Protester mot terrorisme i Sri Lanka.

Protester mot terrorisme i Sri Lanka.  


En FN-erklæring 13. mai  ber den srilankanske regjeringen om å gripe inn mot pågående religiøse intoleransen og å ta skritt for å stoppe gjengjeldelsesangrep mot muslimer etter terroren påskedag. Terrorangrepene mot tre kirker og fire hoteller kostet over 250 mennesker livet.

Ekstreme buddhister angriper
Moskeer og muslimsk eide bedrifter har vært hovedmål for voldelige angrep, særlig i landets nordvestlige provins. 13. mai rapporterte politiet at en 45 år gammel muslimsk mann var blitt drept av en stor mobb som var bevæpnet med sverd og som stormet inn i snekkerverkstedet hans. Buddhistiske ekstremister står trolig bak angrepene på moskeer og muslimsk eide butikker, sier statsråd i Sri Lanka. Det melder Al Jazeera. Også Reuters skriver at ekstreme buddhister mistenkes for å stå bak.

I en felles uttalelse sier Adama Dieng, FNs spesialrådgiver for forebygging av folkemord, og Karen Smith, FNs spesialrådgiver for beskyttelse: "«Det er i alle etniske og religiøse gruppers interesse i Sri Lanka, samt regjeringena, opposisjonena, det sivile samfunna og sikkerhetssektorena interesse, å samarbeide umiddelbartå  stoppe disse hatefulle angrepene.»

Fordømmer
Religiøse grupper i landet har også fordømt angrepene. Den nasjonale kristne evangeliske alliansen i Sri Lanka sier i en uttalelse 14. mai: «I en tid da vår nasjon står overfor en krise, har vi ikke råd til slike meningsløse og brutale handlinger av aggresjon, som bare skaper øktespenninger og økende polarisering mellom lokalsamfunn. Vi oppfordrer derfor publikum til å avstå fra vold og respektere loven, og sørge for ro i denne vanskelige situasjonen. Vi krever at de står bak slike angrep, avstår fra vold som bare tjener til å kaste vår nasjon videre inn i kaos.»

«Religiøs intoleranse»
Administrerende direktør Mervyn Thomas i Christian Solidarity Worldwide sier: «CSW fordømmer alle tilfeller av gjengjeldelse og religiøst motivert vold etter påskedagene i Sri Lanka. Vi oppfordrer Sri Lankas regjering til å straffe religiøs intoleranse og å sikre at alle som er ansvarlige for terroren påskedag og de etterfølgende voldshandlinger stilles til ansvar. CSW oppfordrer også det internasjonale samfunnet til å bistå Sri Lanka i kampen mot religiøs intoleranse hvor det er mulig.»

Angriper trosfrihet og minorteter
Terroren påskedafg og etterfølgende vold er de siste utslag av en religiøs intoleranse i Sri Lanka,. Denne intoleransen har vært økende siden 2000, spesielt etter borgerkrigens slutt i 2009. I en resolusjon fra FNs menneskerettighetsråd i 2015 lovet regjeringen å gjennomføre en robust rettsprosess og bekreftet at «alle srilankere har rett til full glede av deres menneskerettigheter, uavhengig av religion, tro eller etnisitet.»

Les Stefanusalliansens øvrige saker om terroren i Sri Lanka: