Kristne i Kina: Pastor Wang i Early Rain-kirken i Chengdu i Kina er fengslet sammen med kona Jiang Rong. Bildet er fra Facebook-siden til Early Rain-kirken.

Kristne i Kina: Pastor Wang i Early Rain-kirken i Chengdu i Kina er fengslet sammen med kona Jiang Rong. Bildet er fra Facebook-siden til Early Rain-kirken.  


Tolv medlemmer av den uregistrerte kirken Early Rain i Chengdu i Kina er fortsatt i fengsel etter at over 100 ble arrestert 9. desember, melder Christian Solidarity Worldwide. Blant de tolv er pastor Wang Yi og kona Jiang Rong. Minst seks andre er savnet, og flere av de som er løslatt, er under politiovervåkning.

Blant de arresterte 9. desember var flere studenter. De er nå sendt tilbake til hjembyene sine og satt under overvåkning i sine hjem. De er fratatt sine ID-kort, og de har fått forbud mot å vende tilbake til Chengdu.

Stengt med makt
Lederne i to andre kjente uregistrerte kirker i Kina – Living Stone Church i Guizhou og Zion Church i Beijing - har sendt støtteerklæringer til Early Rain Church. Begge disse kirkene er stengt av myndighetene, det kan oppfattes som et signal om at myndighetene slår til mot store uregistrerte kirker som en advarsel til andre.

Trosfrihet rammes
Angrepet på Early Rain kommer ikke ut av det blå, men er del av en kampanje. Religionsloven ble strammet kraftig inn 1. februar i år. Både registrerte oig uregistrerte kirker har fått det vanskeligere. I de tolv månedene som er gått sidan loven trådte i kraft, er det rapportert om en rekke kirker som er stengt med makt, flere kirker er ødelagt, en rekke registrerte kirker har fått kors demontert, kirkemedlemmer er trakassert og utsatt for fysiske angrep, og et forbud mot at unge under 18 år går i gudstjenester, er innført og håndheves.

Razzia mot barn
Den 15. ​desember gjennomførte politiet en razzia i en barnebibelgruppe i Rong Gui Li Church i  Guangzhou. Kirken ble grunnlagt av nå avdøde pastor Lin Xian Gao, en av lederne i bevegelsen av uregistrerte huskirker i Kina. Politiet konfiskerte bøker og erklærte kirken for en ulovlig bygning.

Religionsfrihet
Mervyn Thomas, leder i CSW, sier at anklagene mot pastor Wang Yi og Jiang Rong – om å oppildne til undergravende virksomhet – er totalt falske. – Det er klart at dette er gjengjeldelse mot familien som svar på at pastor Wang på fredelig vis har kritisert regjeringens politikk mot uavhengige kirker. Dette er et tilfelle av vilkårlig fengsling av medlemmer av et religiøst samfunn som fredelig utøver sin tros- og livssynsfrihet som er beskyttet i artikkel 18 i Verdenserklæringen om menneskerettigheter, sier Thomas.

Han legger til at arrestasjonsbølgene mot medlemmer av uregistrerte kirker står i skarp motsetning til den kinesiske regjeringens uttalelser om at den respekterer trosfriheten.

AKTUELT

PROSJEKT