Sajid Christopher Paul i Human Friends Organisation reagerer sterkt.

Sajid Christopher Paul i Human Friends Organisation reagerer sterkt.  


Legene mente at deres faste, i muslimenes hellige måned ramadan, ville bli ødelagt siden mannen - som arbeidet med avløg og kloakk, var tilsølt av kloakkslam og fordi han tilhørte en lavere kaste, skriver World Watch Report.

Irfan Masih døde 1. juni i Umar Kot Civil Hospital i Sindh, 300 kilometer fra Karachi. Det bor cirka 75 kristne familier der, de fleste arbeider med avfalls- og kloakkhåndtering. Dette er et arbeid mange muslimer nekter å utføre.

– Det er trist. Denne mannen døde på grunn av legers inhumane oppførsel. Dette er del av et større problem og viser hvor mye diskriminering det er, sier Sajid Christopher Paul. Han leder Human Friends Organization, Stefanusalliansens partner i Pakistan.

Skribenten Ethan Casey skriver: «Mange pakistanske kristne i dag gjør det samme arbeidet som deres forfedre: de holder gatene rene og gjør annet kjedelig arbeid som anses rituelt eller bokstavelig urent av folk av høyere kaste».

World Watch Monitor skriver at en gruppe kristne i Umar Kot blokkerte et gatekryss etter mannens død, med krav om at de tre legene må bli rettsforfulgt. Politiet opplyser til World Watch Monitor at en anmeldelse av en mordsak om død på grunn av forsømmelse var blitt registrert og at politiet vil gi sin rapport til retten.

En koalisjon av mer enn to dusin menneskerettsorganisasjoner – Pakistan Dalit Solidarity Network – har sterkt fordømt Irfan Masihs død, skriver Pakistan Today.

– Dette er ikke et enkelt uheldig dødsfall. Dette er et klart eksempel på en sak der det diskrimineres på grunn av kaste og slekt, og det må kriminaliseres i Pakistan, sier tre representanter for PDSN i en felles uttalelse.

– Å diskriminere på basis av deres yrke og å nekte å gi akutt medisinsk behandling fordi noen er forurenset, må bli sett på som en kriminell handling, heter det.

De krever full etterforskning. De har også bedt regjeringen i Sindh bedre avløps-arbeidernes arbeidsvilkår.

Orfan Masih ble bevisstløs da han og tre andre arbeidet for å renske en kum i Umerkot.

Han døde timer etterpå på et offentlig sykehus foran leger som nektet å behandle ham fordi han var tilsølt av slam. De tre andre ble sendt til et annet sykehus og fikk der medisinsk behandling.

En pakistansk kristen NGO påpeker at Hippokrates legeed forplikter legrn til å behandle et menneske i livsfare, uten omsyn til religion og klasse.

Til World Watch Monitor sier noen eksperter at saken handler mer om arven fra det indiske kastesystemet enn om islamsk teologi om den hellige måneden ramadan. De sier at det i reglene for fastemåneden er unntak for muslimske reisende og mennesker som er syke.

AKTUELT

PROSJEKT