Knut Arild Hareide (t.h.), her sammen med nåværende KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad i fakkeltoget for forfulgte, Oslo 2017, tar opp situasjonen for kristne og andre minoriteter i Pakistan.

Knut Arild Hareide (t.h.), her sammen med nåværende KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad i fakkeltoget for forfulgte, Oslo 2017, tar opp situasjonen for kristne og andre minoriteter i Pakistan.  


KrFs Knut Arild Hareide  tar opp situasjonen for religiøse minoriteter i Pakistan gjennom et skriftlig spørsmål til utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide.

Overgrep mot kristne i Pakistan
Hareide viser til at det stadig kommer meldinger om at kristne og andre religiøse minoriteter i Pakistan utsettes for overgrep.

– Vil utenriksministeren ta opp situasjonen for kristne og andre religiøse minoriteter med pakistanske myndigheter? spør Hareide.

Forfølgelse mot flere minoriteter
Hareide viser til at kristne, hinduer, sikher, ahmadia, paresere og folk som tilhører andre trosretninger enn islam har opplevd forfølgelse siden Pakistan ble opprettet i 1947. Kristne i Pakistan regnes som andreklasses borgere og er den fattigste og mest marginaliserte folkegruppen. Siden de er få, er de i stor grad uten politisk makt. 


– De siste årene er situasjonen for kristne blitt vanskeligere og vanskeligere. Det har kommet frem en rekke saker hvor pakistanske kristne utsettes for overgrep. Overgrepene kommer fra ekstremister og tidvis fra offentlige tjenestemenn. Også andre minoriteter som ahmadia-muslimer og hinduer er utsatt, skriver Hareide.

Han henviser både til en rekke medieoppslag og informasjon fra Human Friends Organization (HFO), som denne artikkelen: Kristne i Pakistan: Frykt for vold, tro på Kristus

Blasfemilov mot kristne i Pakistan
Hareide drar fram blasfemiloven som rammer både kristne og andre religiøse minoriteter. Sist vinter ble den kristne kvinnen Asia Bibi frikjent og satt fri av Pakistans Supreme Court (landets høyesterett)etter å ha blitt arrestert i 2009 og dødsdømt i 2010. Hun fikk til slutt reise til Canada. Underveis i behandlingen av saken ble dommerne selv truet på livet av islamske ekstremister, men de stod imot presset og truslene og gjorde det klart at det var imot islam å dømme en uskyldig til døden.

– I de tilfeller blasfemisaker fører til dødsdom, tar det mange år før en ankesak kommer til landets øverste domstol. Blasfemidømte risikerer også å bli drept av ekstremister etter at de er frikjent, eller før deres sak kommer for høyesterett. Ingen er henrettet for blasfemi i Pakistan, men det er en rekke eksempler på mennesker som er drept av ekstremister før eller etter frifinnelse. De som frifinnes, må leve i skjul etterpå, skriver Hareide og legger til:

–  Fortsatt sitter det mennesker som er uskyldig dømt for blasfemi i Pakistan, mennesker som ikke har fått den internasjonale oppmerksomheten som trolig bidro til at Asia Bibi endelig ble fri, skriver Hareide. Asia Bibi selv ber i sitt første intervju om rettferdighet for andre ofre for blasfemiloven.

Kristen mann i Pakistan døde
Hareide henviser i sitt spørsmål også til rapportene om den kristne gartneren Amir Masih (25) som døde etter politi-tortur. Han ble uskyldig anklaget for tyveri og arrestert 28. august. Masih ble ført bort til ukjent sted og torturert. Han døde på sykehus av skadene 2. september, ifølge Stefanusalliansen. 

Flere medier melder at Amir Masih (25) hadde torturmerker flere steder på kroppen. Det var torturmerker på hender, føtter, rygg og armer. Amir Masih hadde også flere knekte ribbein. Det viser en obduksjonsrapport, skriver den anerkjente pakistanske avisen dawn.com.

Seks politifolk er anmeldt.

Tortur
Human Friends Organization, Stefanusalliansens partner i Pakistan, bistår familien både med penger til livsopphold og med juridisk assistanse.

Ifølge politianmeldelsen som er innlevert av Amirs bror, arbeidet Amir Masih i Lahores P.F.Colony. Han ble hentet 28. august til North Cantt politistasjon for avhør etter at han ble beskyldt for tyveri. Derfra ble Amir Masih tatt til ukjent sted der han ble utsatt for tortur. 2. september ble Amir sendt tilbake til familien med alvorlige skader. Han ble umiddelbart tatt til Services Hospital Lahore hvor han døde.

Amir Masih etterlot seg kone, et nyfødt barn som da var to uker og en sønn på syv.

 

  • Vår partner i Pakistan støtter enken og barna til Amir Masihs og en rekke offer for blasfemiloven. Vil du bidra med en gave? Merk gaven: Pakistan

AKTUELT

PROSJEKT