Fengslet for ‘ekstremisme’

Til tross for at 70% av befolkningen er muslimer, er det muslimene som opplever mest forfølgelse i Kasakhstan.

Firebarnsfaren Dadash Mazhenov (t.h.) er fengslet. Foto: Saniya Toiken, RFERL.jpg

Firebarnsfaren Dadash Mazhenov (t.h.) er fengslet. Foto: Saniya Toiken, RFERL.jpg

Kjære appellvenn

Denne gangen har Stefanusalliansen valgt å lage en appell til støtte for fengslede muslimer i Kasakhstan. Til tross for at 70% av befolkningen er muslimer, er det muslimene som opplever mest forfølgelse i landet. Kazakhstan er et sekulært land, og staten ser på religion som en potensiell fare for å miste kontrollen, særlig religiøs praksis som avviker fra det vanlige. Kasakhstan har også opplevd flere terrorangrep, og disse blir bruk som påskudd for å utvide den autoritære praksisen.

Religionsloven stiller strenge krav til registrering av trossamfunn. Vage kriminelle og administrative vedtekter gjør det mulig for staten å straffe uautorisert religiøs eller politisk aktivitet. Regjeringen hindrer mange religiøse minoritetssamfunn fra å registrere seg juridisk og finansierer "anti-sektsentre" som blant annet fremmer intoleranse mot Jehovas vitner, evangeliske kristne og salafi-muslimer. Religiøse grupper er underlagt politi og hemmelig politiovervåkning.

Denne appellen tar opp sakene til 29 personer som er dømt for aktiviteter som utgjør fredelig utøvelse av deres tro. 18 personer er fengslet og 11 er løslatt på prøve, men med begrensninger. En av de fengslede muslimene er firebarnsfaren Dadash Mazhenov. Han er en av flere kasakhstanske borgere som har fått strenge fengselsstraffer for å ha postet forelesninger på internett av den muslimske teologistudenten Kuanysh Bashpayev, hvor Bashpayev kritiserer det statlige rådet for islam. Disse rettsprosessene har hatt klare mangler, og de tiltalte har til slutt blitt dømt for overtredelser ut fra vage lovbestemmelser. Ifølge Yevgeni Zhovtis fra Kasakhstans Internasjonale Kontor for Menneskerettigheter og Rettssikkerhet er det ingen beviser for at Mazhenov har begått noe ekstremistisk, men denne saken er «tydelig misbruk» av terrorisme-bestemmelsene. Myndighetene pleier å bruke disse bestemmelsene til å forfølge medlemmer av trosminoriteter som verken har gjort noe relatert til terrorisme eller ekstremisme.

Vår partner Forum 18 har bedt oss om å løfte fram denne saken. Vi har et ansvar for å stå opp mot all urettferdighet og kjempe for alle som urettmessig undertrykkes og forfølges for sin tro, uansett om de deler vår tro eller ikke. Vi vil derfor oppfordre deg til å sende appellen til den kasakhstanske ambassaden på vegne av disse fengslede muslimene, samtidig som vi også løfter opp situasjonen for alle trosminoriteter i landet. 

Takk for at du er med!

Vennlig hilsen

Stefanusalliansen

 

Oppdatering tidligere appellsaker:

#1-2018   Sudans tidligere president Omar al-Bashir ble avsatt 11. april. Den nye militærregjeringen inviterte kristne ledere til et møte 23. april. Lederne oppfordret regjeringen til å innsette et sivilt styre og gjenopprette demokrati i Sudan. De tok også opp problemstillinger som kristne har stått overfor i en årrekke: innblanding fra den nasjonale sikkerhetstjenesten i kirkenes indre anliggender og konfiskering av kirkelige eiendommer. I etterkant av møtet har kristne skoler fått lov å holde stengt på søndager.

Slik gjør du:

Last ned appellbrevet i PDF.

Skriv ut og send appellbrevet til:

Ambassador Yerkin Akhinzhanov
The Embassy of Republic of Kazakhstan
0244 Oslo

(Porto: 16 kr)

Bli SMS-appellvenn:
send APPELL START til 2377
Du får ca. 10 appeller i året (hver koster 20 kroner). Når du svarer, lager vi et appellbrev som sendes det aktuelle lands myndigheter.
For å bli appellvenn med BREV eller E-POST, fyll ut skjemaet nedenfor.
Les vår personvernerklæring

JA, jeg vil bli appellvenn!

Protester mot urett!

Som appellvenn kan du gjøre en forskjell for dem som lider for sin tro.

Brudd på trosfrihet og andre menneskerettigheter skjer oftest der ingen følger med. Enkle brev fra hele verden viser at noen vet. Brev utfordrer myndigheter. Brev kan få trosfrihetsfanger løslatt – og  oppmuntrer den som lider.

Bli en av Stefanusalliansens flere tusen appellvenner. Våre appeller foregår i samarbeid med internasjonale partnere.

Sendingene du mottar inneholder:

  • Grundig beskrivelse av aktuell sak.
  • Brev, som regel på engelsk. Som oftest er brevet til en øvrighetsperson, som en ambassadør. Iblant sendes brevet direkte til en forfulgt kristen, som oppmuntring og støtte.
  • Du skriver ut appellen eller oppmuntringsbrevet og sender det til oppgitt adresse. (Er du SMS-venn, svarer du på SMS.)

Avmelding fra appelltjenesten:

SMS: Send APPELL STOPP til 2377

E-post: Send til post@stefanus.no med navn og adresse, skriv "Avmelding appelltjenesten" i emnefeltet

Les vår personvernerklæring