8 kristne arrestert i Iran

Aksjon mot iransk kristen familie

Foto: Honor Maasoome Ghom-moskeen. Wikimedia Commons

Foto: Honor Maasoome Ghom-moskeen. Wikimedia Commons

Iranske myndigheter arresterte åtte kristne 1. juli. Fem av dem er fra samme familie.

Etterretningstjenesten gikk til aksjon mot flere hjem om morgenen i byen Bushehr, sørvest i Iran. Tre ektepar og to andre ble arrestert, alle konvertitter fra islam. Sikkerhetsagentene konfiskerte kristent materiale, datautstyr, mobiltelefoner, legitimasjon og bankkort. De skal ha gått brutalt fram under arrestasjonene, selv med barn til stede.

Sju av de åtte er fortsatt arrestert og sitter i eneceller på kontoret til sikkerhetstjenesten, uten tilgang til advokat, ifølge vår informasjon. Kun en 61 år gamle kvinne er løslatt, hun er moren til to av de andre.

5. juli startet fem andre kristne menn soningen av idømte fengselsstraffer. De har fått 4 og 14 måneders fengsel for propaganda mot regimet og planting av husmenigheter.

Presset mot kristne i Iran har økt betydelig siden 2017. Kristne konvertitter har fått lange fengselsstraffer, og det har vært brutale aksjoner mot kristne. I mai i år innrømte den iranske etterretningsministeren for første gang offentlig at departementet hans arbeider for å bekjempe «masseomvendelser til kristendommen over hele landet».

- Be om styrke for de arresterte og at de får visdom under forhør.
- Be om løslatelse.
- Be for kvinnen som nå er løslatt og for barna som var vitne til arrestasjonene.
- Be for de fem andre mennene som sitter i fengsel.
- Be om beskyttelse for husmenighetene.
- Be om frimodighet for iranske kristne, tross myndighetenes forsøk på å bekjempe kristendommen.

Les mer hos menneskerettighetsorganisasjonen Article 18

Med vennlig hilsen
Øystein Rauan
Leder av forbønnstjenesten

JA, jeg vil bli forbønnsvenn!

Undertrykte og rettsforfulgte kristne sier ofte: «Vi trenger å vite at dere ber for oss – at vi ikke er glemt av verden omkring oss.»

Bli forbønnsvenn – be for mennesker, myndigheter, land og prosjekter!

• E-post. Kortfattet ukentlig e-post med aktuelle forbønnsemner. (Også på våre nettsider.) 

• Magasinet Stefanus – syv ganger i året. Et forbønnsbrev med bønneemner for hver uke. Kan enkelt nappes ut. Bruk påmeldingsskjemaet ovenfor.

Les vår personvernerklæring