Oljerike Saudi-Arabia har siden 70-tallet brukt store pengesummer på misjon. De vil spre sin ultrakonservative tolkning av islam til resten av verden. Mange hevder at dette er en viktig kilde til ekstremisme og terror.

Islamsk ekstremisme utgjør den viktigste drivkraften for forfølgelse av kristne i verden i dag, ifølge Åpne Dørers «forfølgelsesliste ». Hvor kommer denne ekstreme ideologien fra? Mange peker på Saudi-Arabia.

Den oljerike gulfnasjonen og terrorveldet IS har mange likhetstrekk, blant annet disse: Mennesker blir henrettet med halshogging for «synder» som homoseksualitet, sex utenfor ekteskapet og frafall fra troen. Likene blir ofte liggende til offentlig advarsel. Pisking og avkutting av kroppsdeler blir brukt som straff. Kvinners rettigheter blir systematisk krenket. Alle andre former for islam og alle andre religioner blir avvist, og det er dødsstraff for frafall fra «den rette» troen. Et religiøst politi kontrollerer at reglene ikke brytes.

Til tross for disse likhetene er Saudi-Arabia en av Vestens nærmeste allierte og slipper stort sett billig fra internasjonal kritikk, mens IS-regimet blir bekjempet gjennom en bred internasjonal allianse. Hvorfor?

Mange hevder at vestlige land ser gjennom fingrene med de grove menneskerettighetsbruddene i Saudi-Arabia, fordi de trenger landet som en alliert. Den saudiarabiske kongefamilien har hatt et tett og nært forhold til USA og Vesten siden slutten av andre verdenskrig. Det handler om olje og en politisk og militær allianse.

Svart og hvitt IS
I en kronikk i New York times i november i fjor gikk den algeriske forfatteren og journalisten Kamel Daoud så langt at han hevdet at Saudi-Arabia og IS er to sider av samme sak. Han kalte de to «statene» henholdsvis «hvitt IS», som vi godtar, og «svart IS», som vi bekjemper.

«De håndhilser med kongen samtidig som de roper ut fra alle hustak om den islamistiske trusselen. Men den samme islamismen er finansiert, promotert og støttet av det saudiarabiske presteskapet, og de nyter kost og losji i kongedømmet», skriver han.

Mange kjente organisasjoner, politikere og analytikere har trukket fram denne sammenhengen. I 2013 erklærte blant annet EU at wahabismen, den statlige religionen i Saudi-Arabia, er hovedkilden til global terror.

Ekskluderende tolkning
Wahabismen er en ultrakonservativ, bokstavtro og ekskluderende tolkning av sunniislam som ble grunnlagt av den arabiske ørkenpredikanten Muhamma ibn Abd al-Wahhab på 1700-tallet. Han ønsket en renere form for islam, mer lik den han mente profeten Mohammed og de tre første generasjonene av muslimer levde etter.

Wahhab gikk i allianse med krigsherren Muhammed ibn saud, en forfader til dagens herskere i Saudi-Arabia. Da ibn saud kom til makten på det meste av Den arabiske halvøy, ble denne fundamentalistiske retningen statsreligion i Saudi-Arabia. Saudiarabere selv har lenge brukt betegnelsen salafisme heller enn wahabisme, som anses som nedsettende. Årsaken er at ordet viser til grunnleggeren av denne retningen, snarere enn profeten Mohammed og hans «retttroende etterfølgere»; de såkalte al-Salaf al-Salih.

Saudi-Arabias misjon
Fra 1970-tallet brukte saudiaraberne sin store oljeformue til å spre denne ultrakonservative formen for islam til hele verden gjennom å fremme da'wa – som betyr å kalle folk til islam, altså muslimsk misjon. Flere millioner bøker, brosjyrer, kassetter og CD-er med wahabittisk innhold er blitt spredt over hele verden, billig eller gratis. I nyere tid har også mange satelittkanaler og nettsider dukket opp, så vel som misjon gjennom sosiale medier.

Saudi-Arabia har også finansiert wahabi-koranskoler, som gir gratis utdanning til fattige muslimer i mange deler av verden. I tillegg har de finansiert bygging av moskeer i saudiarabisk stil over hele verden, og utdannet imamer som kan betjene dem. Dette har også skjedd i Europa.

