Kristne på vei hjem fra et nasjonalt møte ble i februar angrepet av hindunasjonalistiske ekstremister.

Kristne på vei hjem fra et nasjonalt møte ble i februar angrepet av hindunasjonalistiske ekstremister.  


USAs kommisjon for internasjonal religionsfrihet (USCIRF) anbefaler at det amerikanske utenriksdepartementet utpeker India som et land med særlig grunn til bekymring. Årsaken er den forverrede situasjonen ikke minst for muslime,r men også for kristne.

Anbefalingen kommer i kommisjonens årsrapport for 2020. Dette er første gang på over 15 år som USCIRF har anbefalt at India blir satt på  denne listen, Countries of Particular Concern (CPC). Siste gang det skjedde var i 2004. USCIRF er høyt respektert kommisjon med representanter for begge sider av amerikansk politikk.

Sammen med Kina og Nord-Korea
Andre land som er anbefalt for denne «verstinglisten» er Burma/Myanmar, Kina, Eritrea, Iran, Nigeria, Nord-Korea, Pakistan, Russland, Saudi-Arabia, Syria, Tadsjikistan, Turkmenistan og Vietnam. Utenriksdepartementet i India var raskt ute med å avvise rapporten. Landet kalte rapporten «partisk» og et «nytt nivå av feilfremstilling».

Ifølge rapporten er CPC definert som et land der «regjeringen engasjerer seg i eller tolererer spesielt alvorlige krenkelser av religionsfriheten».

Forverring av trosfriheten
Paragraf 25 i den indiske grunnloven garanterer samvittighetsfrihet og religionsfrihet. Men likevel opplever religiøse minoriteter i landet fortsatt en alvorlig forverring av trosfriheten; de møter økende trakassering, målrettede angrep fra ikke-statlige aktører, statlig sanksjonert vold og diskriminerende politikk og lover som kategorisk skiller ut spesielle samfunn.

«Tillater vold mot muslimer»
 USCIRF-rapporten uttaler at regjeringspartiet BJP har «brukt sitt styrkede parlamentariske flertall» etter gjenvalget i mai til å «innføre nasjonal politikk som krenker religionsfriheten i hele India, spesielt for muslimer». Muslimer er under økende press i landet. Da parlamentet vedtok en egen lov for å sikre statsborgerskap for religiøse flyktninger som allerede er i landet, fra Afghanistan, Bangladesh og Pakistan, ble muslimer ekskludert. Det utløste sterke protester.

Det heter også at regjeringen har tillatt vold mot minoriteter og deres gudshus ved å fortsette med straffefrihet for overgrep. Rapporten sier også at regjeringen selv har engasjert seg i og tolerert hatefulle ytringer og oppfordring til vold.

Angriper kristne i India
Ekstremist-angrepene på muslimer som slakter kyr (som er hellig i India), fortsetter. Ekstremister angriper også kristne og beskylder dem for konvertering av hinduer, som i en rekke stater er forbudt ved egne lover. Men politiet arresterer ofte de som er utsatt for ekstremistvolden, i stedet for å arrestere gjerningsmennene bak volden, heter det i rapporten.

Volden mot kristne økte også i 2019, med minst 328 registrerte voldelige hendelser, ofte med beskyldninger om tvangskonvertering. Disse angrepene er rettet ofte mot bønnemøter, heter det i USCIRF-rapporten.

Truet bedende kristne på livet
Senest 21. mars gikk hinduekstremister til angrep på et bønnemøte hjemme hos en pastor i delstaten Tamil Nadu, melder CSW. Pastor Godwin Abraham var da vert for et bønnemøte – temaet var koronakrisen. Deltakerne snakket også om midlertiding avlysning av de regelmessige bønnemøtene for at de skulle rette seg etter regjeringens varslede restriksjoner for å hindre smittspredning. Tiltakene fra regjeringen mot smittespredning ble iverksatt dagen etter, 22. mars.

Ifølge lokale kilder kom 15-20 menn og trengte seg inn i huset og truet med å drepe de kristne som var der. De kristne ble kalt «prostituerte». Politiet kom raskt til stede og tok begge parter med til politistasjonen. De kristne ble kritisert for å ha gjennomført bønnemøte uten tillatelse, noe som ikke er et krav. Det endte med at de kristne fikk gå. Angriperne slapp unna.

 – I mitt hjem har det vært bønnemøter i 20 år. Aldri før har jeg vært utsatt for angrep. Jeg var sjokkert, sier pastor Abraham,ifølge CSW.

En rekke kirker er ødelagt, heter det i rapporten fra USCIRF.

Nektet å stoppe lynsjinger
I 2018 oppfordret Høyesterett i India sentralregjeringen og delstatsregjeringer til å bekjempe lynsjinger med strengere lover, heter det i USCIRF-rapporten. Da sentralregjeringen og 10 stater ikke hadde iverksatt passende tiltak innen juli 2019, påla Høyesterett dem igjen å gjøre det. Men i stedet for å gjøre dette, hevdet innenriksminister Shah at de eksisterende lover er tilstrekkelige og nektet for at omfanget av lynsjinger hadde økt. Innenriksdepartementet instruerte National Crime Records Bureau å utelate lynsjinger fra kriminalitetsdatarapporten fra 2019.

I løpet av 2019 har diskriminerende politikk, hatefull retorikk, og tolerering av vold mot minoriteter økt frykten blant ikke-hinduistiske samfunn, heter det i rapporten fra den amerikanske kommisjonen for trosfrihet.

Eskalert vold
Administrerende direktør Mervyn Thomas i trosfrihetsorganisasjonen CSW sier:

«CSW hilser velkommen og er glad for USCIRFs anbefaling om at India skal utpekes som CPC. Bekymringene for religionsfriheten og trosfriheten i India har eskalert siden BJP overtok makten for syv år siden. At det største demokratiet i verden er blitt anbefalt som CPC, er en alvorlig indikator på i hvilken grad friheter og menneskerettigheter er blitt dårligere i landet. Vi håper at funnene vil få det internasjonale samfunnet til å legge et større press på India for å iverksette tiltak for å beskytte og fremme de religiøse minoritetene.»