Dette får dere være en del av

I utkanten av Egypts hovedstad, Kairo, ligger «søppelbyen». Omkring 200 000 mennesker bor i søppel og lever av søppel. Halvparten av disse er barn.

Dette er et område myndighetene helst ikke vedkjenner seg.  Men menneskene som bor der, gjør et samfunnsnyttig og viktig arbeid.

Om natten henter far søppel fra byen. Om morgenen sorterer mor og barn nattens «fangst». Kanskje finner de noe som kan brukes eller selges? Kanskje finner de noe som kan mette magen? For å avhjelpe den verste nøden for barna, satser organisasjonen Stefanusbarna – som Stefanusalliansen støtter – systematisk på å etablere og drive barnehager. De siste årene har de også startet skoler.

Her drives det et stor humanitært og kristent arbeid som ledes av Mama Maggie. De vet at jo tidligere barna kan tas ut av slummen, jo bedre liv kan de få. Døren inn til barnehagen er døren inn til et annerledes liv der barna møter «hope, touch and care». Dette skjer gjennom personalets holdning og handling, og ved at barna får høre om en Gud som elsker dem. I Norge finnes det nå over 30 vennskapsbarnehager. Dette er norske barnehager som har knyttet seg til et spesielt engasjement for disse barnehagene i den fattige «søppelbyen».

Barna i Kairo ønsker seg enda flere norske vennskapsbarnehager – bli med!

Som vennskapsbarnehage får dere:

  • Vennskapsavtale med bilder fra barnehagene i Kairo
  • Pedagogisk opplegg med tips til samlingsstunder og aktiviteter
  • Små historier og film for barn for å lære med om barna i søppelbyen
  • Spesiell takk rettet mot barn, når dere har samlet inn penger.
  • Gi tilskudd til driften av barnehagene i Kairo
  • Hjelpe til med å etablere nye barnehager
  • Være med å gi barna en bedre fremtid

Gi norske barn et innblikk i hverdagen for barna i «søppelbyen» og forståelse av hvordan man kan hjelpe andre – og også være venner med barn i andre land selv om mye er ulikt.

Har du spørsmål? Kontakt Marianne Haugerud, tlf.: 23 40 88 00, eller bruk kontaktskjemaet ved siden av.

Nedenfor kan du se video med Simone som får nye sandaler


 

Jeg vil vite mer

Jeg vil gjerne vite mer om vennskapsbarnehage og barnegruppe gjennom Stefanusalliansen.