Stengte kirker

Siden november 2017 har myndighetene i Algerie stengt minst syv kirker, og flere andre kirker og andre kristne institusjoner har mottatt ordre om å slutte med alle religiøse aktiviteter.

Foto: Middle East Concern

Foto: Middle East Concern

Ifølge Middle East Concern har de fleste kirker som tilhører den godkjente paraplyorganisasjonen Protestantiske kirker i Algerie (EPA) blitt kontrollert siden 2017, under påskudd av å foreta sikkerhetskontroll av bygningene. Etter disse besøkene har flere kirker mottatt skriftlig ordre om å avslutte alle aktiviteter, fordi de mangler tillatelse til å drive religiøs aktivitet.

Algeries lov om religiøs aktivitet blant ikke-muslimer krever at religiøs virksomhet bare kan foregå i offisielt godkjente gudshus. Kristne som driver aktivitet utenfor godkjente bygninger risikerer å bli dømt for blasfemi. Ifølge Middle East Concern er problemet at myndighetene ennå ikke har utstedt en eneste tillatelse til ikke-muslimske trossamfunn. Stengingen av gudshus må derfor anses som en del av en koordinert kampanje mot det kristne samfunnet i Algerie.

Senest i midten av august fikk kirken “Fredsfyrstens kirke” i byen Ighzer Amokrane ordre om at kirken skulle stenges. Da politiet forsøkte å stenge bygningen 28. august, okkuperte ca. 200 kristne kirken i protest. EPA mener at politiets stenging av kirken var ulovlig fordi domstolene ikke formelt hadde beordret stengningen. Som tilsvar på protesten uttalte lokale myndigheter at de skulle vurdere saken, men kirken ble likevel stengt 2. september.

I tillegg er flere personer tilknyttet kristne organisasjoner blitt dømt etter samme lovverk, blant annet for blasfemi eller å ha holdt kristne møter i uregistrerte bygninger. 16. juni 2019 ble en 35 år gammel kristen mann i byen Mostaganem dømt til to måneders betinget fengsel og en bot på 7500 kroner fordi han hadde invitert et par hjem til seg for å be sammen med dem.

Send appell til den algeriske ambassaden for å kreve at myndighetene slutter å stenge kirker, at kirker som allerede er stengt skal gjenåpnes, og at kirker får lov til å drive virksomhet slik at kristne i Algerie kan utøve sin tro.

Slik gjør du:

Last ned appellbrevet i PDF.
Skriv ut og send appellbrevet til:

Ambassador Ali Hafrad
Embassy of Algeria in Norway
Sigurd Syrs gate 2
0273 Oslo

(Porto kr. 16,-)

Norsk oversettelse av appellbrevet finnes også i PDF.

Bli SMS-appellvenn:
send APPELL START til 2377
Du får ca. 10 appeller i året (hver koster 20 kroner). Når du svarer, lager vi et appellbrev som sendes det aktuelle lands myndigheter.
For å bli appellvenn med BREV eller E-POST, fyll ut skjemaet nedenfor.
Les vår personvernerklæring

JA, jeg vil bli appellvenn!

Protester mot urett!

Som appellvenn kan du gjøre en forskjell for dem som lider for sin tro.

Brudd på trosfrihet og andre menneskerettigheter skjer oftest der ingen følger med. Enkle brev fra hele verden viser at noen vet. Brev utfordrer myndigheter. Brev kan få trosfrihetsfanger løslatt – og  oppmuntrer den som lider.

Bli en av Stefanusalliansens flere tusen appellvenner. Våre appeller foregår i samarbeid med internasjonale partnere.

Sendingene du mottar inneholder:

  • Grundig beskrivelse av aktuell sak.
  • Brev, som regel på engelsk. Som oftest er brevet til en øvrighetsperson, som en ambassadør. Iblant sendes brevet direkte til en forfulgt kristen, som oppmuntring og støtte.
  • Du skriver ut appellen eller oppmuntringsbrevet og sender det til oppgitt adresse. (Er du SMS-venn, svarer du på SMS.)

Avmelding fra appelltjenesten:

SMS: Send APPELL STOPP til 2377

E-post: Send til post@stefanus.no med navn og adresse, skriv "Avmelding appelltjenesten" i emnefeltet

Les vår personvernerklæring