Knut Arild Hareide gikk fremst i fakkeltoget i Oslo der temaet var kvinner som lider for sin tro.

Knut Arild Hareide gikk fremst i fakkeltoget i Oslo der temaet var kvinner som lider for sin tro.  


Før fakkeltoget for forfulgte, arrangert av Stefanusalliansen og Åpne Dører,  ga hun et sterkt vitnesbyrd. Hun fortalte om jenter som bortføres av Boko Haram, de tvangsgiftes og voldtas.

Hun arbeider for å hjelpe kvinnene med å bearbeide traumer. Laura fortalte om en kvinne som var gjengvoldtatt gjentatte ganger. Hun ble gravid uten å ane hvem faren var.

– Hun lever med et stigma, hun lever uten verdi, hun har mistet sin femininitet som giver av liv, fortalte Laura.

– Kirkene er overveldet av slike traumer. Vi kjemper for å gi kvinnene tilbake deres verdighet, sa Laura.
 

250 gikk i fakkeltog fra Oslo domkirke til Utenriksdepartementet. Foto: Stefanusalliansen

– Vi løfter fakler i protest
Utenfor domkirken holdt Knut Arild Hareide (KrF) appell før fakkeltoget startet.

– For millioner av mennesker er virkeligheten at tro gir risiko for diskriminering og forfølgelse. Det å la seg omvende kan bety trakassering, fengsel eller dødsstraff. Det er for dem vi stiller opp i dag, sa han.

– Når kristne forfølges, brytes menneskerettighetene, og da særlig trosfriheten. Likevel ser vi at den undertrykkelsen kristne utsettes for fra myndigheter, religiøse grupper og sosiale nettverk ofte forblir oversett. Ved å være her i dag sier vi tydelig: Vi overser ikke denne uretten. Men våre fakler er også løftet i protest. Vi fordømmer de autoritære regimer som tramper på trosfriheten. Vi fordømmer dem som angriper annerledes troende som nekter andre en frihet de unner seg selv, sa Hareide.

 

Likevel ser vi at den undertrykkelsen kristne utsettes for fra myndigheter, religiøse grupper og sosiale nettverk ofte forblir oversett.

Knut Arild Hareide

 

Pådriver for trosfrihet
Han takket Stefanusalliansen og Åpne Dører for innsatsen for å informere om overgrep mot trosfriheten.

– La meg også være klar på at våre politiske myndigheter må vise forpliktelse om norsk innsats for trosfriheten og utsatte minoriteter. KrF og jeg vil være en aktiv pådriver og støttespiller for styrket norsk innsats, sa Hareide.
 

Marianne Hagen, statssekretær, takket for samarbeidet med Stefanusalliansen og Åpne Dører.

– Politisk sensitivt
Utenfor Utenriksdepartementet fikk statssekretær Marianne Hagen overlevert et opprop om kvinner som forfølges for sin tro. Hun sa at norske myndigheter tar trosfrihet opp i politiske samtaler med en rekke lands myndigheter.
 

LES OPPROPET HER
 

– Tro betyr så uendelig mye for så mange mennesker. Vi er mange som vil kjempe for trosfriheten, sa Hagen som roste samarbeidet med Stefanusalliansen og Åpne Dører.

– Norge er blitt et land å regne med i kampen for trosfrihet, sa hun.
 

Hun la til at å kjempe for kvinners rettigheter og trosfrihet er politisk sensitivt.

– Det er viktig å motvirke brudd på trosfriheten fordi denne friheten er avgjørende for demokrati og mangfold og fredsbygging og fordi friheten angår alle, religiøse eller ikke-religiøse.

Hagen sa at at trosfriheten må sees sammen med andre menneskerettigheter, som en helhet.

– Oppropet deres er et eksempel på denne forståelsen. Og vi trenger større innsikt. Også det bidrar oppropet til, sa Hagen.

– Religion brukes i kamp om makt
Hun sa at temaet er krevende.

– Skadelige praksiser som rammer kvinner, er mange ganger gitt en religiøs begrunnelse, og religion brukes ofte som middel i kampen for makt og i kampen om saker som land og vann, sa Hagen og la til:

– Vi har bare forakt for og raseri over Boko Harams og IS sine overgrep mot kvinner og trosminoriteter. Disse kreftene misbruker religion i kampen mot kvinners rettigheter og trosfriheten.

 

Skadelige praksiser som rammer kvinner, er mange ganger gitt en religiøs begrunnelse, og religion brukes ofte som middel i kampen for makt.

Marianne Ane Hagen, statssekretær

 

Hun sa også at Norge må være «nøye med hvilke aktører vi samarbeider med internasjonalt fordi agendaen er forskjellig».

 

Kristine Minde med band bidro både i Oslo domkirke og utenfor Utenriksdepartementet.

Et av bannerne i fakkeltoget i Oslo.

AKTUELT