Medlemmer av Grace Prayer House foran kirken som ble revet av hindunasjonalister.

Medlemmer av Grace Prayer House foran kirken som ble revet av hindunasjonalister.  


30-40 kristne familier i en landsby i delstaten Telangana i det sørlige India mistet kirken sin natt til 31. august. Den ble revet, trolig av en hindunasjonalistisk mobb. Det melder trosfrihetsorganisasjonen CSW

Grace Prayer House har samlet rundt 180 kristne og ledes av pastor Shyam Kumar som har vært pastor i området i 11 år.

Kristne i India: Innbrud i 2019
Kirken ble også utsatt for innbrudd og hærverk under en søndagsgudstjeneste i 2019. Gudstjeneste-deltakerne ble kastet ut av en pøbel på rundt 50 personer som tilhørte Sangh Parivar, en stor hindunasjonalistisk bevegelse.

For hindunasjonalistene må du være hindu for å være en god inder. Religiøse minoriteter – som muslimer og kristne – utsettes i økende grad for trakassering og vold. Paraplybevegelsen Sangh Parivar ledes av Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), som er den ideologiske grene av BJP, som er regjeringspartiet i India.

Ifølge en lokal kilde hevdet de som angrep Grace Prayer Houce at kirken hadde okkupert tomtegrunnen ved hjelp av falske dokumenter, og de leverte en politianmeldelse mot pastor Kumar. En første informasjonsrapport (FIR), som kreves for at politiet skal iverksette etterforskning, er registrert om hendelsen.

Samme mobb som i 2019
Det antas at den samme mobben som stod bak hærverket i 2019, også var de som nå rev kirkebygningen.

Etter at kirken ble revet har de kristne brukt et midlertidig telt for å ha gudstjeneste og be sammen. Politiets etterforskning fortsetter.

«Bekymringsfullt angrep på trosfriheten for kristne i India
CSWs grunnlegger Mervyn Thomas sier: «Det er dypt bekymringsfullt å se at Grace Prayer House har vært utsatt for et målrettet angrep fra Sangh Parivar. Familier er avhengige av sin lokale kirke som et sted for håp og som kilde til glede og fred når de samles i bønn. Ødeleggelsen er et forsøk på å fortelle det kristne samfunnet i landsbyen at deres religion er uvelkommen, og et direkte brudd på troendes rett til å utøve sin religion. Vi ber politiet iverksette konkrete tiltak mot dem som sto bak trakasseringen av disse kristne og ødeleggelsen av deres kirke, for å sikre rettferdigheten.»


 

Foto: CSW

Rev deler av ny kirke
Den 2. august ble deler av en ny kirke i Karaikal-distriktet i delstaten Puducherry revet av en gruppe hindunasjonalister, melder trosfrihetsorganisasjonen CSW.

Bak angrepet stod medlemmer av Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), den ideoplogiske grenen av regjeringspartiet BJP, og et annet hindunasjonalistisk parti, Hindu Munani (Hindu Front Party). Bygningen de angrep, tilhører Jesu kirke.

Menigheten som har vært ledet av pastor Robinson i nær 14 år, kjøpte tomten i mars og begynte i juni å bygge et midlertidig bedehus med metalltak og vegger.

Truet kristne ungdommer i India
23. juli klokka 20 ble pastor Robinsons sønn, Deril M. Robin, og noen andre ungdommer fra kirken konfrontert av Jayashankar, en lokal leder for Hindu Front Party. Jayashankar truet dem og sa at verken kristne eller kirker var velkomne i området. Deretter anklaget han, grunnløst, kirkeungdommen for å ha startet en slåsskamp med ham, og han la inn en klage mot dem på Niravi politistasjon.

Da pastor Robinson hørte om hendelsen, gikk han til politiet for å klage, men han ble i stedet sendt på et mislykket forsøk på å søke tillatelse fra lokale myndigheter til å fortsette byggingen av kirken. Etter flere mislykkede forsøk på å få avklaring om byggetillatelse, ga politioverbetjenten muntlig tillatelse til å fortsette byggearbeidet.

Etter hendelsen 2. august leverte pastor Robinson en klage til Niravi politistasjon. En lokal kilde har fortalt CSW at dette førte til arrestasjon av 42 medlemmer av RSS og Hindu Munani, inkludert Jayashankar. Samme dag inngav RSS og Hindu Munani en motanmeldelse og krevde at kirken ble nektet tillatelse til å bygge og å holde gudstjenester.

