Dennis Christensen er dømt til seks års fengsel i Russland.

Dennis Christensen er dømt til seks års fengsel i Russland.  


En domstol i Oryl i Russland har dømt Dennis Christensen, dansk medlem av Jehovas Vitner, til fengsel i seks år for å organisere en "forbudt ekstremistisk organisasjon". Han er det første Jehovas vitne som er dømt til fengsel i Russland som i 2016 innfø.rte forbud mot Jehovas Vitne.

«Vi vil fortsette å kjempe for rettferdighet gjennom domstolene,» sa hans kone Irina til Forum 18 Newsservice.

Forbudt
Dommer Aleksei Rudnev fant Christensen skyld i å «organisere aktiviteten til en forbudt ekstremistisk organisasjon» (straffeloven artikkel 282.2, del 1). I seks år skal han holdes i en omskoleringsleir.

"Det er forferdelig, en seks års fengselsstraff for å tro på Gud," sa hans kone Irina Christensen til Forum 18. "Jeg kunne ikke tro at en slik ting kunne skje i Russland."

Dommer Rudnev erklærte seg enig med påtalemyndigheten i at den 46 år gamle Christensen "brukte sin autoritet som åndelig leder" og "sikret arbeidet i organisasjonen, vel vitende om forbudet".

Russland har i sin kamp mot ekstremisme og terror forbudt misjon og vedtatt et eget forbud mot Jehovas Vitner.

I arrest for sin tro
Dennis Christensen har møtt 74 ganger i retten, melder Forum 18. Ifølge United States Commission on International Religious Freedom er han en av 30 medlemmer av Jehovas Vitner som er i husarrest eller forvaring.

Christensen og hans advokater har hevdet at han ikke har hatt noen lederskapsposisjon, at Jehovas Vitner i Oryol beholdt retten til å utøve sin tro til tross for at det registrerte  samfunnet av Jehovas Vitner var forbudt og oppløst av myndighetene, og at Jehovas Vitner aldri hadde engasjert seg i «ekstremistisk aktivitet», verken før eller etter forbudet mot organisasjonen.

Christensen har allerede tilbrakt 622 dager i varetekt. En dag i fengsel før rettssaken er fastsatt å tilsvare en og en halv dag i det som kalles en korrigerende leir. Hans resterende straff er derfor tre år og fem måneder dersom dommen blir rettsskraftig. Christensen har en ankefrist på bare ti dager etter at han har fått den skriftlige utgaven av dommen. En anke er allerede under utarbeidelse, heter det Jehovas Vitner, iflge Forum 18 som er en nyhetstjeneste om trosfrihetssituasjonen i tidligere Sovjet, støttet av blant andre Stefanusalliansen.

Trosfrihet
Påtalemakten bad om seks og et halvt års straff. I sin siste uttalelse i retten sa Christensen:

 "Seks og et halvt år fordi jeg er en ærlig person som respekterer landets lover. Seks og et halvt år fordi jeg er en troende som elsker sin nabo som seg selv ... Seks og et halvt år fordi jeg er Jehovas vitne, som elsker det russiske folket, for det faktum at jeg har betalt skatt og er en offisielt registrert entreprenør. For det faktum at jeg aldri har begått noen kriminelle handlinger. Seks og et halvt år fordi jeg regelmessig deltok i å rydde opp i byen. Fordi jeg elsker Russland og dens kultur. For å observere og bruke artikkel 28 i den russiske grunnloven, seks og et halvt år for ingenting! Dette er absolutt urettferdig.»

Mer enn 60 russiske menneskerettighetsforkjempere, advokater og journalister krevde en slutt på rettsforfølgelsen av Jehovas vitner.

AKTUELT

PROSJEKT