BILDET: Mange moderate muslimer fortviler over at ekstremt tankegods er blitt mer og mer innflytelsesrikt på grunn av Saudi-Arabias misjon. De mener at wahabittene prøver å undergrave andre, mindre rigide former for islam. (Illustrasjonsfoto: Fadi El Binni/Al Jazeera English, CC BY-SA 2.0)

Fikk bygge moské
Da Belgia trengte billig tilgang til olje inngikk de i 1967 en avtale om å få dette fra Saudi-Arabia, mot at sistnevnte fikk bygge en moské i Brussel. De fikk også lære opp imamer som skulle forkynne til den voksende gruppen av muslimske innvandrere som kom til landet. Siden har det vist seg at Belgia har fått et stort problem med radikalisering, og er det landet i Europa med størst andel fremmedkrigere i Syria.

I tillegg ledet sporene fra terrorangrepet i Paris i fjor til Brussel, som senere selv ble rammet av terror. Bare noen dager før terrorangrepet i Paris, skrev den franske avisa Libération at denne moskeen i tretti år har vært et tilholdssted for salafister, og et godt jordsmonn for at deres nettverk skulle vokse.

Også andre land i Europa har hatt lignende utfordringer. I fjor sommer gikk tysklands visestatsminister Sigmar Gabriel overraskende hardt ut mot Saudi-Arabia i et intervju med avisa Bild, og ba landet stoppe finansieringen av radikal islam i Vesten.

«Wahabi-moskeer over hele verden er finansiert fra Saudi-Arabia, og i Tyskland kommer mange farlige islamister fra disse samfunnene», sa Gabriel ifølge Reuters.

Må hate vantro
Den wahabittiske ideologien er ekstremt intolerant overfor andre tolkninger av islam, og enda mer intolerant overfor andre religiøse tradisjoner. Den amerikanske stiftelsen Freedom House forsker på og kjemper for demokrati og menneskerettigheter. De lanserte i januar 2006 en rapport som dokumenterte hvordan saudiarabiske myndigheter sprer hatpropaganda i moskeer i USA.

Freedom House fant ut at publikasjonene legger vekt på at det er en religiøs plikt for muslimer å hate de vantro, kristne og jøder, og advarte mot å etterligne de vantro for eksempel ved å hilse på, bli venn med eller hjelpe dem på noen måte, eller ved å delta i deres høytider og feiringer. Jødene får skylda for å ha «korrumpert den europeiske livsstilen», for å ha undergravd religion, familie og moral, og for å spre ateisme.

Også andre muslimer, særlig de som oppfordrer til toleranse, blir fordømt som vantro. Sufi- og sjiamuslimer blir sterkt fordømt. Det saudiarabiske departementet for islamske saker skriver tydelig at de som konverterer bort fra islam «bør bli drept». Rapporten konkluderer med at propagandaen fra Saudi-Arabia «reflekterer en totalitær hatideologi som kan lede til vold».

Grobunn for terror
Er wahabismen årsaken til voldelig islamisme og terror? Kan spredningen av denne ideologien være en viktig årsak til at kristne og andre religiøse minoriteter blir forfulgt i mange muslimske land? I motsetning til IS ønsker ikke wahabittene krig med Vesten eller et nytt kalifat, og de går ikke inn for terrorangrep. De øverste religiøse lederne i Saudi-Arabia har sterkt fordømt IS, og landet kjemper mot terrorgruppen.

Hvor dypt stikker det? Mange peker på at salafi-jihadistene både henter ideer og rekrutterer folk i Saudi-Arabia, og at wahabismens ekstreme verdensbilde gir god grobunn for mer voldelig ekstremisme. Det er kanskje ikke tilfeldig at Osama Bin Laden og femten av de nitten 9/11-terroristene var saudiarabere. Lekkede dokumenter har også vist at flertallet av fremmedkrigerne i IS er fra Saudi-Arabia.

MAGASINET STEFANUS 5-2016
 

 

 

AKTUELT

Sekker med ris og kanner med olje holder liv i sultne.

Mat og tro i krigens redsler

Midt i verdens verste humanitære katastrofe kommer mennesker til kristen tro i Jemen. Fra et annet land i Midtøsten får noen hundre av dem åndelig støtte – og hjelp til ikke å sulte i hjel. 

PROSJEKT