Drapsbølge i Nigeria – be om beskyttelse

Be for de pårørende og be om beskyttelse for kristne i Nigerias sentrale stater.

De siste månedene er over 80 mennesker blitt drept i hovedsakelig kristne områder i det sentrale Nigeria.

Drapene har foregått i flere av Nigerias sentrale stater, spesielt i staten Plateau. Muslimske fulani-nomader har gjentatte ganger angrepet kristne, eller landsbyer som regnes som kristne, og slaktet ned folk, både menn, kvinner og barn. Slike angrep har foregått i Nigerias nordlige og sentrale stater i mange år. Etter en relativt rolig periode har volden blusset opp igjen i høst.

Konflikten er nå løftet opp på presidentnivå. «Christian Association of Nigeria» CAN, som representerer flere kirkesamfunn i Nigeria, hadde et møte om situasjonen med president Buhari den 10. november. Det har også vært et møte mellom CAN og ledere for kristne fulanier, der fulani-lederne uttrykte sin sorg over drapene og tok avstand fra volden.

Siden år 2000 er tusenvis av kristne og andre sivile er blitt drept i det nordlige og sentrale Nigeria. Kirker og hjem som har tilhørt kristne, er blitt brent ned, og mange tusen er blitt internflyktninger. Konflikten har pågått nesten kontinuerlig, men den har fått liten oppmerksomhet i media.

- Be for de pårørende til de drepte
- Be om en stans i angrepene som har foregått den siste tiden
- Be om at Nigerias president og myndigheter skal lykkes i å bekjempe volden
- Be om beskyttelse for kristne i Plateau-staten og Nigerias sentrale stater
- Be for overgriperne, at Gud skal møte dem med budskapet om omvendelse og tilgivelse

Med vennlig hilsen
Øystein Rauan
Leder av forbønnstjenesten

JA, jeg vil bli forbønnsvenn!

Undertrykte og rettsforfulgte kristne sier ofte: «Vi trenger å vite at dere ber for oss – at vi ikke er glemt av verden omkring oss.»

Bli forbønnsvenn – be for mennesker, myndigheter, land og prosjekter!

• E-post. Kortfattet ukentlig e-post med aktuelle forbønnsemner. (Også på våre nettsider.) 

• Magasinet Stefanus – syv ganger i året. Et forbønnsbrev med bønneemner for hver uke. Kan enkelt nappes ut. Bruk påmeldingsskjemaet ovenfor.

Les vår personvernerklæring