Heiner Bielefeldt mener det er mange misforståelser om hva trosfriheten innebærer. (Foto: Johannes Morken)

Heiner Bielefeldt mener det er mange misforståelser om hva trosfriheten innebærer. (Foto: Johannes Morken)  


I seks år var Heiner Bielefeldt FNs spesialrapportør for tros- og livssynsfrihet. Han hadde tirsdag møte med Stefanusalliansens to menneskerettsrågivere, Kristin Storaker og Lisa Winther. Etterpå holdt han et lunsjseminar for hele staben.

Han snakket der om trosfriheten som en provokasjon – både for regjeringer, religionssamfunn og for sekulære samfunn.

– Vi trenger provokasjonen, men det er mange misforståelser, sa Bielefeld. Han besøker Oslo som professor II ved Universitetet i Oslo.

Bielefeldt fastslo at på overflaten sikrer 90 prosent av verdens konstitusjoner tros- eller religionsfrihet. Og mer enn 90 prosent av medlemslandene i FN har ratifisert menneskerettighetskonvensjonen.

Mye fasade

Men, påpekte Bielefeldt, så kommer alle forbeholdene fra en rekke stater. De sier at trosfriheten bare gjelder de «sanne og virkelige religionene», ikke «sekter eller kulter». Andre sier at friheten gjelder bare innenfor landets lover og rammer.

– Det er mye fasade når det kommer til religionsfriheten. Det er mye hykleri. Mange tar ikke erklæringene alvorlig, sa Bielefeld.

Bielefeldt tok for seg hvordan autoritære regimer blir nervøse. Regimer med politisk monopol frykter enhver forsamling som ikke er statlig kontrollert. En viktig del av religionsfriheten er, fastslo Bielefeldt, retten til å samles, en rett som altså provoserer de autoritære, særlig i stater hvor parti og folk defineres som ett og der kontroll fra statens side sees som avgjørende.

Katolsk motstand

Men FNs tidligere spesialrapportør lot ikke de religiøse samfunn selv gå fri. Bielefeldt er selv katolikk og fremhevet at den katolske kirke har en lang historie i å bekjempe religionsfriheten i form av en individuell frihet.

– Den katolske kirke og andre religioner har bekjempet pluralismen, aller verst er det når noen bryter ut, sa Bielefeldt.

Han understreket også at i alle områder hvor for eksempel kristne undertrykkes, er det andre som har det like ille – som jezidiene eller shia-muslimene. Han sa også at religionsfriheten ikke gjelder religioner, men mennesker.

Ingen trussel

Bielefeldt sa at det mest overraskende i hans tid i FN var hvordan religionsfriheten utfordret de liberale krefter. Han så hvordan religionen ble sett som en trussel mot opplysningsprosjektet og de liberale verdier.

– Religionsfriheten er ingen slik trussel, jeg ser det heller motsatt. Mennesket er sammensatt og har også en religiøs overbevisning. I et sekulært samfunn må det være et åpent rom for religionen, ikke et tomt rom. Her er det mange misforståelser. Det er i interessene til et sekulært samfunn at religionsfriheten får sin plass, sa Bielefeldt.

Han nevnte Frankrike som sier nei til religiøse symboler i det offentlige rom. Men Kazakstan har gått mye lengre, kunne han påpeke etter sitt besøk i landet. Der er det intet rom for religion i det offentlige rom. Han besøkte en skole der eleven får undervisning om religion bare i ett skoleår – og det er helt utenkelig at de får besøke en moské eller en kirke.

Kynisme

Bielefeldt sa seg rett ut bekymret for det han ser av mer og mer åpen kynisme i verdenssamfunnet, han nevnte president Trump.

– Rasist er en karakteristikk mange ikke lenger forsvarer seg mot. På Filippinene har vi en president som erklærer seg som drapsmann. Kina blir mer og mer reaksjonært, så har vi Putin. Det er en fryktelig situasjon som også påvirker religionsfriheten, sa Bielefeldt.

Islam ikke voldelig

Han ble spurt om hvordan en organisasjon som Stefanusalliansen skal kommunisere med støttespillere som er bekymret for fremvekst en av islamsk ekstremisme.

– Her må vi være presise både av hensyn til det store flertall av muslimer som er vanlige folk og som ikke er ansvarlige for vold. Vi må også være presise av hensyn til dem er urolige for å ta dem på alvor. Vi må komme over det jeg vi kalle essensialismen – som går ut på å si at islam i sin essens er en voldelig religion. Det finnes voldelige elementer i alle religioner. Folk blir overrasket når de hører at rohingya-muslimene utsettes for vold i det buddhistiske Myanmar, siden de tror at buddhismen i sin essens er fred, mens de på andre siden mener at islam i sin essens er voldelig, sa Bielefeldt og la til:

– Vold er ikke islams rette ansikt. Vold er noe enkeltmennesker gjør i islams navn, og det er ille nok. Det er mange islamofobe i mitt hjemland Tyskland. Men i de mest islamofobe områdene i øst bor det ikke muslimer, mange islamofobe har altså ikke møtt en eneste vanlig muslim, sa Bielefeldt.