Kirker raseres i Sudan

Sudanske myndigheter ødelegger og konfiskerer kirker

Kirken som ble rasert i Haj Yousif 11. februar

Kirken som ble rasert i Haj Yousif 11. februar

Rasering av kirker og konfiskering av kirkelige eiendommer er blitt en del av sudanske menigheters hverdag.

11. februar raserte myndighetene en presbyteriansk kirke i Haj Yousif i utkanten av Khartoum, uten forvarsel. Myndighetene mente den 29 år gamle kirken var ulovlig bygget, selv om menigheten hadde papirene i orden. Kirken sto på en liste med 27 kirker som myndighetene har utpekt til å rives. Myndighetene hevder at alle kirkene er ulovlige. To andre kirker på denne listen er allerede revet.

Flere kirkesamfunn i Sudan opplever at eiendommene deres blir konfiskert eller solgt til en muslimsk forretningsmann. Dette foregår ved at myndighetene har oppnevnt ulovlige kirkekomiteer, ikke godkjent av kirkesamfunnene selv, som skal administrere kirkenes virksomhet og eiendommer. Disse har solgt unna kirkelige eiendommer. Kirkeledere og menighetsmedlemmer som har protestert mot dette, er blitt arrestert. 60 kirkeledere må nå møte i retten fordi de ikke anerkjenner salget av de kirkeeide eiendom­mene og nekter å overgi dem.

Kristne i Sudan har opplevd forfølgelse og diskriminering siden 2011, da Sør-Sudan ble uavhengig. Sudans president Omar al-Bashir har erklært at han vil gjøre Sudan til en rent muslimsk stat, og rasering av kirker og konfiskering og salg av kirkelige eiendommer er en del av denne kampanjen.

- Be for menigheten som fikk kirken sin ødelagt 11. februar. Be om at de kan finne et sted å møtes
- Be om beskyttelse for de kirkene som er utpekt til å rives. Be om at de skal bestå
- Be om at kirkene selv skal få bestemme over sine eiendommer
- Be om at konfiskerte eiendommer skal gis tilbake
- Be for de 60 kirkelederne som må møte i retten for sine protester mot konfiskering og tvangssalg
- Be for alle som er berørt av tvangssalg og konfiskering; kristne skoler, utkastede familier og kirker
- Be om styrke for kirkeledere og menighetsmedlemmer i denne vanskelige situasjonen

Med vennlig hilsen
Øystein Rauan
Leder av forbønnstjenesten

JA, jeg vil bli forbønnsvenn!

Undertrykte og rettsforfulgte kristne sier ofte: «Vi trenger å vite at dere ber for oss – at vi ikke er glemt av verden omkring oss.»

Bli forbønnsvenn – be for mennesker, myndigheter, land og prosjekter!

• E-post. Kortfattet ukentlig e-post med aktuelle forbønnsemner. (Også på våre nettsider.) 

• Magasinet Stefanus – syv ganger i året. Et forbønnsbrev med bønneemner for hver uke. Kan enkelt nappes ut. Bruk påmeldingsskjemaet ovenfor.

Les vår personvernerklæring