Fakkeltog for forfulgte – i Oslo 12. november 2018. Foto: Johannes Morken

Fakkeltog for de forfulgte

Høsten 2007 ble det første «fakkeltog for forfulgte kristne» arrangert i Oslo. Men ilden sprer seg. Nå er det hvert år fakkeltog 10-12 steder i landet.

Her er årets gjenværende fakkeltog:

  • Stavanger 8. november. Paviljongen Domkirken 17.30. Toget starter. 19.00 Petrikirken.

  • Ålesund 13. november. Rådhusplassen 18.30.

  • Oslo 14. november. Oslo domkirke 17.00, toget starter 18.00

  • Råde 17. november. Oppmøte Sion 17.00.

  • Stokmarknes 17. november. Stokmarknes torg kl. 17.00

  • Lakselv 27. november. Oppmøte på torget 18.00.

  • Øystese 8. desember. Fakkeltog frå kyrkja kl 18.00, gudsteneste 19.00.
     

Når kristne forfølges, brytes menneskerettighetene, og da særlig retten til trosfrihet. Likevel ser vi at den undertrykkelsen kristne utsettes for fra myndigheter, religiøse grupper og sosiale nettverk ofte forblir oversett.

Målet med et fakkeltog i solidaritet med forfulgte kristne er gjennom en aktiv handling å minne oss selv og andre på den vedvarende uretten kristne lever under. Gjennom forbønn og informasjon ønsker vi å bidra til at flere i Norge engasjerer seg for sine forfulgte trossøsken.

Fakkeltog er også en synlig, offentlig markering som blir lagt merke til lokalt og nasjonalt. I forkant av fakkeltoget blir det utarbeidet et opprop som overleveres Stortingets utenriks- og forsvarskomité og Utenriksdepartementet (UD) i Oslo.

Målet med oppropet er å oppfordre norske politikere og utenrikstjenesten til i større grad å sette trosfrihet og forfølgelse av kristne på dagsordenen.

Les mer på vår felles nettside om fakkeltog

 

Lokale fakkeltog
Enkeltpersoner, organisasjoner og menigheter står bak lokale fakkeltog. Sentralt står Stefanusalliansen og Åpne Dører som arrangører.

Men ingen har «patent på» konseptet. Mange ulike kirkesamfunn er representert. De favner bredt. Fakkeltogene er i ferd med å bli et av landets aller viktigste økumeniske arrangementer!

I Oslo starter det med en samling i Oslo domkirke, og hvert år ender fakkeltoget opp foran Utenriksdepartementet, hvor vi overleverer oppropet. Ofte er utenriksministeren selv til stede, andre ganger en av ministerens medarbeidere.
 

Hvordan arrangerer man et fakkeltog?

Det er en del å huske på når man skal arrangere et fakkeltog. Eksempelvis må man søke tillatelse fra politiet, man må tenke gjennom lydforholdene (trengs det høyttaleranlegg?) og bestemme seg for hvilken rute man skal gå – og man må sørge for å gjøre fakkeltoget godt kjent på forhånd – gjennom kunngjøringer i menigheter, oppslag, sosiale medier, tips til medier og annonser (dersom man har penger). Og man må kjøpe fakler og utstyr for å sløkke fakler – både underveis dersom det blir akutt (spray), og når man er fremme ved endestasjonen (for eksempel vannbøtter). En som holder appell trengs gjerne også.

Vil du arrangere fakkeltog på ditt hjemsted?

Forhør deg noen som kan dra lasset sammen med deg! Da blir oppgaven så enkel – og givende – som mulig.

Opplegget må tilpasses hvor man er i landet. Dersom man ikke har ressurser til en stor samling i en kirke eller annet sted før start, dropper man det. Det viktigste er å markere seg i kampen for trosfrihet, og vise at noen holder flammen tent for dem som lider for sin tro.

Ring oss gjerne for nyttige tips og en samtale! Eller du kan bruke kontaktskjemaet på denne siden.

Jeg trenger hjelp
til fakkeltog

Skriv spørsmål i meldingsfeltet – eller be oss ta kontakt. Oppgi i så fall telefonnummer. Eller du kan ringe på 23 40 88 00.

Støtt kampen for trosfrihet

Mennesker diskrimineres og forfølges for sin tro. Med din gave kan vi hjelpe flere.