Kristne i Kina: Ben Rogers kjemper for trosfrihet i Kina og Hongkong.

Kristne i Kina: Ben Rogers kjemper for trosfrihet i Kina og Hongkong.  


Som første utlending ble Ben Rogers for tre år siden nektet innreise i Hongkong. Nå kan han aldri reise tilbake. Rogers risikerer å bli arrestert på flyplassen.

Etter 17 år i menneskerettsorganisasjonen CSW bruker nå Ben Rogers mesteparten av tiden i en organisasjon for demokrati og menneskerettigheter i Hongkong.

Nyhetene fra Hongkong preges av gatedemonstrasjoner og uro. Allerede i 2014 startet den såkalte paraplyrevolusjonen mot kinesiske myndigheters inngripen.

På den tiden startet Ben Rogers, tidligere leder for Øst-Asia-seksjonen i den kristne menneskerettighetsorganisasjonen CSW, å belyse situasjonen i Hongkong gjennom media, i møter med britiske politikere og gjennom besøk av aktivister fra Hongkong. Frem til nå var dette et engasjement i fritiden.

– Nå ønsker jeg å bruke mesteparten av tiden min på å forsvare det som på mange måter er frihetens førstelinje. Dersom Hongkong faller til diktaturet, er det fare for at Taiwan står like for døren, og deretter demokratiske friheter i andre land, sier Ben Rogers.

Rogers startet sitt arbeidsliv i Hongkong som journalist. Nå leder han menneskerettighetsorganisasjonen Hong Kong Watch som han selv etablerte for tre år siden.

• Se videointervju med Ben Rogers: Kinas undertrykkelse av troen den verste siden Kulturevolusjonen


Ikke lenger et tilfluktssted

Hongkong var britisk koloni inntil 1997 og fungerte lenge som tilfluktssted for annerledestenkende og arbeidssøkende – og for religiøse organisasjoner som var uønsket i Kina. Hongkongs liberale styresett skulle videreføres i 50 år etter at Kina overtok kontrollen. Det lovet Kina i en avtale med Storbritannia. Men de siste par årene har en rekke lovforslag som vanner ut «ett land, to systemer» dukket opp. 

En foreslått utleveringsavtale mellom Hongkong og Kina drev millioner av mennesker til gatene i protest i 2019. Måneder med uro, politivold og arrestasjoner til tross; i juli 2020 ble en nasjonal sikkerhetslov hastevedtatt i det lokale parlamentet. Loven skal «beskytte nasjonal sikkerhet», noe mange mener betyr å beskytte interessene til det kinesiske kommunistpartiet. Kinesiske myndigheter får nå direkte kontroll. Så langt er et femtitalls politikere og aktivister blitt arrestert under den nye loven.

– Hongkongs friheter ble skadet over natten. Problemet er at definisjonene i loven er såpass vage at nesten alt kan sees på som en forbrytelse; det være seg demonstrasjon i gatene, kritikk av styresmaktene i media eller det å være politisk aktiv, forklarer Rogers.

 

Dersom den demokratiske verden våkner opp og samarbeider, kan vi gjøre en forskjell.

Ben Rogers

 

Utrygt for utlendinger
Ben Rogers har selv har betalt en pris for sitt engasjement. Allerede tre år før sikkerhetsloven trådte i kraft, ble han som første utlending nektet innreise på flyplassen i Hongkong. Nå kan han aldri dra tilbake. Rogers risikerer å bli arrestert dersom han mellomlander på flyplassen, og må unngå å reise til land som har utleveringsavtaler med Hongkong. Han jobber til daglig i London.

– Fordi loven ikke er geografisk betinget, kan i prinsippet alle i verden som kritiserer Kinas kommunistparti, bli straffet under sikkerhetsloven. Jeg er ikke så redd for min egen sikkerhet her i England. Det er verre for Hongkong-kinesere som er politisk aktive, eller for dem som bor utenlands og ønsker å dra tilbake.

– Hva betyr dette for misjonærer eller utenlandske organisasjoner som befinner seg i Hongkong?

– Den tragiske realiteten er at Hongkong ikke lenger er den frie byen vi kjenner. Jeg tror vi kommer til å se mer overvåkning og press fra myndighetene. Kanskje blir innreise vanskeligere for enkelte utlendinger. Det kan være lurt for misjonsorganisasjoner å flytte sine bankinnskudd ut av Hongkong, for eksempel. 

 

Store demonstrasjoner i Hongkong i juni 2019, mot at folk kan utleveres til Kina. Foto: Shutterstock

Kristne aktivister
Mange protestanter og katolikker deltok i folkedemonstrasjonene. En av dem var 73 år gamle Jimmy Lai som ble arrestert i desember. Han var anklaget for å ha «konspirert med fremmede makter». Jimmy Lai driver Hongkongs eneste pro-demokratiske avis, Apple Daily, og er en kjent Beijing-kritiker. Han har snakket åpent om sin katolske tro og om behovet for å bevare trosfriheten i både Kina og Hongkong. Den amerikanske kommisjonen for internasjonal trosfrihet, USCIRF, jobber aktivt for Lais løslatelse.

– Er trosfriheten under press i Hongkong?

– Ja, definitivt. Det er ikke en umiddelbar risiko for at gudstjenester blir avbrutt, kors revet ned og så videre, slik de regelmessig gjør i Kina. Men allerede nå ser vi hvordan prester unngår sensitive tema som urettferdighet og menneskerettighetsbrudd, som en form for selvsensur. Under folkedemonstrasjonene ble det tidligere avholdt offentlige bønnemøter, men det er ikke mulig lenger. 

 

Under demonstrasjonene ble det tidligere avholdt offentlige bønnemøter, men det er ikke mulig lenger. 

Ben Rogers
 

Fremtiden
– Er det håp for Hongkong?

– Uten håp kan man bare gi opp. Historien har vist oss at endring er mulig, også i strenge diktaturer som Kina, sier Rogers. Han har gjennom CSW protestert mot det kinesiske regimet i årevis.

– Men realiteten er at det vil bli verre før det blir bedre. Dette handler ikke bare om mangelen på rettigheter, det handler om brudd på en internasjonal avtale. Det internasjonale samfunnet må si tydelig ifra at Beijing ikke kan bryte avtalen med Storbritannia uten konsekvenser. Da risikerer vi at Kina tar seg enda mer til rette. I første rekke på Taiwan, men til og med våre egne friheter kan stå i fare. Dersom den demokratiske verden våkner opp og samarbeider, kan vi gjøre en forskjell, sier Rogers.

 

Sikkerhetsloven i Hongkong

• Innført av Kina

• Skal forebygge og straffe «undergravende virksomhet, løsrivelsesvirksomhet, terrorisme og forbund med fremmed makt».

• Strafferamme fra tre års fengsel til livstid.

• Kinesisk sikkerhetsbyrå etablert i Hongkong.

 

AKTUELT