Kart over Sentral-Asia.

Kart over Sentral-Asia.  


Safarov som hadde gitt henne nytestamentet i gave, ble bøtelagt – boten tilsvarte to ukeslønner. En domstol beordret nytestamentet ødelagt, melder Forum 18 Newsservice. Begrunnelsen var at dette var «ulovlig misjon».

Regjeringen har godkjent en utgave av hele Bibelen på usbekisk. Det skjedde i juni 2017. Markeringen skjedde i regi av Den russisk ortodokse kirke. 

Oversettelsen skjedde i regi av Institute for Bible Translation, (IBT). De forente bibelselselskaper kalt godkjennelsen et mirakel. Arbeidet med oversettelsen hadde pågått i 22 år, og bare et halvår før godkjennelsen så det ut til at den ikke ville blitt godkjent. Men det er tillatt innført bare noen få tusen, og andre utgaver er ikke tillatt. Og mennesker som hører til uregistrerte protestantiske kirker lever farlig. Det er ulovlig å dele troen med muslimer i et samfunn der det å være usbek er veldig tett knyttet til å være muslim. De første menigheter av konvertitter oppstod på 90-tallet.

Kristne i Usbekistan fikk politibesøk
I september 2018 gjennomførte politiet en razzia mot en gruppe på 40 protestanter i Tashkent-regionen, hvor politiets «psykologiske press» resulterte i at en kvinne og en 5 år gammel jente havnet på sykehus. En domstol har dømt 27 lokale kristne til bøter, og fire sørkoreanske protestanter er utvist fra landet.

Politifolkene som utførte tortur, er ikke straffet, til tross for Usbekistans juridisk bindende forpliktelser etter FNs konvensjon mot tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.

Razzia mot baptistgudstjeneste
I november i fjor gjennomførte Nasjonalgarden og andre sikkerhetstjenester en razzia mot en baptistgudstjeneste i Yashnobod-distriktet. Etter razziaen har de returnert noe av den kristne litteraturen de beslagla. Men de har ikke returnert barnebøker, sangbøker og notemateriell. Myndighetene har ikke reist sak mot noen av de tjenestemennene som opptrådte illegalt.

I Urgench- og Namangan-regionen har protestantiske kristne klaget på politirazziaer som gjennomføres uten at retten har gitt tillatelser til husundersøkelser. De kristne har også klaget på at politiet presser folk til å undertegne på fabrikkerte utsagn. Politifolk som opptrer ulovlig, risikerer ingen straff, melder Forum 18.

Muslimer og kristne straffer i Kasakhstan
I Kasakhstan var det i 2018 hele 164 kjente saker der mennesker ble straffeforfulgt for å utøve sin trosfrihet. I 139 av sakene ble de siktede straffet – straffene var enten bøteleggelse, forbud mot gudstjenester, beslagleggelse og ødeleggelse av religiøs litteratur, korte fengselsopphold og i ett tilfelle deportasjon fra landet, melder Forum 18 som har hele listen.

Blant de som ble straffet var muslimer, protestanter – og særlig baptister, Jehovas Vitner og mennesker som drev handel. Han som ble deportert fra landet, var en utlending – en russisk muslim født i Kirgisistan.

Muslim fengslet på Krim
På Krim-halvøya har høyesterett fengslet en 49 år gammel muslim – Renat Suleimanov – i fire år for å ha møte med mennesker fra andre moskeer for diskutere troen. Han ble dømt for «ekstremisme» fordi han antas å være leder av misjonsbevegelsen Tabligh Jamaat Muslim som Russland har forbudt.

Tre andre muslimer fikk fengselsstraffer på vilkår, melder Forum 18.

Støtt kampen for trosfriheten

Stefanusalliansen støtter mennesker som lider for sin tro i Sentral-Asia. Merk gaven «Sentral-Asia»

Gi en gave

AKTUELT

PROSJEKT