Than Thi Hong  og hennes mann Nguyen Cong Chinh må forlate Vietnam.

Than Thi Hong og hennes mann Nguyen Cong Chinh må forlate Vietnam.  


Pastor Nguyen Cong Chinh har sammen med sin kone og fem barn kommet til USA, melder Christian Solidarity Worldwide.

Både han og hans kone Than Thi Hong har vært sterke forkjempere for religiøs frihet i Vietnam. Han har også kjempet for rettighetene til minoriteter og urfolk. Than Thi Hong har drevet utstrakt arbeid for å kjempe frem rettigheter for kvinner.

Mens han har vært fengslet for å «undergrave nasjonal enhet», etter paragraf 87 i straffeloven, har hans kone vært trakassert og hun og de fem barna vært overvåket av myndighetene, blant annet på skoleveien. Og de har knapt fått ha kontakt med ham i fengselet.

Stefanusalliansen utfordret i mars våre venner til å sende appell til myndighetene i Vietnam for ekteparet: Bli med og krev løslatelse av pastor Nguyen og at trakasseringen og at overvåkingen av Tran skal opphøre, het det.

Vi appellerte også for Tran Thi Hong i fjor, da hun hadde blitt tvunget til nesten daglige brutale avhør over flere uker, etter sitt møte med den amerikanske ambassadøren for trosfrihet i mars 2016.

Livstruende
I tiden i fengslet slet pastor Nguyen Cong Chinh mer og mer med helseproblemer. I verste fall kunne tilstanden blitt livstruende etter tidvis hardhendt og fysisk brutal behandling i fengslet.

– Mens vi hilser velkommen løslatelsen av pastor Nguyen Cong Chinh, protesterer vi mot betingelsen at han må forlate Vietnam for å få sin frihet, hvilket betyr et tvangseksil. Vi fordømmer behandlingen av både pastor Chin og Hong, særlig trakasseringen og de fysiske overgrepene som begge er blitt utsatt for bare fordi de kjemper for rettighetene til sine medborgere, sier Mervyn Thomas, lederen for Christian Solidarity Worldwide.

Ikke anerkjent
Pastor Nguyen har vært leder for den amerikanske lutherske kirken i Vietnam, en kirke som myndighetene ikke anerkjenner.

I april 2011 ble pastor Nguyen arrestert. Året etter ble han dømt til 11 års fengsel for angivelig å ha sådd splid blant folket.

Arrestert
Løslatelsen av pastor Chinh kommer samtidig som det skjer en rekke arrestasjoner av aktivister og menneskerettsforkjempere i Vietnam, melder Christian Solidarity Worldwide. Nguyen Bac Truyen ble arrestert 30. juli etter straffelovens paragraf 79 for «aktiviteter med det som formål å undergrave folkets styre». Han har vært trakassert en rekke ganger for sin kamp for menneskerettigheter. Tre andre er arrestert med samme tiltale, en av dem pastor Nguyen Trung Ton.

I en uttalelse 28. juli uttrykte FNs høykomisssær for menneskerettigheter (OHCHR) uro over intensiverte anslag mot menneskerettsforsvarere i Vietnam.

OHCHR slo også fast at «forsvarere av menneskerettigheter skal aldri behandles som kriminelle og som noen som truer den nasjonale sikkerhet».

 

AKTUELT

PROSJEKT