Forskremte kristne i Pakistan etter nedbrenningen av Jospeh Colony i Lahore i 2013.

Forskremte kristne i Pakistan etter nedbrenningen av Jospeh Colony i Lahore i 2013.  


(FØRST PUBLISERT I MAGASINET STEFANUS 6-2018. Artikkelen ble publisert før høyesterett 30. oktober frikjente den dødsdømte kvinnen Asia Bibi. Etter voldsomme demonstrasjoner har den pakistanske regjeringen gitt henne reiseforbud i påvente av en ny vurdering av frifinnelsen.)

 

Kristne i Pakistan et lidende folk

Kristne i Pakistan kan kalles et lidende og forfulgt samfunn. På grunn av sin tro er de dyttet ut i periferien.

Islam er landets offisielle religion. 97 prosent av befolkningen er muslimer. De øvrige 3 prosent er kristne, hinduer, sikher, ahmadia, paresere og folk som hører til andre trostradisjoner. Alle religiøse minoriteter er blitt forfulgt siden dannelsen av Pakistan i 1947.

Jeg vil her fokusere på situasjonen for Pakistans kristne. Kristne i Pakistan regnes som andreklasses borgere. Siden de er få, er de i stor grad uten politisk makt.

Kristne er de fattigste og mest marginaliserte. De er tvunget til å ta det simpleste arbeidet – både fordi mange er fattige og uten utdanning, og fordi kristne er sett på som «urene». Typisk nok arbeider kristne med renhold av gater og med kloakk og avløp.

Risikerer overgrep
Mange kristne arbeidere får bare midlertidige jobber og er derfor uten rettigheter til pensjon, sykefravær eller ferie. Og når dødsdømte skal henges, er det kristne som får den simpleste av alle jobber – å utføre henrettelsen.

Unge kristne jenter som arbeider som hushjelper eller sykepleiere, risikerer overgrep på arbeidsplassen.

Majoriteten av de unge velutdannede kristne i byene får seg ikke arbeid. Regjeringen sier at 5 prosent av stillingene er reservert for religiøse minoriteter. Men denne politikken er aldri blitt praktisert effektivt.

Unge kristne jenter som arbeider som hushjelper eller sykepleiere, risikerer overgrep på arbeidsplassen.

En stor andel av Pakistans kristne arbeider i teglsteinsfabrikker. De får ofte lav lønn for sitt harde arbeid ved ovnene som brenner stein. Mange kvinnelige arbeidere utsettes for fysiske overgrep, de tvinges til ekteskap av eierne av ovnene og nektes fri ved fødsler.

Barna av disse arbeiderne tvinges gjennom gjeldsslaveri til å arbeide ved mursteinsovnene og frarøves derfor retten til utdanning.

Tvinges til tro
Det er et trist faktum at kristne i ulike deler av samfunnslivet presses eller tvinges til å konvertere til islam. Det er hundrevis av eksempler på at kristne jenter er tvunget til å konvertere: de utsettes for overgrep, tvinges til å gå over til islam og giftes bort til muslimske menn.
 

Kristne nektes lik mulighet til utdanning. For eksempel kan en muslim få bedre karakterer på skolen enn kristne fordi vedkommende lærer Koranen. Dette setter kristne tilbake i køen når de søker om høyere utdanning. Mange utsettes også for diskriminering når de søker plass ved universiteter.

I tillegg kommer det faktum at skolepensum inneholder støtende og nedsettende informasjon om kristendommen, mens islam glorifiseres. Bøkene ignorerer pakistanske kristnes bidrag til å etablere og utvikle landet.

I den hovedsaklig kristne bydelen Youhanabad i Lahore har vi i Human Friends Organization startet en skole. Det finnes ingen offentlige skoler i et område med over 125 000 mennesker. De private skolene krever så høye skolepenger at barna i de mange sårbare familiene frarøves retten til utdanning. Barn i familier som er blitt ofre for blasfemianklager, og barn av fanger, får gratis skolegang på vår skole.

Angriper kirker
Kristne har lov å praktisere sin tro og bygge kirker. Men det er fortsatt omfattende problemer som hindrer dem i fritt å praktisere sin tro. Det verste er frykten for angrep, og særlig selvmordsangrep under gudstjenester.

De siste årene er mange kirker angrepet, dusinvis av kristne er drept og hundrevis er alvorlig skadet. Den siste kirken som ble angrepet av en selvmordsbomber, var en metodistkirke i Quetta i desember i fjor, med ni drept og mange skadet. I mars 2015 ble to kirker i Youhanabad i Lahore angrepet – 22 ble drept og 70 skadet.

Påskedag i 2016 angrep en selvmordsbomber Gulshan-parken i Lahore. 75 ble drept og mer enn 340 ble skadet. Angrepet var rettet mot kristne, men mange muslimer var også blant ofrene. I september 2013 ble en kirke i Peshawar angrepet. 127 ble drept og over 250 ble skadet.

