Indiske kristne i Varanasi i fastetiden.

Indiske kristne i Varanasi i fastetiden.  


Situasjonen for trosfriheten i India forandret seg drastisk til det verre i 2019. Slik åpner årsrapporten til USCIRF – den amerikanske Kongressens kommisjon for internasjonal trosfrihet.

For første gang på 15 år anbefaler kommisjonen at India straffes for trosfrihetsbrudd under International Religious Freedom Act – på linje med Kina og Nord-Korea.

Rapporten påpeker at den hindunasjonalistiske BJP-regjeringen har innført lovgivning som krenker trosfriheten og tillatt hatkriminalitet mot religiøse minoriteter. Regjeringen har til en viss grad selv nøret opp under hatefulle ytringer med oppfordring til vold.

Straffefrihet for gjengvold er utbredt. Sammen med hatefull retorikk fra ledende politiske figurer bidrar dette til å legitimere vold mot minoriteter. Delstatsministeren i Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, har blant annet argumentert for tvangssterilisering av kristne og muslimer og for å frata muslimer stemmeretten. Han har også hevdet at India står i en kamp mellom guder og demoner. Han er selv grunnlegger av en hindumilits som har vært involvert i vold mot minoriteter.

 

Delstatsministeren (...)har blant annet argumentert for tvangssterilisering av kristne og muslimer.

 

Sterk vekst i hatkriminalitet
Etter at det hindunasjonalistiske partiet BJP kom til makten i 2014, har angrep mot religiøse minoriteter skutt i været. Beskyttelse av hellige kuer er en av årsakene. Lynsjinger av personer som antas å slakte kveg, har steget med 97 prosent, og halvparten av disse angrepene har skjedd i delstater hvor BJP har politisk makt, ifølge menneskerettighetsorganisasjonen CSW. Muslimer og daliter rammes spesielt.

At overgripere ikke straffes, gjør at voldsepisodene vokser i omfang. Koronakrisen har forsterket motstanden mot muslimer. Muslimer som samlet seg i store forsamlinger, er blitt beskyldt for å ville spre viruset med vilje, og således starte «krig» mot hinduister.

Muslimer spesielt utsatt
Systematiske angrep på muslimer er en del av BJPs politiske prosjekt om å skape en hinduistisk nasjon. Statsminister Narendra Modi har siste året fått gjennom en rekke antimuslimske tiltak som frir til hindunasjonalistenes stemmebase.

Kommisjonen for trosfrihet under Evangelical Fellowship of India (EFI) er, i sin 2019-rapport om forfølgelse av kristne, bestyrtet over de økende angrepene på muslimer. En hatkampanje som startet i midten av desember 2019, slo i februar 2020 ut i en ren voldsbølge i muslimske gettoer i nordøstlige forsteder til hovedstaden New Dehli.

EFI-kommisjonen skriver at voldsbølgen mot muslimer ikke bare førte til at arbeidet med å analysere forfølgelsen av kristne ble forsinket. Voldsbølgen mot muslimer reiser også grunnleggende spørsmål om sikkerheten for alle religiøse minoriteter i India. EFI-rapporten spør om kirken og de troende kan se for seg en trygg havn i India når muslimene blir så kraftig angrepet.

EFI-kommisjonen beskriver myndighetenes tre dager lange totale taushet. Øyenvitner forteller at politifolk deltok i lynsjing av unge muslimer. En rekke kirkeinitiativer ble tatt for å hjelpe ofrene for volden.

Angrep mot kristne
Andre steder i India fortsatte samtidig angrepene på kristne. 40 voldsangrep ble registrert i januar og februar i 2020. I 2019 registrerte kommisjonen 366 tilfeller av hatkriminalitet mot kristne. De beskrives i årsrapporten.

En som fikk erfare hatet, var pastor Lalu Kirade fra Madhya Pradesh. Kirades familie, med fire barn og to besteforeldre, ble angrepet av en voldelig mobb som truet med å drepe dem dersom de ikke fornektet sin kristne tro. Da familien nektet, ble huset rasert og familien kastet ut av landsbyen. Medlemmer av menigheten ga dem midlertidig husly.

Som hevn for at pastoren meldte saken til politiet, ble han igjen angrepet en måned senere. «De hoppet på meg som en gjeng med løshunder. De sa jeg skulle be til Gud om å redde meg», sa Kirade i etterkant til Morning Star News. Etter slag, spark og trusler ble han frastjålet alle kontanter. «Disse pengene ble gitt meg for å overleve koronakrisen. Det var alt familien hadde for å overleve.» Overgriperne løp fra stedet da familiemedlemmer kom til unnsetning.

 

Regjeringen har (...) selv nøret opp under hatefulle ytringer med oppfordring til vold.

 

Trusler om drap
Hatkriminaliteten mot kristne er dels utført av hindunasjonalister og av politiet.

            Trusler og trakassering topper listen og psykisk vold topper listen. 62 gudstjenester er stoppet. For eksempel angrep 6 hindunasjonalister en kirke i Kanjappali i Tamil Nadu 3. mai i fjor. Angriperne truet med å drepe kristne dersom de fortsatte å be.

            Det ble registrert fire drap på kristne, fire nedbrente kirker og tre ødelagte kirker.

I 2019 var det flest tilfeller i Indias mest folkerike delstat, Uttar Pradesh, hvor den tidligere nevnte delstatsministeren er fiendtlig innstilt mot religiøse minoriteter.

Flere voldshandlinger trigges av såkalte anti-konverteringslover som er innført i minst syv delstater. Til tross for at grunnloven garanterer retten til å endre religion, er det nå kriminelt å konvertere dersom man mistenker tvang eller lureri. I Uttar Pradesh diskuteres nå et forslag om syv års fengsel ved «tvungen konvertering». En lovkommisjon kom i november med sin rapport som på forsiden var illustrert med grafikk fra nettsiden til en hindunasjonalistisk bevegelse, forteller rapporten fra EFIs kommisjon for trosfrihet.

Trigger vold
Selv om ingen så langt er dømt under anti-konverteringslovene, trigges voldelige angrep dersom noen mistenkes for å evangelisere eller drive konvertering. Å miste hinduister til andre religioner er et politisk og moralsk tap for hindunasjonalistene som vil skape en hinduistisk nasjon.

I delstater der BJP har makt, kan hindunasjonalister angripe konvertitter uten å risikere straff. Ironisk nok driver hindunasjonalistene selv store konverteringskampanjer – eller «homecomings». Mange mener kampanjene sprer hat mot kristendommen og at det samtidig brukes lokkemiddel for å få fattige kristne til å konvertere.

Også disse kampanjene har tiltatt etter at Modi kom til makten i 2014. Det er kanskje ikke rart at India opplever alvorlige brudd på trosfriheten.  

FØRST PUBLISERT I MAGASINET STEFANUS 4-2020. Bli abonnent – gratis

 

AKTUELT

PROSJEKT