Sajid Christopher, leder av Human Friend Organization i Pakistan, forteller i dette intervjuet med Ed Brown i Stefanusalliansen om minoritetenes svake stilling i Pakistan: Om tvangskonvertering og tvangsekteskap. Om falske blasfemianklager. Om fordomsfulle tekster i lærebøker. Om hatprat og vold mot minoriteter, noe som også har rammet moderate muslimer.

Men alt er ikke svart. Regjeringenh har satt ned en komite for å få slutt på tvangskonvertering og tvangsekteskap av jenter og opprettet en komite for minoriteters rettigheter. Nylig ble det innført en kvote i høyere utdanning for minoriteter. Og to ferske saker med falske blasfemianklager mot kristne ble løst uten at de anklagede ble stilt for retten. Sajid Christopher bygger også kirker.

Se hele intervjuet med Sajid Christopher i lenken over.

• Nayla Tabbara fra Libanon: Hun er muslimsk teolog og vil løfte frem kvinner som religiøse ledere

• Ramazan Arkan fra Tyrkia: Konservative muslimer ser på kristne som spioner

• Lisa Winther fra Stefanusalliansen: Slik rammes minoriteter firfoldig under pandemien

• Biskop Thomas fra Egypt: Kristne bærer troen med stolthet

• Ben Rogers fra CSW: Undertrykkelsen av tro i Kina den verste siden Kulturrevolusjonen

AKTUELT

PROSJEKT