Kristen 13-åring tvangskonvertert og giftet bort

13 år gamle Shakaina Masih er et nytt offer på den lange listen over minoritetsjenter i Pakistan som tvangskonverteres og giftes bort til muslimske menn.

Shakaina Masih. Foto: Khalid Shahzad

Shakaina Masih. Foto: Khalid Shahzad

Shakaina Masih har vært savnet siden 19. februar da hun ble kidnappet, tvangsgiftet og bortført til byen Okara av sin overgriper. 13-åringen kommer fra en fattig familiebakgrunn og har ingen skolegang. På tidspunktet da hun ble bortført, jobbet Shakaina som hjemmehjelp sammen med sin mor i byen Lahore. Foreldrene Johnson og Samina Masih kontaktet straks politiet for å melde datteren savnet. Men på politistasjonen ble de kun vist en islamsk ekteskapsattest og en konverteringsattest, med beskjed om at Shakaina nå var gift og ikke ønsket å komme hjem. Foreldrene har fremdeles ikke lyktes i å komme i kontakt med datteren.

Pakistan har lover som forbyr tvangsekteskap med mindreårige, men dessverre ser vi gang på gang at disse lovene ikke respekteres. Dette fører til at kidnappere blir mer frimodige og at minoritetsjenter lever i konstant risiko for overgrep. Lovforslag for beskyttelse mot vold rettet mot minoriteter, inkludert tvangskonvertering, har vært oppe til vurdering i retten ved flere anledninger – senest tidligere i år. Dessverre er forslaget igjen blitt avvist. La oss be pakistanske myndigheter om å stanse de gjentakende bruddene på menneskerettighetene ved å sørge for lovpålagt beskyttelse av minoritetsjenter som Shakaina.

Vil du bli med å kreve beskyttelse mot overgrep av minoritetsjenter?

Send appell for å kreve at Shakaina blir løst fra ekteskapet hun er tvunget inn i, og får komme tilbake til foreldrene umiddelbart. Krev at lovforslaget om minoriteters beskyttelse mot vold blir satt i verk, at politiet anvender lovene som forbyr ekteskap med mindreårige og i tillegg vil jobbe systematisk for å avsløre falske konverterings- og ekteskapsattester.

Krev at Shakaina blir løst fra tvangsekteskapet umiddelbart!

Kilde: Human Friends Organization

• LES OM MAIRA OG ARZO – bortført, tvangskonvetert og giftet bort.

Slik gjør du:
Last ned appellbrevet i PDF.
Skriv ut og send appellbrevet til:
Ambassador Zaheer Pervaiz Khan
Embassy of Pakistan to Norway
PO Box 4051 AMB 0244 Oslo
(Porto kr. 18,-) 
Norsk oversettelse av appellbrevet finnes også i PDF.

Bli SMS-appellvenn:
send APPELL START til 2377
Du får ca. 10 appeller i året (hver koster 20 kroner). Når du svarer, lager vi et appellbrev som sendes det aktuelle lands myndigheter.
For å bli appellvenn med BREV eller E-POST, fyll ut skjemaet nedenfor.
Les vår personvernerklæring

JA, jeg vil bli appellvenn!

Protester mot urett!

Som appellvenn kan du gjøre en forskjell for dem som lider for sin tro.

Brudd på trosfrihet og andre menneskerettigheter skjer oftest der ingen følger med. Enkle brev fra hele verden viser at noen vet. Brev utfordrer myndigheter. Brev kan få trosfrihetsfanger løslatt – og  oppmuntrer den som lider.

Bli en av Stefanusalliansens flere tusen appellvenner. Våre appeller foregår i samarbeid med internasjonale partnere.

Sendingene du mottar inneholder:

  • Grundig beskrivelse av aktuell sak.
  • Brev, som regel på engelsk. Som oftest er brevet til en øvrighetsperson, som en ambassadør. Iblant sendes brevet direkte til en forfulgt kristen, som oppmuntring og støtte.
  • Du skriver ut appellen eller oppmuntringsbrevet og sender det til oppgitt adresse. (Er du SMS-venn, svarer du på SMS.)

Avmelding fra appelltjenesten:

SMS: Send APPELL STOPP til 2377

E-post: Send til post@stefanus.no med navn og adresse, skriv "Avmelding appelltjenesten" i emnefeltet

Les vår personvernerklæring