Homayoun Zhaveh, som er 62 , og hans kone Sara Ahmadi (42) skal sone flere år i Evin-fengselet i Teheran.

Homayoun Zhaveh, som er 62 , og hans kone Sara Ahmadi (42) skal sone flere år i Evin-fengselet i Teheran.  


OPPDATERING 27.4.2021: Saken blir bragt inn for Irans høyesterett

 

Homayoun Zhaveh, som er 62 år gammel, og kona Sara Ahmadi (42) fikk sist fredag ​​ bedt om å melde seg i Teherans Evin-fengsel innen få dager. Advokaten deres har søkt om ny rettsbehandling.

Homayoun skal sone to år i fengsel, mens hans kone har fått en strengere straff på åtte år for sin påståtte lederrolle i huskirken. Dommene ble avsagt i november 2020.

Sara ble opprinnelig dømt til 11 års fengsel, men dommen ble redusert til åtte år etter anke.

Mansour Borji i trosfrihetsorganisasjonen Article18, er sterk i sin kritikk av fengselsdommen. Han sier at domstolens avgjørelse om å dømme en mann på Homayouns alder og i hans tilstand til fengsel bare for hans medlemskap i en huskirke, «ville være sjokkerende hvis det ikke var for Irans dokumenterte praksis med systematisk forfølgelse av persisktalende kristne, uavhengig av alder, helse eller andre rimelige hensyn».

I dette fengselet i Teheran skal dei sona - han i to år, ho i åtte.

Forbud mot å dra utenlands
Paret er også dømt til forbud mot utenlandsreiser og mot medlemskap i enhver sosial eller politisk gruppe i to år etter løslatelsen, og seks måneders samfunnstjeneste ved et senter for utviklingshemmede.

Homayoun og Sara, som bor i Teheran, ble først arrestert av agenter fra Irans etterretningspoliti i juni 2019 da de ferierte med flere andre kristne familier i byen Amol, nær Kaspihavet.

De andre kristne ble også avhørt, men bare Homayoun og Sara ble arrestert – først i Sari, nær Amol, og deretter i Evin-fengselet i Teheran.

Psykisk tortur
Homayoun ble løslatt en måned senere. Sara ble holdt i varetekt i totalt 67 dager, inkludert 33 dager i isolasjon – for det meste i etterretningspolitiets avdeling 209. I løpet av den tiden ble hun utsatt for ekstrem psykologisk tortur.

I anken, som ble behandlet i desember 2020, hevdet parets advokat at loven var «uklar» om hvordan det at en gruppe kristne møtes kunne tolkes som medlemskap i en «ulovlig organisasjon».

«Ingen trussel mot nasjonal sikkerhet»
«Mine klienter har alltid insistert på at de ikke har begått noen handlinger mot nasjonal sikkerhet, og de har heller ingen fiendskap eller fiendtlighet overfor regjeringen,» uttalte advokaten. Han la til at Homayouns tilstand ville forhindre ham i å delta i noen handlinger som utfordrer sikkerheten, til og med selv om han hadde ønsket å gjøre det.

I stedet må 62-åringen altså sone to år i fengsel mens det raser en global pandemi der mennesker i hans alder og tilstand har vist seg å være i størst risiko.

Ikke vaksinert
Verken Homayoun eller Sara er foreløpig blitt tilbudt en covid-19-vaksine.

Article18s Mansour Borji oppfordrer Iran til «umiddelbart å reversere sin beslutning, og å slutte å forfølge kristne konvertitter som Homayoun og Sara som driver en fredelig utøvelse av sin tro».

Støtt kristne i Iran

Stefanusalliansen har flere partnere som arbeider for konvertitter i Iran. En av dem driver teologisk opplæring for ledere i huskirker. Du kan bidra. Merk gaven: Iran.

Gi en gave

AKTUELT

PROSJEKT