Be for De forente arabiske emirater

Be for Emiratenes folk og ledere, oppfordrer vår partner

Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker.  Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt.  Dette er godt og noe Gud, vår frelser, gleder seg over,  han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne.            1. Tim. 2.1-4

"Sammen for de forfulgte" er slagordet for Stefanusalliansen. Derfor er ofte vår forbønnstjeneste rettet mot konkrete hendelser når kristne angripes og forfølges. Dette er viktig, og vi vil fortsatt ha stor oppmerksomhet på våre lidende søsken og løfte dem frem for Gud i bønn når de krenkes.

Partnerne våre, som lever i krevende omgivelser, har dog et større perspektiv enn bare seg selv og flokken rundt dem. "Be for vårt lands ledere", er en utfordring vi ofte får, for når landets ledere endrer seg og fremmer fred og rettferdighet, så kommer det også diskriminerte kristne til gode.

Nå har vi fått en slik utfordring fra vår partner på Den arabiske halvøy. Vi kan ikke navngi ham, det ville være for farlig. Han utfordrer Stefanusalliansens venner om å be for landets ledere og menneskene som bor der. Landet består av syv sjeikdømmer eller såkalte emirater, hvorav de meste kjente er Abu Dhabi og Dubai. Hver enkelt av dem styres av en sjeik eller emir som hersker eneveldig over sitt område. Året 2019 proklamerte de som året for toleranse. Vår partner utfordrer oss til å be om at denne holdningen skal fortsette også i påfølgende år. Det er mange fattige arbeidere fra land som Filippinene og Bangladesh, som krenkes på grunn av tro og blir grovt utnyttet av sine arbeidsgivere.

Vår partner i området sier: "Det er få kjente troende av de nasjonale. Status og rikdom har et sterkt grep om dem. Be om at materialismens og grådighetens makt over folk skal bli brutt. Be om at de skal åpne seg for evangeliet, at Guds Ånd skal røre ved dem."

Det er en mengde forskjellige og til dels store kirker for alle fremmedarbeiderne som oppholder seg der. Be om at mange fra disse kirkene må bli mobilisert til en tjeneste for evangeliet i krevende omgivelser.

- Be for land, folk og ledere i De forente arabiske emirater
- Be for de mange fremmedarbeiderne at de skal leve uten diskriminering og utnyttelse
- Be for de internasjonale kirkene at de troende skal få visdom til å leve som Jesu disipler i krevende omgivelser
- Be for Stefanusalliansens partner i området, for klokskap i en utsatt tjeneste. Be også for helsesituasjonen hans

Vennlig hilsen
Stefanusalliansen

JA, jeg vil bli forbønnsvenn!

Undertrykte og rettsforfulgte kristne sier ofte: «Vi trenger å vite at dere ber for oss – at vi ikke er glemt av verden omkring oss.»

Bli forbønnsvenn – be for mennesker, myndigheter, land og prosjekter!

• E-post. Kortfattet ukentlig e-post med aktuelle forbønnsemner. (Også på våre nettsider.) 

• Magasinet Stefanus – syv ganger i året. Et forbønnsbrev med bønneemner for hver uke. Kan enkelt nappes ut. Bruk påmeldingsskjemaet ovenfor.

Les vår personvernerklæring