Seniorrådgiver Lisa Winther i Stefanusalliansen er her sammen med EUs spesialutsending for trosfrihet utenfor EU, Jan Figel, Katherine Cash fra Svenska Missionsrådet og Tytti Matsinen fra FELM i Finland i Genéve i mars.

Seniorrådgiver Lisa Winther i Stefanusalliansen er her sammen med EUs spesialutsending for trosfrihet utenfor EU, Jan Figel, Katherine Cash fra Svenska Missionsrådet og Tytti Matsinen fra FELM i Finland i Genéve i mars.  


Læringsplattformen er utviklet av Stefanusalliansen og andre aktører i et nordisk kirkelig nettverk for trosfrihet. Formålet er å spre kunnskap om hva trosfrihet er og gi hjelp til opplæring.

– Det er svært oppmuntrende å se den voksende etterspørselen og hvordan ressursene brukes. Det viser at plattformen møter et behov, sier seniorrådgiver Lisa Winther i Stefanusalliansen. Hun har arbeidet mye med læringsplattformen i det nordiske økumeniske nettverket for trosfrihet –forkortet NORFORB.

Da den digitale læringsplattfprmen ble lansert i forbindelse med den 37. sesjonen av FNs menneskerettighetsråd i Genève i mars, uttalte FNs spesialrapportør Ahmed Shaheed at den er «et kvantesprang for undervisning i trosfrihet».

Jan Figel, EUs spesialutsending for trosfrihet utenfor EU, lovet samme sted å spre kunnskap om dette undervisningsverktøyet overalt der han reiser.

Vokser
Nå viser det seg at interessen vokser. I løpet av våren fikk det nordiske nettverket presentere læringsplattformen og delta på workshops med både EUs organ for utviklingssamarbeid og EUs organ for utenrikspolitikk.

Det danske utenriksdepartement har på sin side innlemmet en del av kortfilmene fra læringsplattformen i sitt e-læringskurs for diplomater. Filmene er laget av Svenska Missionsrådet. I midten av juni møtte to fra det nordiske nettverket Danmarks spesialambassadør for tros- og livssynsfrihet for å gi innspill til deres utdanningsopplegg. 

Svenske kommuner
I Sverige har Myndighetene för Stöd till Trossamfund (SST) brukt noen av kortfilmene og øvelsene til en utdanningsdag for ansatte i Karlstad kommune – om tros- og livssynsfrihet.

– Filmene er interessante og informative og tar opp spørsmål som mange kommuneansatte møter i sin hverdag, sier Tanja Wiklund, saksbehandler i STT, til Svenska Missionsrådet. Hun håper at de kan ha slike workshops med flere kommuner.

I september er det nordiske nettverket invitert til Wien i Østerrike i forbindelse med et forum arrangert av European Union Agency for Fundamental Rights.

Trening i Midtøsten
Den libanesiske organisasjonen Adyan skal bruke plattformen i et treningsopplegg for trosfrihet og «inclusive citizenship» («inkluderende borgerrettigheter») i flere land i Midtøsten.

I tillegg til NORFORBs medlemsorganisasjoner har over 40 ulike aktører rundt om i verden sluttet seg til plattformen og ønsker å bruke materiellet. Det er alt fra sekulære lokale menneskerettighetsorganisasjoner og trosbaserte aktører med ulik religiøs bakgrunn, til globale aktører som Kirkenes Verdensråd og IHEU, humanistenes internasjonale organisasjon.

UD-midler
I vår inngikk Stefanusalliansen en treårig rammeavtale med Utenriksdepartementet, på åtte millioner kroner hvert år. Cirka halvparten av midlene går til NORFORBs arbeid med å l å videreutvikle den digitale læringsplattformen. Blant annet skal det lages internettbaserte kurs som også retter seg mot diplomater og beslutningstakere. En viktig del av prosjektet er i tillegg trosfrihetsundervisning gjennom partnere til NORFORBs medlemmer i blant annet Midtøsten og Sør-Asia.

Det nordiske økumeniske nettverket for trosfrihet – NORFORB – består av 11 ulike nordiske økumeniske aktører. I tillegg til Stefanusalliansen er Mellomkirkelig Råd for Den norske kirke og Norges Kristne Råd med fra norsk side.

PS: Forkortelsen FORB er en forkortelse av det engelske uttrykket for tros- og livssynsfrihet: Freedom of Religion and Belief.

 

Støtt kampen for trosfrihet

Stefanusalliansen kjemper for trosfriheten, blant annet gjennom Sajid Christopher Paul og Human Friends Organization i Pakistan. Vil du bidra?

Gi en gave

AKTUELT