Kirken i byen Hanan ble jevnet med jorda av lokale myndigheter.

Kirken i byen Hanan ble jevnet med jorda av lokale myndigheter.  


Myndighetene i byen Handan i Hebei-provinsen i nord intensiverer ødeleggelsen av kirker. Selv kirker som har gyldige tillatelser for å drive religiøs aktivitet, rammes.

30. juli rev myndighetene i Fengfeng Mining-distriktet i byen Handan i den nordlige Hebei -provinsen en Tre-selv-kirke med plass til 400 kirkegjengere. Det melder det anerkjente nettbaserte magasinet Bitter Winter som dokumenterer undertrykkelsen av all religion i Kina. Både kristendom, islam, tibetansk buddhisme og Falun Gong undertrykkes, i tillegg til den brutale undertrykkelsen av den hovedsaklig muslimske uigur-befolkningen i Xinjiang.

Rev kirken
Menigheten i Hanan som mistet kirken da gravemaskinene kom, tilhører altså Tre-selv-kirken. Det er den statsgodkjente protestantiske kirken i Kina.

Offentlige tjenestemenn hevdet at lokalet var en «ulovlig bygning» og at den måtte rives på grunn av arbeid for å stoppe erosjonen rundt en nærliggende elv.

Men ifølge medlemmer av menigheten hadde kirken den nødvendige registreringsattesten for å drive religiøs aktivitet. De lokale myndighetene insisterte likevel på at «det var ikke nok, fordi lokalet var ulovlig fordi den manglet et nødvendig sertifikat for å bruke tomten som kirken var bygget på».

Menigheten har fått ødelagt sitt gudshus. Foto: Bitter Winter

«Kan gjøre hva de vil»
En av de troende fortalte magasinet Bitter Winter at kirkelederen hadde søkt om dette sertifikatet helt siden kirken ble bygget i 2004. «Regjeringen lovet å behandle søknaden, men den forsinket alltid godkjennelsen av den,» forklarte han.

«Kina er en ettpartistat, og regjeringen kan oppføre seg som den vil: en kirke kan rives under ethvert påskudd,» sa kirkemedlemmet hjelpeløst. Vedkommende la til: «Under kulturrevolusjonen ble kirker jevnet med jorden, og de troende fikk forbud mot å samles. Situasjonen er den samme nå. Tre-selvkirker vil ikke ha noe annet valg enn å bli huskirker for å bevare sin tro.»

Huskirker er uregistrerte kirker, og svært mange kinesiske troende hører til slike. Disse er utenfor statens kontroll.

Økende press
Kinas myndigheter legger et økende press på Tre selv-kirken, for å sikre at all religionsutøvelse bygger på regimets verdier, at religion skal være «kinesisk».

Mange Tre selv-kirker er jevnet med jorden. Tusenvis av kors er revet ned og erstattet med kinesiske flagg.

«For lokale myndigheter er det å redusere antall troende og tallet på religiøse arenaer en politisk prestasjon. De prøver alle mulige midler for å nekte å utstede sertifikater, men troende mennesker trenger steder å tilbe, så de bygger dem. Regjeringen kan når som helst rive kirker som ulovlige, og troende kan ikke gjøre noe med det», sier en pastor til Bitter Winter.

Lang rekke aksjoner
Aksjonen mot kirken i byen Hanan er bare en i en lang rekke av aksjoner som innebærer ødeleggelse også av statsgodkjente kirker. Kampanjen har ikke tatt pause under pandemien.

Tidligere i juli ble for eksempel to tre-selv-kirker i den sentrale Henan-provinsen jevnet med jorda, melder Bitter Winter.

Kampanjen retter seg i aller sterkest grad mot de kirkene som ikke har vllet la seg registrere. En rekke kirker er stengt, og flere pastorer er arrestert. I sommer ble for eksempel en sommerleir i regi av en uregistrert huskirke raidet av politiet, melder China Aid. (bildet, foto: China Aid)

Verste siden Kulturrevolusjonen
- Undertrykkelsen av tro i Kina er den verste siden Kulturrevolusjonen, sier Ben Rogers i trosfrihetsorganisasjonen CSW til Magasinet Stefanus. CSW la tidligere i år frem en omfattende rapport om Kina. Kulturrevolusjonen var et blodig tiår fra 1966 ti 1976, under diktatoren Mao Zedong, der alle avvikende tanker skulle utryddes. Tidlig på 80-tallet ble Kulturrevolusjonen erklært som et mistak.

Det fulgte noen tiår med mildere behandling av kristne og andre troende. Men under president Xi Jinping, som kom til mnakten i 2013, er situasjonen blitt drastisk forverret. Pastor Wang Yi i den uregistrerte Early Rain-kirken i Chengdu er fengslet i ni år. Han sier at KIna har gått til krig mot troen, men at de ikke kan overvinne menneskets sjel.

AKTUELT

PROSJEKT