Fengslet og torturert i Usbekistan

I Usbekistan sitter Tulkun Astanov (49) innesperret, dømt til fem års fengsel for sin innsats i å forsvare muslimers rett til religions- og trosfrihet.

Tulkun Astanov. Foto: Forum 18

Tulkun Astanov. Foto: Forum 18

Krev at Tulkun løslates umiddelbart!  

I november 2020 ble Tulkun Astanov dømt til fem års fengsel etter at han gjentatte ganger hadde forsvart muslimers rett til fritt å praktisere sin tro og kritisert myndighetenes manglende beskyttelse av trosfriheten i Usbekistan. Tulkun har kone og barn hjemme som nå savner ham og er bekymret for tilstanden hans. 

I tiltalen mot Tulkun stod det at det var blitt funnet ekstremistisk stoff om IS på telefonen hans, uten at retten har kunnet fremlegge bevis for dette eller si noe mer konkret om hva dette var. På sosiale medier har Tulkun kun publisert ordinært materiale om muslimsk dagligliv og feiringer. Han sier selv at han i tillegg advarte sine følgere på Facebook om IS.  

Tulkun har blitt nektet å praktisere sin tro i fengselet, og han har blitt slått og torturert for å ha bedt sine daglige bønner og lest Koranen. I tillegg lider han av dårlig helse og fikk på et tidspunkt indre blødninger, noe som gjorde at han omsider ble sendt til sykehus og operert. Håpet var at han skulle bli løslatt etter sykehusoppholdet, men i stedet ble han sendt tilbake til fengslet, som ligger i Jomart i Bukhara-regionen. 

FN har uttrykt bekymring for tilstandene i Usbekistans fengsler. 
Tulkun er bare én av mange fanger i Usbekistans fengsler som lider under tortur, forsømmelse og blir fratatt retten til å praktisere sin tro. Mange muslimer nektes å be, lese i sine hellige skrifter og har blitt torturert for å ha fastet under Ramadan. Andre blir nektet medisinsk hjelp og behandling som familiene har betalt for, i tillegg til å leve under svært dårlige og uhygieniske tilstander i fengslet.  

Tulkun har ikke gjort annet enn å bruke sin grunnleggende rett til religions- og trosfrihet. Vil du hjelpe ham ut av fengselet?  

Bruk din stemme og send appell for å kreve umiddelbar løslatelse av Tulkun Astanov. La oss oppfordre myndighetene i Usbekistan til å utvise respekt for religions- og trosfriheten, og rette søkelyset mot fangers rettigheter i Usbekistans fengsler. 

Takk for at du er med! 

Vennlig hilsen Stefanusalliansen  

Kilde: Forum 18 

Slik gjør du:
Last ned appellbrevet i PDF.
Ambassador Mr Said Rustamov 
Embassy of the Republic of Uzbekistan 
41 Holland Park 
London W11 3RP 
United Kingdom 
(Porto kr. 33,-) 
Norsk oversettelse av appellbrevet finnes også i PDF.

Bli SMS-appellvenn:
send APPELL START til 2377
Du får ca. 10 appeller i året (hver koster 20 kroner). Når du svarer, lager vi et appellbrev som sendes det aktuelle lands myndigheter.
For å bli appellvenn med BREV eller E-POST, fyll ut skjemaet nedenfor.
Les vår personvernerklæring

JA, jeg vil bli appellvenn!

Protester mot urett!

Som appellvenn kan du gjøre en forskjell for dem som lider for sin tro.

Brudd på trosfrihet og andre menneskerettigheter skjer oftest der ingen følger med. Enkle brev fra hele verden viser at noen vet. Brev utfordrer myndigheter. Brev kan få trosfrihetsfanger løslatt – og  oppmuntrer den som lider.

Bli en av Stefanusalliansens flere tusen appellvenner. Våre appeller foregår i samarbeid med internasjonale partnere.

Sendingene du mottar inneholder:

  • Grundig beskrivelse av aktuell sak.
  • Brev, som regel på engelsk. Som oftest er brevet til en øvrighetsperson, som en ambassadør. Iblant sendes brevet direkte til en forfulgt kristen, som oppmuntring og støtte.
  • Du skriver ut appellen eller oppmuntringsbrevet og sender det til oppgitt adresse. (Er du SMS-venn, svarer du på SMS.)

Avmelding fra appelltjenesten:

SMS: Send APPELL STOPP til 2377

E-post: Send til post@stefanus.no med navn og adresse, skriv "Avmelding appelltjenesten" i emnefeltet

Les vår personvernerklæring