Forfølges fremdeles for sin tro

Jehovas Vitner i Russland blir fortsatt forfulgt for sin tro på grunn av terrorlovgivning. Flere blir fengslet, og fanger skal ha blitt torturert.

Illustrasjonsbilde. Foto: Jehovah´s Witnesses in Russia

Illustrasjonsbilde. Foto: Jehovah´s Witnesses in Russia

I utgangspunktet beskytter den russiske grunnloven retten til trosfrihet uansett religion. I praksis er det hovedsakelig den ortodokse kirken som får denne friheten. Den ortodokse kirken har også bidratt til å forsterke presset mot andre trossamfunn, deriblant andre kristne. Russiske myndigheter vedtok i 2016 en anti-misjonslov (Yarovaya-loven) som ga nye begrensninger for evangelisering og misjonsarbeid, og utvidede straffer for ekstremisme og terrorisme. Lovbestemmelser åpner for at myndighetene kan slå ned på deling av informasjon om tro til ikke-medlemmer av trossamfunn utenfor godkjente gudshus, som blant annet på internett og i private hjem. Slik begrenser denne lovendringen muligheten til å dele sin tro med ikke-troende. Med bakgrunn i denne loven avgjorde Russlands Høyesterett at Jehovas Vitner skulle anses som en ekstremistisk organisasjon i 2017. Staten overtok da alle organisasjonens midler og ressurser og startet en større kampanje med arrestasjoner og bøtelegging av Jehovas Vitner.

Nesten 300 Jehovas Vitner blir etterforsket for kriminelle handlinger, ifølge tall fra organisasjonen selv og Human Rights Without Frontiers (HRWF). Senest 13. desember 2019 ble et medlem av Jehovas Vitner dømt til seks år i fengsel for å organisere «ekstremistisk aktivitet» etter at en dommer avgjorde at han hadde formidlet ideer fra Jehovas Vitner, organisert gudstjenester, distribuert litteratur og samlet donasjoner. Fem andre, inkludert hans kone, fikk to år betinget fengsel og tre års prøvetid.

I februar ble syv Jehovas Vitner arrestert og skal ha blitt torturert av politiet med slag og elektriske sjokk. Politimennene ble ikke straffeforfulgt. De påstod at fangene hadde torturert seg selv.

Selv om Jehovas Vitner er den eneste organisasjonen som har blitt definert som en terroristorganisasjon, møter de fleste ikke-ortodokse trossamfunnene større fiendtlighet fra staten. Yarovaya-loven brukes til å legitimere inngrep overfor fredelige religiøse aktiviteter i en rekke trossamfunn, blant annet evangeliske kirker, mormonere, muslimer og Hare Krishna.

Send appell til den russiske ambassaden i Norge for å be om at myndighetene stopper forfølgelsen av Jehovas vitner og sikrer trosfrihet for alle i Russland.

Slik gjør du:

Last ned appellbrevet i PDF.
Skriv ut og send appellbrevet til:

Ambassador Teimuraz Otarovich Ramishvili
Embassy of the Russian Federation in Norway
PO Box 4025 AMB
0244 Oslo

(Porto kr. 17,-)

Norsk oversettelse av appellbrevet finnes også i PDF.

Bli SMS-appellvenn:
send APPELL START til 2377
Du får ca. 10 appeller i året (hver koster 20 kroner). Når du svarer, lager vi et appellbrev som sendes det aktuelle lands myndigheter.
For å bli appellvenn med BREV eller E-POST, fyll ut skjemaet nedenfor.
Les vår personvernerklæring

JA, jeg vil bli appellvenn!

Protester mot urett!

Som appellvenn kan du gjøre en forskjell for dem som lider for sin tro.

Brudd på trosfrihet og andre menneskerettigheter skjer oftest der ingen følger med. Enkle brev fra hele verden viser at noen vet. Brev utfordrer myndigheter. Brev kan få trosfrihetsfanger løslatt – og  oppmuntrer den som lider.

Bli en av Stefanusalliansens flere tusen appellvenner. Våre appeller foregår i samarbeid med internasjonale partnere.

Sendingene du mottar inneholder:

  • Grundig beskrivelse av aktuell sak.
  • Brev, som regel på engelsk. Som oftest er brevet til en øvrighetsperson, som en ambassadør. Iblant sendes brevet direkte til en forfulgt kristen, som oppmuntring og støtte.
  • Du skriver ut appellen eller oppmuntringsbrevet og sender det til oppgitt adresse. (Er du SMS-venn, svarer du på SMS.)

Avmelding fra appelltjenesten:

SMS: Send APPELL STOPP til 2377

E-post: Send til post@stefanus.no med navn og adresse, skriv "Avmelding appelltjenesten" i emnefeltet

Les vår personvernerklæring