Det kommunistiske Vietnam er et land i sterk endring, men mange undertrykkes fortsatt på grunn av sin tro. Det gjelder ikke minst mange av de etniske minoritetene som holder til i det sentrale høylandet og i det nordlige Vietnam, på grensen mot Kina.


7 år i fengsel

Pastor Doan Trung Tin har i store deler av sitt 62-årige liv arbeidet for å fremme kristen tro blant det vietnamesiske folk, og særlig blant de etniske minoritetene. Han grunnla i 1973 organisasjonen ”Vietnam Good News Mission” som skulle være en uavhengig organisasjon, ikke drevet av utenlandske misjonærer, men av vietnamesere. Etter kommunistenes maktovertakelse i det forente Vietnam i 1975, ble pastor Tin tvunget under jorda med sin misjonsvirksomhet. Flere ganger ble han arrestert, og han satt i fengsel i tre perioder på til sammen sju år i perioden 1977-1986. Under tøffe soningsforhold og tortur gav han aldri opp troen og tjenesten. I fengselet ble han med sin stillferdige omsorg og sitt klare Kristus-vitnesbyrd til trøst og hjelp for mange.


Økumenisk

I sin begrunnelse for tildelingen legger komiteen vekt på at pastor Tin har en klar økumenisk profil ved at han samarbeider med ulike protestantiske kirkesamfunn om å bringe evangeliet til unådde folkegrupper i Vietnam. Hans effektive og godt utbygde organisasjon er ikke et eget kirkesamfunn, men planter nye kirker i samarbeid med flere kirkesamfunn. I det vietnamesiske samfunnet spiller Tin også en viktig rolle. Han blir lyttet til både i kirkene og i regjeringskontorene. At han nylig deltok i en regjeringsoppnevnt delegasjon til USA som representant for de protestantiske kirkene, sier noe om dette.


Rådgiver

Pastor Tin er både uredd og klok. Han er solidarisk med de mange minoritetsgruppene som forfølges for sin tro, samtidig som han underviser og gir de unge menighetene og deres ledere råd om hvordan de bør gå fram i forhold til politi og myndigheter for å bedre sin situasjon og vinne respekt i lokalmiljøet.


Respektert

Myndighetene lytter til pastor Tin. Han har opparbeidet stor respekt også hos dem. Når han for eksempel påpeker overgrep og uansvarlig oppførsel fra det lokale politiet, blir han lyttet til. Han fører dialog med myndighetene på ulike plan, men lar seg ikke kompromittere.


Solidaritet

I et Vietnam som i glimt gir signaler om større respekt for menneskerettighetene, vil pastor Tin med sin lange erfaring, sin dype kjennskap til Vietnams ulike folkegrupper, og sitt gode omdømme, være en meget viktig person i arbeidet med å bedre trosfriheten i landet. Mange meldinger den siste tiden om arrestasjoner av frihetsforkjempere og tilbakeslag for menneskerettighetene i Vietnam, tyder på at pastor Tin kan trenge all den støtte og oppmuntring han kan få. Det er viktig at det internasjonale samfunnet følger med og reagerer på det som skjer, og at kirkene viser solidaritet med sine søsterkirker i Vietnam.

Det er komiteens håp at tildelingen av Stefanusprisen kan være et viktig bidrag til nettopp dette.

Prisutdelingen skjedde ved en tilstelning i Oslo, tirsdag 11. september 2007.

AKTUELT

Politi jaga kristne som kjempa for jorda si i ein landsby i Vietnam.

Jaga frå gard og grunn – for trua

I ein serie land er det farefull vekst i angrep mot religiøse minoritetar og mot retten til å tru. Her kan Senterpartiet bli ei ny kraft i norsk utanriks- og bistandspolitikk, skriv Johannes Morken i Nationen.

PROSJEKT