Myndighetene stenger kirker i Algerie

Trapper opp kampanjen mot kirker

Foto: Protest mot stengning av kirke i Akbou. Morning Star News

Foto: Protest mot stengning av kirke i Akbou. Morning Star News

Algeriske myndigheter stengte to kirker i august og september. Flere andre kirker har fått varsel om stengning.

Den foreløpig siste kirken som ble stengt, er «Fredsfyrstens Kirke» i byen Ighzer Amokrane. Den ble avsperret av politiet 2. september. En uke tidligere hadde politiet forsøkt å stenge kirken, men da var rundt 200 kristne samlet i kirken for å protestere mot stengning. Politiet hadde for øvrig ikke lovlig stengningstillatelse. Den 2. september kom politiet på nytt tidlig på morgenen, før noen hadde anledning til å organisere en ny protest, og sperret av kirken.

I byen Akbou var det meningen at en annen kirke skulle stenges samme dag. Dette ble det imidlertid ikke noe av, fordi politiet ikke fikk tak i eieren av kirkebygningen. Kirken står fortsatt i fare for å måtte stenge. Eierne av kirkebygningene i Akbou og Ighzar Amokrane er nå truet med fengsel. Den 6. august stengte politiet enda en kirke i byen Boudjima. Dette skjedde midt under en gudstjeneste.

Siden november 2017 er sju kirker blitt stengt av myndighetene i Algerie. Omtrent like mange har fått skriftlig ordre om å stenge. Under påskudd av å foreta sikkerhetskontroll av bygninger, har myndighetene kommet til kirkene og spurt om de har tillatelse til å drive. Ifølge en forskrift fra 2006 må alle ikke-muslimske forsamlingshus ha offisiell tillatelse. Problemet med dette er at det i praksis er umulig å få en slik tillatelse, siden myndighetene ikke har godkjent en eneste slik søknad siden 2006.

- Be for menighetene i Ighzer Amokrane, Akbou og Boudjima. Be om Guds fred for medlemmene og at de kan finne andre steder å samles
- Be for huseierne av kirkebygningene, som er truet med fengsel
- Be om at tvangsstengte kirker kan åpnes igjen
- Be for kirkene som har trusler om stengning hengende over seg
- Be om trosfrihet i Algerie

Med vennlig hilsen
Øystein Rauan
Leder av forbønnstjenesten

JA, jeg vil bli forbønnsvenn!

Undertrykte og rettsforfulgte kristne sier ofte: «Vi trenger å vite at dere ber for oss – at vi ikke er glemt av verden omkring oss.»

Bli forbønnsvenn – be for mennesker, myndigheter, land og prosjekter!

• E-post. Kortfattet ukentlig e-post med aktuelle forbønnsemner. (Også på våre nettsider.) 

• Magasinet Stefanus – syv ganger i året. Et forbønnsbrev med bønneemner for hver uke. Kan enkelt nappes ut. Bruk påmeldingsskjemaet ovenfor.

Les vår personvernerklæring