Kristne i Iran i fengsel: Ahmad Sarparast, Morteza Mashoodkari og Ayoob Poor-Rezazadeh er alle hentet og buret inne.

Kristne i Iran i fengsel: Ahmad Sarparast, Morteza Mashoodkari og Ayoob Poor-Rezazadeh er alle hentet og buret inne.  


Prestestyret i Iran synes fast bestemt på å knuse husmenighetene i den nordlige byen Rasht. Tre nye er arrestert, to av dem under et møte i en husmenighet. 

De tre kristne er konvertitter fra sjia-islam. Dette er det foreløpig siste slaget mot det hardt pressede kristne samfunnet i byen Rasht.
 

BER OM FORBØNN FOR DE TRE FENGSLEDE


Hentet i husmenigheten
Ahmad Sarparast, Morteza Mashoodkari og Ayoob Poor-Rezazadeh ble arrestert rundt klokken 22.00 søndag 5. september. To av dem ble tatt under et møte i husmenigheten, den tredje var hjemme da politiet kom og hentet ham. 

De blir holdt på et ukjent sted, melder den kristne trosfrihetsorganisasjonen Article18 som følger opp kristne i Iran, fra sin base i England. 

Hardt prøvede kristne i Iran
Det lille samfunnet av kristne konvertitter i Rasht er blitt rammet kanskje mer enn noe annet kristent samfunn i Iran de siste årene. 

11 kristne fra denne nordlige byen soner for tiden lange fengselsstraffer. En annen er sendt i indre eksil, og ytterligere fire er dømt til til sammen 13 års fengsel. De venter på soning. 

 

11 kristne fra denne nordlige byen soner for tiden lange fengselsstraffer.

 

I mellomtiden er ni av de Rasht-kristne som sitter i det beryktede Evin-fengselet i Teheran, de siste ukene blitt truet å bli overført med tvang til et  annet fengsel. De er blitt fortalt at de må betale for transporten dit. Selv er de meget urolig for å bli flyttet til et annet fengsel, båpde for sikkerheten der og fordi kampen for en ny rettssak kan bli mer komplisert. 

«Mot nasjonal sikkerhet»
Alle disse ni soner dommer på fem års fengsel for å «ha handlet mot nasjonal sikkerhet» på grunn av at det har vært ledere for husmenigheter. 

De ble arrestert under raid i sine hjem og huskirker i januar og februar 2019, og dømt i oktober samme år.  Appellene ble avvist i februar 2020, og de som ikke allerede var i fengsel da, ble innkalt til å å starte soningen av straffen i juni 2020. 
 

Yousef Nadarkhani soner en dom på seks år. Her sammen med sine sønner da de var små.

Mens pastoren soner lang dom
De ni mennene hadde hjulpet til med å lede det lille samfunnet av Rasht-kristne etter at pastopren deres, Yousef Nadarkhani, ble dømt og nå soner dom på seks års dom. Han ble halt inn til soning i juli 2018. Han fikk i sommer straffen redusert til seks år, fra ti års fengsel. Nylig krevde et FN-organ ham umiddelbart løslatt og anklaget Iran for vilkårlig fengsling av ham og brudd på flere grunnleggende menneskerettigheter.

Fengsel eller eksil
Tre andre ledere som ble arrestert og dømt sammen med Nadarkhani, sitter enten i fengsel, eller er sendt i indre eksil. Disse fire lederne ble alle opprinnelig dømt til 10 års fengsel hver. Nadarkhani skal også sone to års indre eksil et annet sted i Iran.  

«Ignorerer rettighetene til kristne i Iran»
Mansour Borji i Article18 sier: 

– Disse siste arrestasjonene viser at iranske myndigheter er fast bestemt på å ignorere de kristnes sivile og konstitusjonelle rett til forsamlingsfrihet og rett til tilbedelse. Det skjer gjennom fortsatte angrep på samfunnet i Rasht. Det de  har gjort, er å møtes for å be sammen og å tilbe. 

 

Iranske myndigheter er fast bestemt på å ignorere de kristnes sivile og konstitusjonelle rett

Mansour Borji
 

Borji sier at frykten for å bli overført fra Evin-fengselet til et annet iransk fengsel er begrunnet. 

– Det er en berettiget frykt for at sakene vil bli enda mer kompliserte hvis de blir overført. Livene deres kan også være i fare, siden det i mange mindre iranske fengsler ikke er noe skille mellom politiske fanger som dem, og vanlige, farlige kriminelle som kan føle fiendtlighet mot kristne konvertitter. 

Du kan hjelpe iranske kristne


Vi har partnere som hjelper og utruster iranske kristne. Merk gaven: Pars/Iran

Gi en gave

AKTUELT

PROSJEKT