Sindre Røyland (40) starter opp som innsamlingskonsulent.

Sindre Røyland (40) starter opp som innsamlingskonsulent.  


Røyland begynte 8. januar. Han vokste opp som misjonærbarn i Republikken Kongo og kom til Norge for godt som 9-åring. Han bodde i Skotselv i Buskerud til han flyttet til Oslo som 19-åring.

– Spør du hjertet, er jeg fra Kongo, spør du meg på gaten, er jeg fra Oslo, sier Sindre Røyland.

Musiker og filosof

Han er medlem i Oslo Misjonskirke Betlehem. Sindre Røyland har tidligere arbeidet 8 år som musiker, låtskriver og sanglærer. Han har også en mastergrad i filosofi fra Universitetet i Oslo.

Deretter arbeidet han 6 år i Den Evangelisk Lutherske Frikirke som fundraiser. Det siste året har han vært fundraiser i Normisjon.

– Stefanusalliansen er en spennende organisasjon. Arbeidet er viktig, ja, viktigere enn jeg selv har innsett tidligere. Det å sette lokk på trosfriheten kan sammenlignes med å sette lokk på de gode kreftene i et samfunn. Å respektere forskjellighet, verdsette et kompromiss, å se verdien i et annet menneskes verdensanskuelse – alle disse tingene er grunnkomponenter i et fungerende demokrati. Det er noe dypt menneskelig som blir forsøkt stengt inne når trosfrihet begrenses. Innholdet i begrepet trosfrihet og begrepet frihet alene, ligger bare millimeter fra hverandre.

Glade givere

– Hvilket potensial har Stefanusalliansen til å skaffe nye givere?

– Organisasjonen er i vekst, så jeg ser fram til å bli kjent med giverne, organisasjonen og lære av det gode arbeidet som er blitt gjort. I den prosessen satser jeg også på å få noen gode ideer. Jeg skal stå på for at det blir enkelt, meningsfullt og oppløftende å gi til Stefanusalliansen, sier Røyland og legger til:

– Glade givere er både bibelsk og effektivt. Jeg ønsker også å gjøre menneskene bak alle prosjektene enda mer synlige. I Stefanusalliansens arbeid er det mange historier som gamle og nye givere fortjener å få høre. Sammen med engasjerte givere utgjør Stefanusalliansen en stor forskjell for trosfriheten i verden. Denne forskjellen vil jeg også være med å løfte fram.

 

AKTUELT