Hindunasjonalismen brer seg i Sør-India
Thomas Zechariah i pinsesynoden (Synod of Pentecostal Churches (SPC)), sier til CSW:

«Hindutva-ideologien har jevnt og trutt banet seg veg til Sør-India, inkludert Puducherry. I nabostaten Tamil Nadu får nesten 85 prosent av kirkene ikke tillatelse til å bygge på grunn av press fra politiske partier som er nært knyttet til sentralregjeringen. Nasjonalistiske grupper med hindutva-agendaer i Tamil Nadu bruker skremselsteknikker for å tvinge religiøse minoriteter under jorden. Kirker møter motstand når de ønsker å bygge eller renovere bønnesteder, selv når det skjer på egen tomtegrunn. Denne saken vil føre til langt flere slike saker i Puducherry, hvis trakasseringen og truslene ikke behandles raskt og grundig. Siden nasjonalistiske elementer opererer i nabostaten Tamil Nadu, er Puducherry neste mål.»

CSWs Mervyn Thomas sier: «Vi oppfordrer myndighetene i Karaikal-distriktet til å opprettholde rettsstaten og sørge for rettferdighet ved ikke å etterkomme kravene fra RSS og Hindu Munani. Disseer innstilt på å frata religiøse minoriteter trosfriheten. Kristne i Karaikal-distriktet bør få lov til å praktisere og bekjenne sin tro, som alle religiøse minoriteter i India, uten frykt for trakassering og diskriminering.»

 

 

Ofre etter angrepene på kristne i Badaguda. Foto: CSW

Kristne angrepet i sine egne hjem
Åtte kristne familier ble angrepet av en gruppe hindunasjonalister i landsbyen Badaguda, Koraput-distriktet, i delstaten Odisha rundt midnatt 21. juli. En eldre dame, Chachiri Muduli, 75, og hennes to barnebarn, 22 og 25, var blant ofrene, melder CSW.

Familiene bodde hjemme hos en av de eldste i kirken i landsbyen, Deba Bhoi. Der har de hatt bønnesamlinger etter at deres egne hjem ble skadet tidligere i år. Mr Bhois hjem ble delvis ødelagt av angriperne. Landsbyen består av omtrent 200 husstander. Lokale kilder sier at situasjonen i landsbyen er anspent og at de kristne fortsetter å leve i frykt.

Dette er ikke første gang det kristne samfunnet i Badaguda blir angrepet. 26. mars ble deres bønnested satt i brann. Det ble registrert en anmeldelse ved politistasjonen i Koraput. Myndighetene fulgte opp med å opprette en forsoningskomité for å megle. Men ifølge lokale kilder, som kalte meglingen «hvitvasking», løste dette ikke de viktigste utfordringene det kristne samfunnet møtte. Den religiøse fundamentalisten styrkes i landsbyen og disse kreftene er fast bestemt på å kvitte seg med det kristne samfunnet.

Flere og flere angrep mot kristne
Angrepene mot kristne i delstaten Odisha har økt betydelig de siste månedene. I følge en rapport fra Evangelical Fellowship of India (EFI) er Odisha plassert som fjerde etter Uttar Pradesh, Chhattisgarh og Tamil Nadu i antall rapporterte målrettede angrep mot kristne de siste seks månedene. Den 4. juni ble en 14-årig kristen gutt brutalt myrdet i landsbyen Kenduguda, Malkangiri District, i Odisha. 25. august markerte Odisha at 12 år var gått siden det verste utbruddet av målrettede kristne angrep i Kandhamal District.

Bekymringsfulle angrep på kristne i India
CSWs Mervyn Thomas sier: «Det er dypt bekymringsfullt å høre om fortsatt trakassering og bevisste angrep mot det kristne samfunnet i Odisha. Staten har vært vitne til det kanskje alvorligste angrepet på kristne i Indias nyere historie i Kandhamal-massakren i 2008. Tragedien var ikke en hendelse som bare skjedd. Hat og feilinformasjon om kristne fikk bre seg i mange år før angrepene. Dette må ikke få skje igjen. Vi oppfordrer myndighetene til å gjennomføre sine undersøkelser på riktig måte og stille gjerningsmennene til ansvar, og ta de nødvendige skritt for å hjelpe det kristne samfunnet til å føle seg trygge slik at de kan fortsette å bo i landsbyen sin uten frykt.»

AKTUELT

PROSJEKT