Sajid Christopher, som leder Stefanusalliansens partnerorganisasjon i Pakistan, får pris av president Arif Alvi.

Sajid Christopher, som leder Stefanusalliansens partnerorganisasjon i Pakistan, får pris av president Arif Alvi.  


Sajid Christopher, katolikk som leder Human Friends Organization, er tildelt en pris for å fremme fred og sameksistens mellom Pakistans religioner. Prisen er delt ut av en regjeringskomite for fred og sameksistens mellom religionene i Pakistan. Prisen ble overrakt av president Arif Alvi under en seremoni i Sajids hjemby Lahore.

Sajid Christopher leder Human Friends Organization som Stefanusalliansen støtter i kampen for hjelpe ofrene for blasfemiloven, som Asia Bibi, og kampen mot tvangskonvertering og tvangsekteskap.

Sajid Christopher har nasjonalt organisert et nettverk av minoriteter i Pakistan og samarbeider tett med representanter for andre trosretninger. Under pandemien i mars sørget HFO for å dele ut mat til både kristne og hinduer som falt utenfor da en rekke muslimske organisasjoner delte ut mat.

– Jeg er glad for at det harde arbeidet er anerkjent, og dette gir også vår organisasjon troverdighet. Dette gir oss styrke til å arbeide enda hardere, sier Sajid Christopher.

Fadi Daou hedres som en av ti globale helter. Foto: Johannes Morken

 

Midtøsten: Global helt
Fadi Daou, president i Adyan Foundation i Libanon, er en av 10 som er tildelt The Elevate Prize 2020 – til globale helter. Nær 1300 var foreslått fra store deler av verden. 

Prisen deles ut av The Elevate Prize Foundation som eies av en markedsplass for innovasjon og sosial endring. 

Fadi Daou ble eneste prisvinner fra Midtøsten og Nord-Afrika. I priskomiteen på 21 satt blant andre den anerkjente cellisten Yo-Yo Ma og Yang Lan, kjent som Kinas Oprah Winfrey. 

Adyan arbeider i en rekke land i Midtøsten og har mange prosjekter for ungdom som vil kjempe for like borgerrettigheter for alle. 

– Jeg ser sterke splittende krefter i verden. Men jeg ser også folk som kjemper for inkluderende samfunn. Jeg tror at vi har kraft til å lede for å skape forandring, sier Fadi Daou. 
 

Som Stefanusalliansens partner oversetter og tilpasser Adyan undervisningsmateriell om trosfrihet til arabisk. 

 

 

AKTUELT

PROSJEKT