Kristne i Irak: De flyktet fra sine hjem på Ninive-sletta da IS kom. I flyktningleiren satte de kors på telt-taket for å vise sin tro.

Kristne i Irak: De flyktet fra sine hjem på Ninive-sletta da IS kom. I flyktningleiren satte de kors på telt-taket for å vise sin tro.  


Dette er en utvidet utgave av Herrens bønn/Vår fgar, laget av professor Christof Sauer.

Vår Far i himmelen 
Takk for at vi kan vende oss deg til som vår Far. 

La navnet ditt helliges 
La ditt navn bli æret av våre liv, i vår lidelse og død for Kristi skyld. 

La riket ditt komme 

Måtte denne verdensorden vike og ditt kongedømme komme. 

La viljen din skje på jorden som i himmelen. 

Må du bygge din kirke gjennom lidelse. Hjelp oss å bekjenne ditt navn trofast, og gi at våre forfølgere kan vende seg til deg. 

Gi oss i dag vårt daglige brød 

Må du dekke behovene til dine vitner i fengsel og deres familier hjemme, og gi de forfulgtes enker og de foreldreløse barn det de trenger. 

og tilgi oss vår skyld slik vi også vi tilgir våre skyldnere 

Tilgi oss når vi har skammet oss over dine vitner og når vi har glemt dem. 

Tilgi oss når vi har forrådt deg, og før oss tilbake til fellesskap med deg. Hjelp oss å velge å tilgi dem som gjør oss vondt eller vil skade oss. 

Og la oss ​​ikke komme i fristelse, 

Hold oss ​​borte fra prøvelser som vi ikke er i stand til å bære, og gi oss tålmodighet til å stå fast og beholde troen. 

men frels oss fra det onde 

Befri oss fra motstanderen som omringer oss, og fra hans hjelpere. 

For riket er ditt 

Du vil etablere ditt rike, og du vil dømme i din tid. 

og makten 

Du hjelper oss til å stå fast i troen inntil døden. 

og æren i evighet. 

For til sist vil alle ære deg, og hvert kne må bøye seg og bekjenne at Jesus Kristus er Herre. 

Amen. 

Kom Herre Jesus! 

–––––

Her er nynorsk versjon:

Vår Far i himmelen
Takk for at vi kan vende oss deg til som vår Far.

Lat namnet ditt helgast

La namnet ditt bli æra av våre liv, i vår liding og død for Kristi skuld.

Lat riket ditt koma

Måtte denne verdsordenen vika og kongedømet ditt koma

Lat viljen din råda på jorda slik som i himmelen.

Må du byggje kyrkja di gjennom liding. Hjelp oss å vedkjenne ditt namn trufast, og gje at dei som forfølgjer oss, kan vende seg til deg.

Gjev oss i dag vårt daglege brød

Må du gje dine vitne som sit i fengsel og familiane deira heime det dei treng, og gje enkene og enkemennene til dei forfølgde og dei foreldrelause barna det dei treng.

og tilgjev oss vår skuld, slik vi også tilgjev våre skuldnarar.

Tilgje oss når vi har skamma oss over vitna dine og når vi har gløymt dei.

Tilgje oss når vi har svike deg, og før oss tilbake til fellesskap med deg. Hjelp oss å velja å tilgje dei som gjer oss vondt eller som vil skada oss.

Og lat oss ​​ikkje koma i freisting,

Hald oss ​​borte frå prøvingar som vi ikkje er i stand til å bere, og gje oss tålmod til å stå fast og bli i trua.

men frels oss frå det vonde

Set oss fri frå motstandaren som omringar oss, og frå hjelparane hans.

For riket er ditt

Du vil etablere ditt rike, og du vil døme i di tid.

og makta

Hjelp oss til å stå fast i trua inntil døden.

og æra i all æve.

For til sist vil alle æra deg, og kvart kne må bøya seg og bekjenna at Jesus Kristus er Herre.

Amen.

Kom Herre Jesus!

 

 

«Søndag for de forfulgte» 

• Teksten er en utvidet utgave av Herrens bønn, formulert av Christof Sauer – professor i religionsstudier og misjon og leder for International Institute for Religious Freedom. 

 • Søndag 10. november (eller den søndag som passer) markeres «Søndag for de forfulgte» i mange land og kirker. Denne bønnen kan gjerne benyttes. 

• Fokuslandet i år er Irak.

• Finn mer materiell her 

AKTUELT

Ein flyktningleir for fordrivne jesidiar  i Irak.

Pinleg vaksine-nasjonalisme

Eg er flau over norske politikarar som vil at vaksinedosar som har gått til fattige land, heller skulle blitt brukte i Noreg.

PROSJEKT