Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide taler her under fakkeltoget for trosfrihet - Oslo i november 2018. Foto: Johannes Morken.

Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide taler her under fakkeltoget for trosfrihet - Oslo i november 2018. Foto: Johannes Morken.  


– Det er gledelig at Norge har fått plass i Sikkerhetsrådet. Den nye posisjonen forplikter også til kamp for trosfrihet og minoriteters rettigheter, sier generalsekretær Ed Brown Stefanusalliansen.

Han sier at alt arbeid for å fremme menneskerettigheter generelt og tros- og livssynsfrihet krever langsiktig og tålmodig arbeid.

– Norges satsning bør skje i brede allianser der flere ikke-vestlige aktører involveres sammen med religiøse og sekulære. Det er avgjørende å motvirke polariserende krefter og å sikre alles trosfrihet, sier Brown.

Norge må, sier han, aktivt bruke FN, utenrikspolitisk dialog og bilaterale samtaler for å fremme tros- og livssynsfrihet. Når Norge nå har fått plass i Sikkerhetsrådet, må posisjonen også brukes til å fremme trosfrihet.

Men der møtes stormakter med bekymringsfulle agendaer.

– Kinas undertrykkelse av tro og minoriteter er den verste siden Kulturrevolusjonen. Mens overgrepene mot uigurene heldigvis er kommet på den internasjonale agendaen, går undertrykkelsen av trosfriheten i Kina ofte under radaren. Russlands forhold til trosfriheten og religiøse minoriteter bekymrer. Vi ser dessverre også at et land som USA politiserer trosfriheten. Det kan sette den livsviktige kampen i internasjonal miskreditt. Kampen for trosfriheten må ikke bli et storpolitisk spill, sier Brown.

– Store, globale utfordringer roper mot oss i kampen for trosfriheten og i kampen for undertrykte religiøse minoriteter. Å ta tak i dette er viktig i den perioden Norge sitter i Sikkerhetsrådet, sier Brown.

– Kampen for trosfrihet og religiøse minoriteter rettigheter må stå sentralt i arbeid for demokrati, godt styresett og fredelig sameksistens. Hvor viktig dette er, ser vi i et land som Irak, fortsatt herjer av virkningen av IS-bestialiteten. Her må Norge bidra til at minoritetene sikres borgerrettigheter og ikke skvises i konflikten mellom sunni- og sjiamuslimer og mellom ytre makter som Iran, Saudi Arabia og USA, sier Brown.