Hindunasjonalister marsjerer i India

Hindunasjonalister marsjerer i India  


Den indiske delstaten Uttarakhand i den nordlige delen av India blir den syvende indiske delstaten som vedtar lovgivning som kan føre til at kristne fengsles basert på grunnløse beskyldninger, melder Morning Star News.

Loven er kalt «Lov om religionsfrihet 2018». Den innebærer minst to år i fengsel for dem som blir funnet skyldig i å omvende noen med tvang eller ved bruk av «lokkemiddel», melder Hindustan Times. «Lokkemidlene» kan være kontanter, tilbud om arbeid eller andre materielle fordeler.

Ifølge avisen kommer lovvedtaket noen måneder etter at Høyesterett i delstaten foreslo at delstatsregjeringen formulerte en religionsfrihetslov for å motvirke det avisen skriver er tendenser til religiøse konverteringer som i noen tilfeller er gjort «bare for å tilrettelegge for giftermål».

Loven sier at det er minst to års straff for å tvinge mindreårige, kvinner eller mennesker fra lavere eller stammer til å skifte tro.

Falskt grunnlag

Uttarakhand følger nå delstatene Orissa, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Gujarat, Himachal Pradesh and Jharkhand som alle har vedtatt lover mot konvertering, lover som hindu-ekstremister rutinemessig bruker for på falskt grunnlag å beskylde kristne for med makt eller penger å konvertere mennesker, skriver Morning Star News.

I 2014 kom det hindunasjonalistiske partiet BJP til makten. Partiet er knyttet til den sterkt hindunasjonalistiske bevegelsen. Hindunasjonalisme er en ideologi som krever at for å være en god inder, må du være hindu. Etter 2014 har lovene mot konvertering kommet på rekke og rad i indiske delstater, og dessuten har disse lovene smittet over til naboland, som Nepal, som påpekt av den evangelikale Lausanne-bevegelsen i en rapport fra 2016.

Rapporten gjorde rede for at det knapt fantes et eneste tilfelle av konvertering som kunne sies å ha vært gjort med tvang. Men likevel kommer lovene, og enkelte har også argumentert for en nasjonal lov i India.

Angrep
De voldelige elementene av bevegelsen har rettet et økende antall angrep på kristne – året 2017 var det verste på lenge. United States Commission on International Religous Freedom påpekte allerede i sin 2015-rapport, året etter at at BJP kom til makten i India, at de religiøse minoritetene i India var utsatt for økende omfang av angrep fra ekstreme hindunasjonalister – inkludert tvangskonvertering. De nye lovene som kan innebære straffeforfølgelse av såkalt tvangskonvertering, retter seg i praksis utelukkende mot konverteringer fra hinduismen, ikke mot det hindunasjonalistene måtte gjøre mot minoriteter.

– Religiøse nasjonalistiske bevegelser vil bevare rase og religion. Det er en sterk trussel for minoriteter. Fremveksten av religiøse nasjonalistiske bevegelser er tydelig i land som India, Nepal og Myanmar. Religiøse og etniske minoriteter opplever stigmatisering og mangler ofte sentrale rettigheter og tilgang på offentlige tjenester, skriver Magasinet Stefanus.

De viser blant annet til et utsagn frå det regjerende høyreorienterte partiet i India BJP: «Muslimer hører ikke til i India, og bør dra til Pakistan eller Bangladesh».

– Den hindunasjonalistiske bevegelsens opphavsmann har kategorisert muslimer, kristne og kommunister som landets største sikkerhetstrussel, skriver Magasinet Stefanus.

Forskjeller
Samtidig er det store forskjeller for kristne i India. På Facebook-siden til Stefanusalliansen skriver Rikke Grevstad Kopperstad  om et besøk i Kerala i India i påsken. – Vi ble gledelig overrasket av indere i Kerala som i alle landsbyer vi passerte langfredag, gikk i lange prosesjoner på vei til kirken. Og i pinsemenigheten i Bengalore kom 3-4000 til møte påskedag. Vår hinduistiske guide fortalte at  ‘de kristne bygger kirker hele tiden’.»