De siste årene er flere kirker i ulike kirkesamfunn i Pakistan satt fyr på og ødelagt av sinte muslimske mobber.

Lever med frykt
De siste årene er situasjonen for kristne blitt vanskeligere og vanskeligere. Anti-kristne hendelser skjer jevnlig. Tilfeller av forfølgelse skjer over hele landet, men noen ganger er det vanskelig å få informasjon fordi det skjer på landsbygda.

De siste årene er flere kirker i ulike kirkesamfunn i Pakistan satt fyr på og ødelagt av sinte muslimske mobber.

Kristne lever allltid i frykt for å bli angrepet dersom de «sårer» muslimske følelser ved for eksempel å spille musikk under gudstjenester eller holder gudstjenester mens muslimer har bønnetider.

Volden mot kristne av militante islamske grupper skjer nesten daglig. Det er ille å være kristen i Pakistan.

                         

Human Friends Organization driver en skole med over 10000 lever i Youhanabad i Lahore. Foto: HFO/Stefanusalliansen

Konvertering – en skam
I islamske utdanningssentra blir muslimer lært opp til og oppmuntret til å forfølge kristne. Dette gjør det risikabelt å konvertere til kristendommen. Men konvertittenes verste fare er deres egne familier, siden konvertering til kristendommen sees på som en skam.

Kristne jenter er ekstra sårbare, og det er stadige eksempler på voldtekter eller gjengvoldtekter. Det er anslått at det skjer to slike tilfeller av grove seksuelle overgrep hver eneste dag.

Men mange kristne jenter rapporterer ikke om volden. De rapporterte sakene representerer derfor bare en del av de faktiske overgrepene mot kristne jenter.

Med noen unntak etterforsker pakistansk politi heller ikke disse sakene, og når de gjør det, er det i praksis umulig å bevise voldtekt.

Den største trusselen mot kristne i Pakistan er den beryktede blasfemiloven.

Blasfemianklager
Den største trusselen mot kristne i Pakistan er den beryktede blasfemiloven. Ifølge loven er den som ytrer selv et enkelt ord mot profeten Muhammed skyldig – med fengsel på livstid eller dødsstraff som dom.

Hundrevis av kristne er blitt offer for denne loven. Både en høyesterettsdommer, en guvernør og en kristen minister som var motstandere av loven, er blitt myrdet.

 

Også Sawan Masih har en dødsdom. Han ble dømt etter det voldelige angrepet på det hovedsaklig kristne nabolaget Joseph Colony i Lahore i 2013. Området ble brent ned etter falske anklager om blasfemi.

Younas ble frikjent for blasfemi etter år i fengsel og retten, men må leve i skjul for ekstremister. Foto: Arif Bhatti

I skjul
«Romila» må leve i skjul sammen med resten av familien. Ekstremister truer dem på livet i Pakistan.
Blasfemianklagede kristne som frikjennes i retten, risikerer nemlig å bli voldelig angrepet eller drept. Ett eksempel: Younas ble frikjent for blasfemianklager i retten i 2013, etter syv år i fengsel. Men ekstremistene har ikke frikjent ham. Han og familien har levd i skjul siden frikjennelsen (se mer i Magasinet 2-2017). «Romila» og hennes søsken får skolegang på et hemmelig sted.

Mobben angriper også kirker og kristne lokaler og ildspåsettelser av hjem og nabolag. I blodbadet i Gojra i 2009 ble et kristent nabolag angrepet av en rasende muslimsk mobb. Åtte kristne ble drept, flere av dem var kvinner og barn. Dusinvis av kristne har utvandret i frykt for blasfemiloven.

Dette har vært en gjennomgang  i fugleperspektiv på situasjonen for kristne i Pakistan. Én ting er klart: Kristne i Pakistan som opplever slik forfølgelse og slikt hat, er trofaste mot sin hyrde, Jesus Kristus. De har ikke mistet håpet for et bedre og mer humant samfunn.

 

Sajid Christopher Paul leder Human Friends Organization (HFO), Stefanusalliansens partner i Pakistan. HFO tilbyr blant annet rettshjelp, sosialhjelp og medsinsk hjelp til ofre for blasfemianklager og andre overgrep.

• LES MER OM SAJID: Når hjelperen selv kommer i skuddlinjen

 

 

Bli abonnent på Magasinet Stefanus her – gratis sju ganger i året)

 

Støtt trosfriheten i Pakistan

Human Friends Orbanization støtter ofre for blasfemianklager, tvangsgiftede jenter, som Sonia (bildet) og offer for terror. Din gave betyr mye.

Gi en gave

AKTUELT

PROSJEKT