Dramatisk økning av vold mot indiske kristne

Firedobling av voldstilfeller siden 2014

Illustrasjonsfoto: Stefanusalliansen

Illustrasjonsfoto: Stefanusalliansen

Vold mot kristne i India har økt dramatisk siden 2014. Dette slås fast i en ny rapport fra Åpne Dører.

Rapporten sier at antall voldstilfeller mot kristne ble mer enn firedoblet fra 2014 til 2017. Den eksplosive økningen av vold har sammenheng med at hindunasjonalistenes seier i parlamentsvalget i 2014. Siden 2014 har hinduekstremistiske grupper fått større spillerom, både til å begå overgrep og oppmuntre til hat mot kristne og andre religiøse minoriteter.

Hinduekstremistene følger en ideologi som kalles hindutva. Hindutva går ut på at India må «renses» for tilhengere av andre religioner enn de som regnes som indiske; slik som hinduisme og buddhisme. Andre religioner, som kristendom og islam, blir stemplet som utenlandske og ses på som en trussel mot Indias enhet, siden tilhengerne har sin lojalitet utenfor landet.

I løpet av de siste årene har hinduekstremister oppildnet hinduer til å avbryte kristne møter, under påskudd av at de tvangskonverterer hinduer til kristendommen. Ofte blir pastorer og andre kristne skamslått og skadet for livet. Kristne blir truet på livet hvis de fortsetter å holde møter. I noen tilfeller er kristne blitt drept. Kristne familier blir utstøtt fra sine lokalsamfunn og nektet tilgang til vann og andre livsnødvendigheter. Kjente personer har gått ut offentlig med hatefulle ytringer mot kristne og bidratt til hat-klimaet, som igjen oppmuntrer til vold.

Politiet og offentlige tjenestemenn forholder seg som oftest passive til volden. De kan også delta aktivt i forfølgelse. Kristne som prøver å anmelde overgrep, opplever vanligvis at politiet ikke bryr seg om å etterforske hendelsene. De kristne kan i stedet får anklager mot seg for forsøk på å tvangskonvertere hinduer. Politiets unnfallenhet gjør at volden kan fortsette, og hinduekstremistene føler de har fritt spillerom til å gjøre hva de vil.

I april og mai i år holdes det nytt parlamentsvalg i India. Forhåpentligvis vil landet få en regjering som tar overgrepene på alvor og stiller gjerningsmennene til ansvar.

- Be om beskyttelse for indiske kristne og andre minoriteter
- Be for kristne som daglig opplever trusler og diskriminering og frykter overgrep
- Be om konkrete tiltak fra myndighetene for å stanse hatefulle ytringer
- Be om at de ansvarlige for overgrepene skal stilles til ansvar
- Be om internasjonalt press på India for å stanse forfølgelse av religiøse minoriteter
- Be for parlamentsvalget i april og mai. Be om India får en regjering som seriøst vil sette en stopper for vold kristne og andre minoriteter

Med vennlig hilsen
Øystein Rauan
Leder av forbønnstjenesten

JA, jeg vil bli forbønnsvenn!

Undertrykte og rettsforfulgte kristne sier ofte: «Vi trenger å vite at dere ber for oss – at vi ikke er glemt av verden omkring oss.»

Bli forbønnsvenn – be for mennesker, myndigheter, land og prosjekter!

• E-post. Kortfattet ukentlig e-post med aktuelle forbønnsemner. (Også på våre nettsider.) 

• Magasinet Stefanus – syv ganger i året. Et forbønnsbrev med bønneemner for hver uke. Kan enkelt nappes ut. Bruk påmeldingsskjemaet ovenfor.

Les vår personvernerklæring