristne som hører til Khariya-stammen i landsbyen Bheri Kudar i Simdega-distriktet i den samme delstaten – Jharkand – angrepet av en voldelig mobb. Voldsmennene hevder de kristne er involvert i kjøtthandel. Det melder trosfrihetsorganisasjonen CSW.

En mobb på 60-70 personer fra en annen landsby stormet landsbyen Bheri Kudar og ropte anklager. De syv mennene ble tvangsklippet på hodet og tvunget til å synge en hindubekjennelse: «Jai Shri Ram» («Lenge Leve Shri Rama»).

Overgrepet ble først kjent 25. september da en lokal aktivist fortalte om hendelsen.

Grunnløse anklager

Den hinduistiske mobben angriper mennesker som de anklager for å slakte kyr eller omsette ku- og oksekjøtt. Kua er et hellig dyr for hinduer. I Jharkand er det forbudt å slakte kyr. Brudd på loven kan føre til ti års fengsel eller en bot som svarer til 1200 kroner.

Men politietterforskningen viste at anklagene mot de sju var grunnløse og at det ikke finnes noe spor av kyr som er slaktet på de syv ofrenes eiendommer.

Urovekkende vekst i lynsjing

Etter at regjeringspartiet BJP kom til makten i 2014, har det vært en urovekkende vekst i tilfeller der folk som anklages for å slakte kyr, lynsjes av lokale mobber. Ifølge lokale kilder er åtte menn arrestert på grunn av dette siste angrepet. Målrettede angrep mot kristne som hører til ulike stammer i Jharkand skaper økende bekymring blant menneskerettsgrupper.

Angrepene inkluderer lynsjing på basis av falske anklager om kuslakt, sosial ekskommunisering der religiøse minoriteter nektes grunnleggende rettigheter, falske anklager om at kristne konverterer hinduer til kristen tro, og til og med drap på grunn av kristen tro.

 

Etter at regjeringspartiet BJP kom til makten i 2014, har det vært en urovekkende vekst i tilfeller der folk som anklages for å slakte kyr, lynsjes av lokale mobber.

 

India må sikre trosfriheten

CSWs grunnleggerp Mervyn Thomas sier: «Utbredte angrep mot stammefolk som hører til en etnisk og religiøs minoritet, må stoppes. Deres rett til å velge religion eller tro må beskyttes på linje med enhver annen indisk statsborgers rett. Selv om lovverket gir dem spesiell beskyttelse, skaper straffriheten for dem som begår forbrytelser mot dem en situasjon der deres identitet og levebrød er under vedvarende angrep. Deres liv preges av daglige ydmykelser, trakassering og diskriminering. Vi ber Jharkhand delstatsregjering om en handlingsplan for å stoppe vold mot medlemmer av disse gruppene på grunnlag av tro og for å sikre at deres rettigheter blir beskyttet.»

Thomas og CSW ber også den indiske regjeringen om å implementere en av anbefalingene Indias regjering aksepterte under landshøringen i 2017 i FNs menneskerettsråd. India godtok der å utarbeide en nasjonal plan for menneskerettigheter for å forhindre vold begått i religionens navn, og andre former for undertrykkelse på grunn av religion eller tro.

 

 

 

 

 

 

AKTUELT

PROSJEKT