Marianne Haugerud presenterer Sammen er vi. Foto: Stefanusalliansen

Marianne Haugerud presenterer Sammen er vi. Foto: Stefanusalliansen  


Opplegget heter Sammen er vi og lanseres på Trosopplæringskonferansen på Gardermoen 6. november. Opplegget er laget av Torbjørg Torp Nilsen og Hans Olav Baden.

– Så lenge noens grunnleggende rettigheter ikke respekteres, så står vi skulder ved skulder med dem, både som medmennesker og som verdensvid kirke, sier ­Torbjørg Torp Nilsen til Vårt Land.

 

Hun har skrevet tekstene. Sammen er vi beskrives som en skattejakt i en annen tradisjon enn vår egen, med fokus på bønn, identitet og gjenbruk. Musikken er laget av Hans Olav Baden.

De som bruker opplegget, blir kjent med Mamma Maggies arbeid for barn i Kairos søppelbyer, og biskop Thomas’ oase Anafora og utdanningssenter Anastasia. Dette er prosjekter Stefanusalliansen har støttet i 15 år og som organisasjonen allerede har hentet inspirasjon hjem fra. Nå kommer inspirasjonen også tilbake til barn gjennom trosopplæring.

Mamma Maggie
– Mamma Maggies arbeid viser voksne som bøyer seg ned på barnas nivå, i vasking av barneføtter, i helsearbeid, ­bibelstudier, skolegang og i samtaler mellom barn og voksne. Anafora, som er navnet på retreat- og utdanningssenteret biskop Thomas har bygget opp i ørkenen mellom Kairo og Alexandria, betyr «å løfte opp». Her får mennesker en ny start og nye muligheter, de blir løftet opp. Vi mennesker er både nedbøyd og oppreist, sier Torbjørg Torp Nilsen.

Prosjektet beskrives som et møte mellom koptisk og skandinavisk kirkeliv - og et møte mellom mennesker. Dette er et prosjekt som binder mennesker sammen på tvers av grenser og kirkesamfunn.

Sammen er vi har fått sin egen nettside der alt materiall kan hentes. Musikken finnes også på Spotify.

På Trosopplæringskonferansen bidrar Stefanusalliansen på seminar om å synliggjøre misjon midt i gudstjenesten og for barn og unge.

Torbjørg Torp Nilsen presentererer «Sammen er vi» og iota-korset og forteller hva hver farge i korset symboliserer. Foto: Stefanusalliansen

Ioatakorset.
En konkret oppgave er å fargelegge Iotakorset, som er benyttet gjennom flere hundre år i den koptiske kirken. Fargene i korset har ulik betydning: Rød er kjærlighet. Gult er selvbildet. Grønn er vekst og fred. Svart er grenser. Hvitt er det gudommelige i oss. Blått er nåde og takknemlighet.

– Hver farge lærer oss noe om oss selv og om Gud. Dette korsets tradisjon og fargesymbolikk har like stort potensial som verktøy i norsk trosopplæring som Lønneboes Kristuskrans, mener Baden.

Stefanusalliansen har tidligere laget et hefte med bruk av iotakorset for eldre aldersgrupper. Hilde Skaar Vollebæk i Stefanusalliansen er svært glad for samarbeidet med Baden og Torp Nilsen og for det engasjementet de har lagt for dagen for å lande Sammen er vi. Opplegget er byggeklosser til musikal, konsert, trosopplæring og gudstjeneste. 

– Vi ønsker å synliggjøre misjon overfor barn og unge i gudstjenesten, sier Skaar Vollebæk.

Mens teksten er inspirert av Egypt, er musikken vestlig - rettet mot barnegospeltradisjonen. Sammen er vi kan brukes som musikal, men også enkeltvis.

Opplegget er altså tilgjengelig på sin egen nettside.

 

Biskop Ingeborg Midttømme (nummer to fra venstre) delte ut prisen for beste stand på Trosopplæringskonferansen til Stefanusalliansen. Her er hun sammen med Marianne Haugerud (t.v.), Christine G. Lunga og Hilde Skaar Vollebæk (t.h.). Foto: Stefanusalliansen

Iotakorset er viktig i det nye trosopplæringsopplegget Sammen er vi.

AKTUELT