Hilde Skaar Vollebæk er konstituert generalsekretær.

Hilde Skaar Vollebæk er konstituert generalsekretær.  


Hilde Skaar Vollebæk (37) er i dag assisterende generalsekretær. Hun har vært ansatt i Stefanusalliansen siden 2010. Hun ble konstituert som generalsekretær da Hans Aage Gravaas gikk av i juni.

– Det er en glede å konstituere henne. Hun leder organisasjonen inntil videre, opplyser styreleder Gunnar Dehli.

21. juni ble det meldt at generalsekretær Hans Aage Gravaas gikk av om lag ett år før åremålsperiodens utløp. Etter avtale med styret vil han være fritatt for ordinære arbeidsoppgaver i oppsigelsesperioden. Gravaas sa at det har vært spennende å være en del av arbeidet.

– Styret takker Gravaas for innsatsen for den forfulgte kirke og ønsker ham lykke til i nye oppgaver, uttalte styrelederen.

– Når starter arbeidet med å finne ny generalsekretær, Dehli?

– Det er en sak vi får komme tilbake til på nyåret.

– Hva blir viktig for styret å ta tak i nå?

– En hovedsak vil være arbeid med strategien for organisasjonen fremover, svarer Dehli.

Kvinner. Hilde Skaar Vollebæk som altså leder staben inntil videre, sier for sin del:

– Etter vekst i mange år trenger vi nå å bruke noe tid på å styrke interne prosesser og utvikle det allerede gode faglige samarbeidet. Vi vil også løfte frem hvordan kvinner utsettes for og lider under forfølgelse på måter som ofte blir oversett. Under markeringene av 50-års jubileet i høst vil vi se tilbake på det imponerende arbeidet Misjon bak Jernteppet utførte fra dag en, og oppfordre til fortsatt støtte for kristne som forfølges i de samme områdene i dag, sier Skaar Vollebæk.