Nguyen Van Dai har sittet fengslet i mer enn to og et halvt år. Nå er han satt fri.

Nguyen Van Dai har sittet fengslet i mer enn to og et halvt år. Nå er han satt fri.  


Også Nguyen Van Dais assistent, Le Thun Ha, ble satt fri av appellretten. Men de ble begge løslatt mot at de straks forlot landet. De ble satt på fly til Tyskland.

Seks vietnamesere ble stilt for retten 5. april tiltalt for «aktiviteter med formål om å avsette myndighetene». De var tiltalt etter artikkel 79 i landets straffelov som har dødsstraff som strengeste straff.

Nguyen Van Dai ble dømt til 15 års fengsel og ytterligere fem års husarrest. Han fikk den strengeste dommen av de seks.

Fem andre, blant andre Nguyen Trong Ton, Le Thun Ha og advokaten Nguyen Bac Truyen, ble dømt til mellom 7 og 12 års fengsel, meldte Christian Solidarity Worldwide.

  • Les mer her

Stefanusalliansen aksjonerte for løslatelse av Nguyen Van Dai i november 2017. Les appellen her.

Nguyen Van Dai hari mange år kjempet for rettighetene til ofrene for overgrep mot menneskerettighetene, inkludert religiøse minoriteter, over hele Vietnam. For det er han gjentatte ganger blitt trakassert og angrepet og har sittet fire år i fengsel tidligere.

Nguyen Van Dai og hans kone Khan ble gjenforent i Tyskland. Men både Stefanusalliansen og Christian Solidarity Worldwide kritiserer at han ved løslatelsen ble tvunget til å forlate Vietnam.

– Det er uakseptabelt og urettferdig, sier konstituert generalsekretær Hilde Skaar Vollebæk i Stefanusalliansen.

CSW-sjef Mervyn Thomas sier at organisasjonen er glad for frigivelsen etter en global appellkampanje.

– Men vi protesterer mot at de settes fri på betingelse av at de forlater Vietnam. Det er et ufrivillig eksil, sier Thomas.

– Vi fordømmer myndighetenes angrep på både Nguyen Van Dai og Le Thu Ha og de grunnløse anklagene mot dem bare på grunn av deres forsvar for medborgeres rettigheter. Vi fortsetter å kreve løslatese av pastor Nguyen Trung Ton, jusekspert Nguyen Bac Truyen og de andre aktivistene som ble dømt  5. april, og for alle andre samvittighetsfanger i Vietnam, sier Thomas.

Dommene for de fire andre ble stilt for retten sammen med de to frigitte, ble opprettholdt i ankesaken 5. juni.

 

AKTUELT

PROSJEKT