Be for Nord-Korea

Be om frihet for Nord-Koreas befolkning

Tilskuere til en militærparade. Foto: Uri Tours, Flickr

Tilskuere til en militærparade. Foto: Uri Tours, Flickr

Det har nettopp vært et historisk møte mellom Donald Trump og Kim Jong-un. Dette har åpnet opp en unik mulighet til å skape fred på Korea-halvøya og minske faren for atomkrig. Samtidig er ikke de graverende bruddene på menneskerettighetene i Nord-Korea nevnt med et eneste ord. Uten dette vil det være meningsløst å normalisere forholdet til Nord-Korea, både for USA og andre. Dette er noen av forholdene den nordkoreanske befolkningen lever under hver dag:

200 000 mennesker er innesperret i fangeleirer under umenneskelige forhold. Man kan bli sendt til fangeleir for de mest absurde ting, som for ikke å ha vist nok respekt for landets ledere eller å ha sett på en utenlandsk film. De som blir arrestert, blir ofte sendt i fangeleir sammen med sine foreldre og barn; dette kalles «skyld ved assosiasjon»

Nord-Korea topper listen «World Watch List» fra Åpne Dører over land hvor det er vanskeligst å være kristen. Å tilbe noen annen gud enn Kim Jong-un og hans forfedre ses på som den dypeste illojalitet. Likevel er det anslått at det er mellom 200 000 og 300 000 kristne i landet. Titusener av kristne befinner seg i landets fangeleirer.

Nord-Korea et overvåkingssamfunn hvor alle innbyggere  oppdras til å overvåke hverandre og angi dem som opptrer illojalt. Dette i tillegg til myndighetenes overvåking.

Landet har tidligere vært nærmest hermetisk lukket for informasjon inn og ut, men dette er i ferd med å endre seg, blant annet på grunn av stor arbeidsutvandring. Dette gir muligheter for endring i tankegang og levesett.

- Be om at dialogen mellom Nord-Korea og USA kan fortsette
- Be om at denne spiren til fred kan vokse og at det skal bli reell framgang på veien til fred
- Be om at forhandlinger og samtaler også skal dreie seg om menneskerettigheter og trosfrihet
- Be om frihet for dem som er i fengsel eller fangeleirer i Nord-Korea
- Be om beskyttelse for kristne i Nord-Korea, som lever med sin tro i dypeste hemmelighet
- Be om beskyttelse for utenlandske kristne som arbeider i Nord-Korea
- Be om et nytt regime i landet

(Foto: Uri Tours Lisens: Creative Commons)

Med vennlig hilsen
Øystein Rauan
Leder av forbønnstjenesten

JA, jeg vil bli forbønnsvenn!

Undertrykte og rettsforfulgte kristne sier ofte: «Vi trenger å vite at dere ber for oss – at vi ikke er glemt av verden omkring oss.»

Bli forbønnsvenn – be for mennesker, myndigheter, land og prosjekter!

• E-post. Kortfattet ukentlig e-post med aktuelle forbønnsemner. (Også på våre nettsider.) 

• Magasinet Stefanus – syv ganger i året. Et forbønnsbrev med bønneemner for hver uke. Kan enkelt nappes ut. Bruk påmeldingsskjemaet ovenfor.

Les vår personvernerklæring