Forbudt å dele sin tro i Russland

Terrorlovgivningen i Russland åpner for omfattende forfølgelse av alle trosgrupper i Russland.

I juli 2016 ble den russiske terrorlovgivningen endret med nye begrensninger for evangelisering og misjonsarbeid. Vide lovbestemmelser åpner for at myndighetene kan slå ned på deling av informasjon om tro til ikke-medlemmer av trossamfunn utenfor godkjente gudshus som blant annet på internett og i private hjem. Denne lovendringen begrenser kraftig muligheten til å dele sin tro med ikke-troende. Siden loven ble vedtatt, har menneskerettighetsaktivister og organisasjoner fryktet at loven skulle gjøre det lettere for russiske myndigheter å undertrykke religiøse minoriteter og kvele fredelig dissens. Nå begynner konsekvensene av denne loven å gjøre seg gjeldende.

I utgangspunktet beskytter den russiske grunnloven retten til trosfrihet og fri utøvelse av religion uavhengig av hvilken religiøs gruppe man tilhører. I praksis får den ortodokse kirken store friheter som ingen andre trossamfunn får. Samtidig øker presset på andre trossamfunn, både fra myndighetene og samfunnet ellers, og det blir vanskeligere å utøve sin tro. Russisk høyesterett avgjorde i april 2017 at aktivitetene til Jehovas Vitner var «ekstremistiske» og ga ordre om at alle organisasjonens midler og ressurser skulle overføres til staten. Mer enn 100 000 Jehovas Vitner i Russland risikerer forfølgelse dersom de fortsetter å praktisere troen sin.

Også kristne grupper opplever sterkere press enn tidligere. Protestantiske pastorer har blitt bøtelagt for å invitere til bønnemøte, mens kristne studenter har blitt utvist for å ha delt informasjon om kristne samlinger på sosiale medier.

Loven åpner for forfølgelse av ethvert trossamfunn som deler troen med ikke-troende, eller som myndighetene ellers anser som ekstremistiske. Myndighetene har oppløst ulike trossamfunn over hele landet på bakgrunn at de driver med «ekstremistisk aktivitet». Domstolene har også dømt og bøtelagt enkeltpersoner for offentlige ytringer de anså for å være krenkende for troende.

Send appell til den russiske ambassaden i Norge for å be om at myndighetene stopper forfølgelsen av Jehovas Vitner og andre trosgrupper og sikrer trosfrihet for alle i Russland.

Takk for at du er med!

Slik gjør du:

Last ned appellbrevet i PDF.
Skriv ut og send appellbrevet til:

Ambassador Teimuraz Otarovich Ramishvili
Embassy of the Russian Federation in Norway
PO Box 4025 AMB
0244 Oslo

(Porto kr. 14,-)

Norsk oversettelse av appellbrevet finnes også i PDF.

Bli SMS-appellvenn:
send APPELL START til 2377
Du får ca. 10 appeller i året (hver koster 20 kroner). Når du svarer, lager vi et appellbrev som sendes det aktuelle lands myndigheter.
For å bli appellvenn med BREV eller E-POST, fyll ut skjemaet nedenfor.
Les vår personvernerklæring

JA, jeg vil bli appellvenn!

Protester mot urett!

Som appellvenn kan du gjøre en forskjell for dem som lider for sin tro.

Brudd på trosfrihet og andre menneskerettigheter skjer oftest der ingen følger med. Enkle brev fra hele verden viser at noen vet. Brev utfordrer myndigheter. Brev kan få trosfrihetsfanger løslatt – og  oppmuntrer den som lider.

Bli en av Stefanusalliansens flere tusen appellvenner. Våre appeller foregår i samarbeid med internasjonale partnere.

Sendingene du mottar inneholder:

  • Grundig beskrivelse av aktuell sak.
  • Brev, som regel på engelsk. Som oftest er brevet til en øvrighetsperson, som en ambassadør. Iblant sendes brevet direkte til en forfulgt kristen, som oppmuntring og støtte.
  • Du skriver ut appellen eller oppmuntringsbrevet og sender det til oppgitt adresse. (Er du SMS-venn, svarer du på SMS.)

Avmelding fra appelltjenesten:

SMS: Send APPELL STOPP til 2377

E-post: Send til post@stefanus.no med navn og adresse, skriv "Avmelding appelltjenesten" i emnefeltet

Les vår personvernerklæring