- Viktig å lære opp diplomater og beslutningstakere, sier Lisa Winther. (Foto: Stefanusalliansen)

- Viktig å lære opp diplomater og beslutningstakere, sier Lisa Winther. (Foto: Stefanusalliansen)  


Stefanusalliansen holder sammen med Svenska Missionsrådet en todagers opplæring om trosfrihet for diplomater i EUs utenrikstjeneste (EEAS). 

Dette skjer som en del av vårt felles prosjekt med utvikling av en digital læringsplattform for trosfrihet. 

Rundt 30 påmeldte kommer fra sin base i Brussel eller fra EUs utenriksstasjoner rundt om i verden. Tilbakemeldingene fra deltakerne har så langt vært meget gode. 

Kurset går to dager – 24. og 25. juni – og handler særlig om skjæringspunktet mellom trosfrihet og likestilling, det vil si mellom trosfrihet og kvinners rettigheter. 

– Det er veldig spennende at Stefanusalliansen får mulighet til å kurse diplomater og beslutningstakere som legger føringer for internasjonalt trosfrihetsarbeid, sier seniorrådgiver Lisa Winther som holder kurset sammen med Katherine Cash i Svenska Missionsrådet.  

Trene seg på motstand i vertsland
I en av sesjonene deles deltakerne inn i grupper for å arbeide med en sak fra ett bestemt land. Det formuleres saker som «tvinger» dem som tenkt EU-delegasjon i det aktuelle landet til å ta opp saken med sin motpart i vertlandets regjering. De må tenke på hva deres budskap skal være, hvilken motstand de kan møte, hvordan de skal parere motstanden og hvordan de på lengre sikt kan jobbe med saken.  

Her er noen temaer som tas opp: 

• Seksuell og kjønnsbasert vold rettet mot jenter og kvinner fra religiøse minoriteter, vold som er en del av en politisk og ideologisk kamp for å markere herrdøme og overlegenhet over minoriteter.  Pakistan ble brukt som eksempel med kidnapping, tvangsgifting og tvangskonvertering av minoritetsjenter og kvinner. Gjestetaler var dr. Mariz Tadros og den pakistanske aktivisten Maryam Kanwer. 

• Religiøs familielovgivning som diskriminerer mot kvinner både på grunn av kjønn og religiøse identitet. Egypt ble brukt som et eksempel. En ekspert fra Midtøsten og den første kvinnelige dommeren i den evangeliske lutherske familiedomstolen i Palestina delte sine refleksjoner og erfaringer.  

• LHBT-rettigheter med trosfrihet i Kenya som eksempel

Bedre forståelse
– Vi håper at kurset kan bidra til en bedre forståelse for hvordan trosfrihet også er viktig utfra et likestillingsperspektiv. Trosfrihet og kvinners rettigheter henger sammen og forsterker hverandre. Det finnes en oppfatning av at de er motstridende og uforenlige, at blir en av dem styrket, så taper den andre. Noen mener at trosfrihet er det samme som å gi undertrykkende patriarkalske religiøse strukturer mer spillerom. Men trosfrihet gir også kvinner rett til å velge sin tro og hvordan de vil leve ut den. Det kan fremme teologiske tolkninger som kan styrke kvinners rettigheter, sier Winther. 

– Det er viktig også å se at kvinner ofte rammes annerledes av menn av religiøs motivert diskriminering og trosfrihetsbrudd. Menn blir for eksempel oftere fengslet, mens kvinner ofte utsettes for skambelagte overgrep i familien eller lokalsamfunnet. Det er avgjørende å fremme trosfrihet på en måte som gagner kvinner på lik linje med menn, sier Winther.   

I mai holdt Lisa Winther og Katherine Cash digital undervisning for ansatte i EUs utviklingsdirektorat.  

– Det er strategisk viktig å tilby kursing til diplomater og andre beslutningstakere, sier Winther. 

Hun har selv holdt kurs for norske diplomater og ansatte i Utenriksdepartementet. Les mer i Årsrapporten for 2020.

 – Jeg er stolt over å lede en organisasjon som hentes inn til så viktieg oppdrag og som får så gode tilbakemeldinger, sier generalsekretær Ed Brown i Stefanusalliansen.

 

Går verden rundt 
Undervisningen for EU baserer seg på en digital læringsplattform som er utviklet av NORFORB, et nordisk økumenisk nettverk for trosfrihet. Materiellet brukes i kurs for folk fra flere titalls land, folk som selv skal undervise andre. Winther og Cash har stått sentralt både i utviklingen av materiellet og i kursene av undervisere. Det er lange ventelister til disse kursene. FNs spesialrapportør for trosfrihet omtalte materiellet som et kvantesprang i undervisningen om trosfrihet da plattformen første gang ble lansert.

Materiellet er også oversatt og tilpasset til arabisk av Stefanusalliansens partner Adyan Foundation i Libanon som nå er i gang med sitt andre kurs for undervisere i trosfrihet fra en rekke land i Midtøsten.