Biskop Thomas, Hilde Skaar Vollebæk og Eyvind Skeie under lanseringen av boka «I kjærlighetens sirkel», oktober 2017. (Foto: Johannes Morken)

Biskop Thomas, Hilde Skaar Vollebæk og Eyvind Skeie under lanseringen av boka «I kjærlighetens sirkel», oktober 2017. (Foto: Johannes Morken)  


Egyptiske biskop Thomas ønsker å se terroristene slik Jesus ville sett dem. I en ny bok deler han sine tanker med forfatter Eyvind Skeie.

– Dersom vi ser hverandre gjennom øynene til Kristus vil den kjærligheten vi får fra ham reflekteres i hele samfunnet. Det er en gave i seg selv å få se andre med dette blikket, men med enhver gave følger et ansvar, sier biskop Thomas under lanseringen av boken i Centralkirken i Oslo.

De siste årene har de koptiske kristne i Egypt vært utsatt for flere terrorangrep fra ytterliggående islamister 

– Hvorfor angriper noen andre og utaler seg blasfemisk om Kristus? Hvorfor hater de? Det har for meg vært et viktig spørsmål. Og svaret kommer alltid tilbake til meg selv: Fordi jeg har feilet i å vise dem hvor mye kjærlighet det finnes og hvor mye de er elsket, fortsetter biskopen.

Langt samarbeid og ny bok

I 12 år har Stefanusalliansen samarbeidet med biskop Thomas i Egypt. Prest og forfatter Eyvind Skeie var med da daværende generalsekretær Bjørn A. Wegge dro til Egypt for å finne samarbeidspartnere til organisasjonen.

– Jeg har kjent biskop Thomas i veldig mange år og det har modnet seg frem et vennskap. Vi har diskutert veldig mye teologi og trosliv, forteller Skeie.

Nå har han skrevet ned mange av biskop Thomas sine tanker og refleksjoner i boken «Biskop Thomas. I kjærlighetens sirkel». Etter tre års jobbing, inkludert en intensiv toukers økt i fjor sommer, er boken nå utgitt på Luther forlag.

– Jeg er svært takknemlig. Eivind Skeie har gjort mine ord vakrere enn de er, sier biskop Thomas beskjedent.

Konstituert generalsekretær i Stefanusalliansen, Hilde Skaar Vollebæk, forteller at boken er en stor drøm som nå oppfylles. 

– Stefanusalliansen er en misjons- og menneskerettighetsorganisasjon med et særlig fokus på trosfrihet. Derfor er det naturlig for oss å støtte et bredt og mangfoldig arbeid i Midtøsten og Egypt er en viktig premissleverandør der, sier hun.

 

Lisa Winther fra Stefanusallainsen og Kathrine Vigdel fra Luther forlag klargjør for salg av boken til biskop Thomas.

Forsoning og fred

Ifølge Eyvind Skeie er ikke biskop Thomas en person som liker å dramatisere krevende situasjoner.

– Han er mer opptatt av hvordan en arbeider for forsoning og fred. Det har jo skjedd mye i Egypt de siste 12 årene og dessverre har situasjonen for de kristne blitt verre. Det er et bakteppe for hele boken, men det er ikke en reportasjebok. Det er biskop Thomas tanker som viser hvordan han jobber som leder og offentlig person i en vanskelig tid, sier Skeie.

Et eksempel på dette står under tittelen «Tilgivelsens tårer» i boken, der biskop Thomas forteller at han ikke gråt da IS drepte 21 kristne egyptere på stranden i Libya 

– Jeg var sterk og gledet meg over at disse ofrene holdt fast ved sin verdighet som troende i denne vanskelige situasjonen. Men da jeg hørte deres familier, med mødre og ektefeller, erklære at de ville tilgi, da gråt jeg. Og da hele kirken sto frem og talte om kjærlighet og tilgivelse midt i denne blodige voldsutøvelsen, gråt jeg også, forteller biskopen i avsnittet som ble lest opp av Skeie under lanseringen.

– Gråten oppstod i krysningspunktet mellom virkelighet og tro. Det var et sannhetens øyeblikk hvor troens kraft oversteg den brutale virkeligheten. Slike tårer skammer jeg meg ikke over.

Norgesvenn

Biskop Thomas har gjennom sitt samarbeid med Stefanusalliansen vært flere ganger rundt omkring i Norge de siste 12 årene og har fått mange venner her ifølge Skeie.

– Han har et indre lys og er en svært god formidler. Folk blir glad i ham, sier forfatteren.

Han tror biskop Thomas sitt sterke evangeliske budskap hvor Jesus er det sentrale er det som når folk.

 – I tillegg skjønner mange kristne i Norge at den egyptiske kristne befolkningen, som er på rundt 10 millioner, nå er den eneste store kristne populasjonen i hele Midtøsten. Det er ekstremt viktig at de får støtte utenfra, sier han.

AKTUELT