Fakkeltog for forfulgte – i Oslo 12. november 2018. Foto: Johannes Morken

Fakkeltog for de forfulgte

Høsten 2007 ble det første «fakkeltog for forfulgte kristne» arrangert i Oslo. Men ilden sprer seg. Nå er det hvert år fakkeltog 10-12 steder i landet. (Høsten måtte dessverre flere avlyses på grunn av smittesituasjonen.)

Når kristne forfølges, brytes menneskerettighetene, og da særlig retten til trosfrihet. Likevel ser vi at den undertrykkelsen kristne utsettes for fra myndigheter, religiøse grupper og sosiale nettverk ofte forblir oversett.

Målet med et fakkeltog i solidaritet med forfulgte kristne er gjennom en aktiv handling å minne oss selv og andre på den vedvarende uretten kristne lever under. Gjennom forbønn og informasjon ønsker vi å bidra til at flere i Norge engasjerer seg for sine forfulgte trossøsken.

Fakkeltog er også en synlig, offentlig markering som blir lagt merke til lokalt og nasjonalt. 

Les mer på vår felles nettside om fakkeltog

 

Lokale fakkeltog
Enkeltpersoner, organisasjoner og menigheter står bak lokale fakkeltog. Sentralt står Stefanusalliansen og Åpne Dører som arrangører.

Men ingen har «patent på» konseptet. Mange ulike kirkesamfunn er representert. De favner bredt. Fakkeltogene er i ferd med å bli et av landets aller viktigste økumeniske arrangementer!

Hvordan arrangerer man et fakkeltog?

Det er en del å huske på når man skal arrangere et fakkeltog. Eksempelvis må man søke tillatelse fra politiet, man må tenke gjennom lydforholdene (trengs det høyttaleranlegg?) og bestemme seg for hvilken rute man skal gå – og man må sørge for å gjøre fakkeltoget godt kjent på forhånd – gjennom kunngjøringer i menigheter, oppslag, sosiale medier, tips til medier og annonser (dersom man har penger). Og man må kjøpe fakler og utstyr for å sløkke fakler – både underveis dersom det blir akutt (spray), og når man er fremme ved endestasjonen (for eksempel vannbøtter). En som holder appell trengs gjerne også.

Vil du arrangere fakkeltog på ditt hjemsted?

Forhør deg noen som kan dra lasset sammen med deg! Da blir oppgaven så enkel – og givende – som mulig.

Opplegget må tilpasses hvor man er i landet. Dersom man ikke har ressurser til en stor samling i en kirke eller annet sted før start, dropper man det. Det viktigste er å markere seg i kampen for trosfrihet, og vise at noen holder flammen tent for dem som lider for sin tro.

Ring oss gjerne for nyttige tips og en samtale! Eller du kan bruke kontaktskjemaet på denne siden.

Jeg trenger hjelp
til fakkeltog

Skriv spørsmål i meldingsfeltet – eller be oss ta kontakt. Oppgi i så fall telefonnummer. Eller du kan ringe på 23 40 88 00.

Støtt kampen for trosfrihet

Mennesker diskrimineres og forfølges for sin tro. Med din gave kan vi hjelpe flere.