Be for Antalya Evangeliske Kirke i Tyrkia

Menigheten har utfordringer på flere fronter

Antalya Evangeliske Kirke, Stefanusalliansens samarbeidspartner, har i likhet med alle andre fått hverdagen dramatisk endret av korona-krisen. Skoler, butikker, teatre og restauranter er stengt, og personer over 65 år har forbud mot å forlate hjemmene sine.

Tyrkia er nå et av landene der antallet koronasmittede øker raskest. Man frykter en katastrofe den nærmeste tiden, fordi landet kom sent i gang med smitteverntiltak, og mange mener at tiltakene ikke er omfattende nok.

Pastor Ramazan Arkan i Antalya forteller at siden menigheten ikke kan samles, sender de gudstjenestene sine på YouTube. All virksomhet foregår digitalt; andakter, ungdoms- og søndagsskolearbeid. – Vi bruker alle tilgjengelige kanaler for å fortsette å nå folk med evangeliet og være en åndelig støtte for de troende i denne tiden, sier pastor Ramazan. Dette er viktig fordi kirken er som en familie for mange. Medlemmene består av konvertitter fra islam, og mange er blitt avvist av sin egen familie.

Menigheten vil også hjelpe dem som lider økonomisk på grunn av koronakrisen. De fleste av menighetens medlemmer sliter for å få endene til å møtes. I turistbyen Antalya er det i tillegg mange som jobber i reiselivssektoren, som nå er helt stengt.

Ellers ble en kidnappet kristen kvinne funnet død sørøst i Tyrkia 20. mars. Şimoni Diril (65) ble bortført 11. januar sammen med mannen sin Hurmuz, som fortsatt er savnet. Sønnen deres er prest i den katolske kaldeiske kirken i Istanbul.

- Be om at medlemmene i Antalya Evangeliske Kirke kan holde motet oppe gjennom koronakrisen
- Be om at menigheten kan nå ut med evangeliet og være en åndelig støtte for de troende
- Be for de i menigheten som sliter økonomisk. Be om at kirken kan være i stand til å hjelpe dem
- Be for de pårørende til Şimoni Diril og beskyttelse for mannen Hurmuz, hvis han fortsatt lever
- Be om at Tyrkia skal bli spart for en katastrofe på grunn av koronaviruset

Med vennlig hilsen
Øystein Rauan
Leder av forbønnstjenesten

JA, jeg vil bli forbønnsvenn!

Undertrykte og rettsforfulgte kristne sier ofte: «Vi trenger å vite at dere ber for oss – at vi ikke er glemt av verden omkring oss.»

Bli forbønnsvenn – be for mennesker, myndigheter, land og prosjekter!

• E-post. Kortfattet ukentlig e-post med aktuelle forbønnsemner. (Også på våre nettsider.) 

• Magasinet Stefanus – syv ganger i året. Et forbønnsbrev med bønneemner for hver uke. Kan enkelt nappes ut. Bruk påmeldingsskjemaet ovenfor.

Les vår personvernerklæring