Pastor Vyacheslav Goncharenko leder gudstjeneste på en parkeringsplass etter at menighetens kirkebygg ble beslaglagt.

Pastor Vyacheslav Goncharenko leder gudstjeneste på en parkeringsplass etter at menighetens kirkebygg ble beslaglagt.  


Først ble pinsemenigheten i Minsk i Hviterussland kastet ut av bygget der de har holdt gudstjenester i mer enn 15 år. Nå trues pastoren i kirken New Life med fengsel dersom de fortsetter å holde gudstjenester på parkeringsplassen utenfor.

Kirken har holdt gudstjenester utendørs hver søndag i snø, regn og varmt solskinn i mer enn et halvt år etter at offentlige tjenestemenn den 17. februar kastet menigheten ut og beslagla bygget som har huset kirken. Politi brukte brekkjern og vinkelsliper for å kutte dørlåsen og åpne døren.

Bygde om fjøs
Menigheten kjøpte et tidligere fjøs sørvest i hovedstaden Minsk i 2002. De gjorde dette om til et moderne bygg som ble menighetens forsamlingshus.

Nytt Liv-menigheten har gjentatte ganger søkt om å få registrert bygget som en kirke. Men myndighetene har hele tiden nektet. De vil ikke endre den juridiske betegnelsen fra fjøs. I Hviterussland er det forbudt å holde gudstjenester på steder som ikke er godkjent for dette formålet.

Myndighetene gjør det også klart at det er forbudt å holde gudstjenester utendørs uten godkjennelse.
 

Advares og trues med fengsel
Pastor Vyacheslav Goncharenko og menigheten har gjennom sommeren fått advarsler både fra Republikkrådet, overhuset i parlamentet, og fra byadministrasjonen i Minsk. Beskjeden er klar: Brudd på loven kan føre til straffeforfølgelse.

Byadministrasjonen skriver at kirkens møter er ulovlige. I brevet fra 5. august heter det at det kan bli administrativ straff eller fengsel opp til fire år for å organisere og delta i ulovlige møter.

Men kirken vil fortsette å holde gudstjenester hver søndag, slik de har gjort i snø og solskinn siden februar.

– Dette er risikabelt, innrømmer pastor Goncharenko i et intervju med Forum 18 fra Minsk.

– Men vi fortsetter å be ettersom alt kan endres. Vi vet dette av erfaring.

Forum 18 er en nyhetstjeneste som, støttet av Stefanusalliansen, dekker utviklingen i landene som frem til for 30 år siden utgjorde Sovjetunionen, som Hviterussland var en del av.

Gir ikke opp
Pastor Goncharenko tar de offisielle brevene på alvor og vet at myndighetene kan sette i gang straffeforfølgelse av ham og menigheten.

– Dette er mulig, gitt at de har gått så langt som å kaste oss ut av bygningen uten kompensasjon.

Men menigheten vil ikke gi opp den beslaglagte bygningen. Pastoren og de andre vil kjempe for sine rettigheter. De vil  forhandle med myndighetene, sier pastoren.

I regn og sol samles menigheten ute hver søndag. Foto: New Life Church, Minsk

Tause
Lederen for avdelingen for ideologi, religion og etniske saker i Minsk bys eksekutivkomité, Anna Koronevskaya, vil ikke kommentere situasjonen på spørsmål fra Forum 18. Hun vil heller ikke svare på hvorfor tjenestemenn truer kirken og om de har tenkt å legge den ned.

– Kirkens ledere har all informasjon, og jeg har ikke lov til å gi kommentarer på telefon, sa hun til Forum 18 fra Minsk 19. august.

Andrei Aryaev, leder for religionsavdelingen ved regjeringens kontor for religiøse og etniske spørsmål, vil heller ikke svare på spørsmål om situasjonen for kirken. Aryaev sier at han ikke har fullmakt til å gi kommentarer og sier bare at «problemet blir behandlet aktivt».

Straffbart
Endringer i loven om større samlinger fra 1997 trådte i kraft i juni. Loven krever nå at arrangører av slike arrangementer må ha tillatelse fra lokale myndigheter før de begynner å annonsere dem. Å holde slike møter uten tillatelse er straffbart.

Selv om det ikke er noen referanse til religiøse organisasjoner, kan loven også kan påvirke dem, sier en Minsk-basert menneskerettighetsadvokat til Forum 18.

Utegudstjeneste på en parkeringsplass. Foto: New Life, Minsk

Bare én klage
Advarslene fra Republikkrådet og bydadministrasjonen i Minsk henviser også til at naboer har klaget på støy fra høyttalerne som brukes under gudstjenestene på parkeringsplassen.

Pastor Goncharenko sier til Forum18 at menigheten bare èn gang har fått klage på lyden. Han sier at de da umiddelbart skrudde ned volumet på høyttalerne.

Han sier også at av hensyn til naboene starter de gudstjenestene først midt på dagen når alle har stått opp, og at den også varer bare en time.

– Vi vet ikke om folk sender klager til byadministrasjonen. Vi får på vår side også mye sympati, sier pastoren.

Byadministrasjonen avviser å svare på Forum18s spørsmål om naboer faktisk har klaget.

Tilbyr andre lokaler langt unna
Byadministrasjonen har i brev 5. august tilbydt menigheten to andre lokaler som de kan leie. De to kulturhusene ligger sørøst i Minsk, mens menigheten i dag holder til i den sørvestlige delen av byen.

Pastor Goncharenko sier at lokale ikke passer menighetens behov siden de er langt unna der de fleste i menigheten bor.

– Ett av dem er dessuten for dyrt, og det andre er for lite. Dessuten lever menigheten av gaver som ikke kommer til faste tider. Å betale leie er derfor ikke så trygt som å eie sitt eget bygg, sier han.

AKTUELT

PROSJEKT